งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย โรงเรียนเทศบาล ๕ ( วัดหาดใหญ่ ) ถัดไป. ความหมายซอฟต์แวร์ ประเภทของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบ ย้อนกลับ ถัดไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย โรงเรียนเทศบาล ๕ ( วัดหาดใหญ่ ) ถัดไป. ความหมายซอฟต์แวร์ ประเภทของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบ ย้อนกลับ ถัดไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย โรงเรียนเทศบาล ๕ ( วัดหาดใหญ่ ) ถัดไป

2 ความหมายซอฟต์แวร์ ประเภทของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบ ย้อนกลับ ถัดไป

3 ความหมายซอฟต์แวร์ การใช้งานระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องมี ซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน เช่น การซื้อของโดยใช้บัตร เครดิต ผู้ขายจะตรวจสอบบัตรเครดิตโดยใช้เครื่องอ่าน บัตร แล้วส่งข้อมูลของบัตรเครดิตไปยังศูนย์ข้อมูลของ บริษัทผู้ออกบัตร การตรวจสอบจะกระทำกับฐานข้อมูล กลาง โดยมีกลไกหรือเงื่อนไขของการตรวจสอบ จากนั้น จึงให้คำตอบว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธบัตรเครดิตใบนั้น การ ดำเนินการเหล่านี้เป็นไปโดยอัตโนมัติตามคำสั่งซอฟต์แวร์ ทำนองเดียวกันเมื่อซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พนักงานเก็บเงินจะใช้เครื่องกราดตรวจอ่านรหัสแท่งบน สินค้าทำให้บนจอภาพปรากฏชื่อสินค้า รหัสสินค้า และ ราคา ในการดำเนินการนี้ต้องใช้ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จึง เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้ ย้อนกลับ ถัดไป

4 ประเภทของ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ คือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ จัดการกับระบบ หน้าที่การทำงานของซอฟต์แวร์ระบบคือ ดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อเราเปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ ทันทีที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะทำงานตามโปรแกรมทันที โปรแกรมแรกที่สั่ง คอมพิวเตอร์ทำงานนี้เป็นซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ระบบอาจเก็บ ไว้ในรอม หรือในแผ่นจานแม่เหล็ก หากไม่ซอฟต์แวร์ระบบยังใช้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ และยังรวมไปถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาต่าง ๆ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตาม ความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานทางด้านต่าง ๆ ออกจำหน่าย มาก การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์จึงกว้างขวางและแพร่หลาย เรา อาจแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มคือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์สำเร็จใน ปัจจุบันมีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตาราง ทำงาน ฯลฯ ย้อนกลับ ถัดไป

5 ซอฟต์แวร์ระบบ จัดการกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ประสานงานกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หน่วยความจำ หน่วยประมวลผล อุปกรณ์หน่วยเก็บรอง อุปกรณ์รับเข้า และ อุปกรณ์ส่งออก ดูแลประสิทธิภาพของระบบ จัดเตรียมระบบความปลอดภัย เริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์ หน้าที่ ย้อนกลับ ถัดไป

6 ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้งานกันทั่วไป ได้แก่ วินโดวส์ – นิยมใช้งานมากในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แมคโอเอส – มีความสามารถสูงและใช้งานได้ง่าย ยูนิกซ์ – เป็นระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย ; โดยในระยะ เริ่มต้นออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับเว็บ ลีนุกซ์ – เป็นระบบปฏิบัติการที่ไม่มีบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ; สามารถใช้งานได้ฟรีจากเว็บ ตัวอ ย่าง ย้อนกลับ ถัดไป

7 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน (Special Purpose Software) จะมีความเหมาะสมกับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมด้านการ คำนวณราคาค่าน้ำของแต่ละบ้าน จะมีประโยชน์กับงานด้านการ ประปา หรือโปรแกรมสำหรับฝากถอนเงิน ก็จะมีประโยชน์กับ องค์กรเกี่ยวกับการเงิน เช่น ธนาคาร ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้านส่วนมากจะไม่มีการจำหน่ายอยู่ ทั่วไป องค์กรที่ต้องการใช้งานมักจะต้องพัฒนาด้วยตนเอง หรือ ว่าจ้างบริษัทซอฟต์แวร์พัฒนาให้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามถึงแม้ จะมีบริษัทซึ่งพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้านมาวางจำหน่ายก็มักจะ มีราคาสูง รวมทั้งมีข้อเสนอในการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสม กับองค์กรต่าง ๆ ด้วย ย้อนกลับ ถัดไป

8 ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป (General purpose Software) จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับงานทั่ว ๆ ไป สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานส่วนตัวได้อย่าง หลากหลาย ทำให้เป็นซอฟต์แวร์ประเภทที่ได้รับความนิยม สูงสุดในปัจจุบัน ซึ่งส่วนมากจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่ ในเครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร์ ย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย โรงเรียนเทศบาล ๕ ( วัดหาดใหญ่ ) ถัดไป. ความหมายซอฟต์แวร์ ประเภทของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบ ย้อนกลับ ถัดไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google