งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1) Real Time holographic interterom etry - ทำ Hologram ลง บนแผ่นฟิลม์ - สร้าง ภาพจาก แผ่นฟิลม์ โดย ที่ ไม่ต้องยกวัตถุ ต้นแบบออกไป - จะได้ภาพจากแผ่น ฟิลม์ซ้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1) Real Time holographic interterom etry - ทำ Hologram ลง บนแผ่นฟิลม์ - สร้าง ภาพจาก แผ่นฟิลม์ โดย ที่ ไม่ต้องยกวัตถุ ต้นแบบออกไป - จะได้ภาพจากแผ่น ฟิลม์ซ้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1) Real Time holographic interterom etry - ทำ Hologram ลง บนแผ่นฟิลม์ - สร้าง ภาพจาก แผ่นฟิลม์ โดย ที่ ไม่ต้องยกวัตถุ ต้นแบบออกไป - จะได้ภาพจากแผ่น ฟิลม์ซ้อน อยู่กับ วัตถุ ต้น แบบ - หากวัตถุต้นแบบ เปลี่ยน รูปร่าง ไปก็จะเกิด เป็นแถบ แทรกสอด ขึ้น

3 ข้อควรระวัง - ต้องให้ตำ แหน่งของฟิลม์ และ วัตถุต้นแบบอยู่ที่ เดิม - ต้องมีระบบ ป้องกันการ สั่น สะเทือนของ โต๊ะ ที่วางอุปกรณ์ - การเปลี่ยนขนาดของแผ่นฟิลม์ ( ยืด / หด ) ภายหลังการ ล้าง

4 2) Double cxposure holographic interterometer - บันทึกภาพของวัตถุต้นแบบ 2 ครั้ง ที่ เวลา ต่างกันลงบน แผ่นฟิลม์ แผ่น เดียวกัน ข้อ สังเกตุ - ภาพ ที่ ได้ จากการ สร้าง จะไม่ มี การ เปลี่ยนแปลงเพราะ เป็น ภาพนิ่ง ที่ เกิด จากแผ่นฟิลม์ เท่า นั้น บางครั้ง เรียกวิธีการ นี้ ว่า (Frozen Fringe method)

5 3) Time average holographic interferometry - วัตถุต้นแบบ มีการ สั่น - ทำการ บันทึกภาพขณะ ที่วัตถุ นั้น สั่นสะเทือนอยู่ ข้อจำกัด - ระยะเวลาของการบันทึกภาพ จะต้องยาวนานกว่า คาบของ การสั่น สะเทือนของวัตถุ


ดาวน์โหลด ppt 1) Real Time holographic interterom etry - ทำ Hologram ลง บนแผ่นฟิลม์ - สร้าง ภาพจาก แผ่นฟิลม์ โดย ที่ ไม่ต้องยกวัตถุ ต้นแบบออกไป - จะได้ภาพจากแผ่น ฟิลม์ซ้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google