งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลใน วิจัยชั้นเรียน. Evaluat ion Measurem ent สรุปผล ตัดสินใจ Criteria.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลใน วิจัยชั้นเรียน. Evaluat ion Measurem ent สรุปผล ตัดสินใจ Criteria."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลใน วิจัยชั้นเรียน

2 Evaluat ion Measurem ent สรุปผล ตัดสินใจ Criteria

3 ทั้งการวัดและการประเมิน อาจทำได้ทั้ง 1. ก่อนการสอน 2. ขณะดำเนินการสอน 3. หลังการสอนสิ้นสุด

4 ประโยชน์ของการวัดและ ประเมินผล 1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน 2. ประโยชน์ต่อครูผู้สอนและครู แนะแนว 3. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 4. ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 5. ประโยชน์ต่องานวิชาการ

5 การวัดและการประเมินใน งานวิจัยชั้นเรียน - Learning Achevement - Aptitute and Intelligence - Personality and Adjustment - Attitute and Opinion - Physical

6 วิธีการวัดและประเมินผล 1. การทดสอบ 2. การสอบถาม 3. การสัมภาษณ์ 4. การสังเกต 5. การวัดผลงาน

7 ขั้นตอนการวัดและประเมิน 1. กำหนดจุดประสงค์และ เนื้อหา 2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือ 3. นำเครื่องมือไปใช้วัด 4. วิเคราะห์และเทียบผลกับ เกณฑ์ 5. ประเมินผลและสรุปผล

8 จงคิดเครื่องมือสำหรับการ ประเมินการใช้นวัตกรรม ในชั้นเรียนของท่าน 1. ใช้เครื่องมืออะไร 2. สร้างและพัฒนาขึ้นมาอย่างไร 3. ใช้เก็บข้อมูลอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลใน วิจัยชั้นเรียน. Evaluat ion Measurem ent สรุปผล ตัดสินใจ Criteria.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google