งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลในวิจัยชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลในวิจัยชั้นเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลในวิจัยชั้นเรียน

2 สรุปผล ตัดสินใจ Evaluation Measurement Criteria

3 ทั้งการวัดและการประเมินอาจทำได้ทั้ง
1. ก่อนการสอน 2. ขณะดำเนินการสอน 3. หลังการสอนสิ้นสุด

4 ประโยชน์ของการวัดและประเมินผล
1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน 2. ประโยชน์ต่อครูผู้สอนและครูแนะแนว 3. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 4. ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 5. ประโยชน์ต่องานวิชาการ

5 การวัดและการประเมินในงานวิจัยชั้นเรียน
- Learning Achevement - Aptitute and Intelligence - Personality and Adjustment - Attitute and Opinion - Physical

6 วิธีการวัดและประเมินผล
1. การทดสอบ 2. การสอบถาม 3. การสัมภาษณ์ 4. การสังเกต 5. การวัดผลงาน

7 ขั้นตอนการวัดและประเมิน
1. กำหนดจุดประสงค์และเนื้อหา 2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือ 3. นำเครื่องมือไปใช้วัด 4. วิเคราะห์และเทียบผลกับเกณฑ์ 5. ประเมินผลและสรุปผล

8 จงคิดเครื่องมือสำหรับการประเมินการใช้นวัตกรรม ในชั้นเรียนของท่าน
จงคิดเครื่องมือสำหรับการประเมินการใช้นวัตกรรม ในชั้นเรียนของท่าน 1. ใช้เครื่องมืออะไร 2. สร้างและพัฒนาขึ้นมาอย่างไร 3. ใช้เก็บข้อมูลอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลในวิจัยชั้นเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google