งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

G3X Series Fixed Wireless Terminals for GSM/EDGE Networks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "G3X Series Fixed Wireless Terminals for GSM/EDGE Networks"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 G3X Series Fixed Wireless Terminals for GSM/EDGE Networks

2 อุปกรณ์มาตรฐาน G3x Series
เครื่อง FWT เสาอากาศ ชุดน็อตติดตั้ง สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า แผ่นแขวนผนัง สายโทรศัพท์ 5 ม. คู่มือการใช้งาน ซีดี (เฉพาะรุ่น G31,G32 และ G36

3 ลักษณะภายนอกตัวเครื่อง

4 ลักษณะภายในตัวเครื่อง

5 ด้านใต้ของเครื่อง รุ่น G30 ,G35 ไม่มี USB พอร์ต รุ่น G32 ,G36

6 ด้านบนของเครื่อง (สำหรับต่อเสาอากาศ)

7 การประกอบใช้งาน กดปุ่ม เปิดฝา เพื่อ ใส่ซิมการ์ด หมุนเกลียวเพื่อติดตั้ง
เสาอากาศกับตัวเครื่อง

8 ต่อหม้อแปลงไฟฟ้าเข้ากับสายไฟ
และเสียบเข้าเครื่อง ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับพอร์ต RJ11

9 ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับเครื่องโทรศัพท์
หรือต่อเข้ากับตู้สาขาโทรศัพท์

10 หรือต่อพ่วงกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับกับใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องโทรสาร

11 ไฟแสดงสถานะการทำงาน สัญญาณไฟสีเขียวดวงบน แสดงสัญญาณโทรศัพท์
สัญญาณไฟสีเขียวดวงบน แสดงสัญญาณโทรศัพท์ ไฟสีเขียวไม่ติด คือ ไม่มีสัญญาณ ไฟสีเขียวกระพริบ 1 ครั้ง คือ สัญญาณพอใช้ ไฟสีเขียวกระพริบ 2 ครั้ง คือ สัญญาณดี ไฟสีเขียวกระพริบ 3 ครั้ง คือ สัญญาณดีมาก ไฟสีเขียวติดค้าง คือ สัญญาณดีที่สุด สัญญาณไฟสีเขียวดวงล่าง แสดงสถานะระบบไฟ ไฟสีไม่ติด คือ อุปกรณ์ไม่ได้รับการจ่ายไฟ และไม่พร้อมใช้งาน ไฟติดค้าง คือ อุปกรณ์ได้รับการจ่ายไฟจากหม้อแปลงไฟฟ้า และพร้อมใช้งาน ไฟสีแดง คือ อุปกรณ์ได้รับการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่สำรองไฟ และพร้อมใช้งาน

12 การเลือกสถานที่ติดตั้ง
สถานที่ติดตั้งต้องอยู่ภายในตัวอาคาร ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่อง Ericsson ไม่ว่าจากบุคคล หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ควรติดตั้งตัวเครื่อง Ericsson บนผนังที่มีสายไฟ สาย Cables จำนวนมาก หรือ บน โครงสร้างที่ทำด้วยเหล็ก สถานที่ติดตั้ง จะต้องไม่ทำให้ตัวเครื่อง Ericsson โดนน้ำ หรือ ความชื้น สถานที่ติดตั้ง จะต้องไม่ทำให้ตัวเครื่อง Ericsson โดนอุณหภูมิสูง สถานที่ติดตั้ง จะต้องไม่ทำให้ตัวเครื่อง Ericsson โดนแสงแดดโดยตรง

13 การเลือกสถานที่ติดตั้ง (2)
3 เมตร 2 เมตร ใกล้หน้าต่าง ไม่โดนแสงแดดโดยตรง ตรวจสอบสัญญาณให้ดีที่สุด

14 ความยาวสายโทรศัพท์ ไม่ควรเกิน 600 เมตร
การเลือกสถานที่ติดตั้ง (3) กรณีติดตั้งกับตู้สาขาโทรศัพท์ 30 เซนติเมตร 3 เมตร ระยะห่างระหว่างตู้ PBX และ เครื่อง Ericsson 2 เมตร 30 เซนติเมตร ความยาวสายโทรศัพท์ ไม่ควรเกิน 600 เมตร

15 การติดตั้งอุปกรณ์กับตู้สาขาระบบทั่วไป

16 การติดตั้งอุปกรณ์กับตู้สาขาระบบทั่วไป (2)
ติดตั้งเครื่อง Ericsson เข้ากับ C/O (Analog Port) ของตู้ PBX ตั้ง Access No. 9 (กด 9 ก่อนกดเลขหมายปลายทาง) สำหรับให้ตู้ PBX เลือกสายปกติในการโทรออกภายใน Local (เสียครั้งละ 3 บาท) และโทรต่างประเทศ (เสียค่าบริการตามอัตราของการสื่อสารแห่งประเทศไทย) ในกรณีต้องการ โทรไปต่างจังหวัด หรือ โทรเข้ามือถือ ให้ตั้ง Access No.8 (กด 8 ก่อนกดเลขหมายปลายทาง) หรือ Access No.อื่นที่ว่าง สำหรับให้ตู้ PBX เลือกสายที่ต่อกับเครื่อง Ericsson ในการโทรออก ซึ่งจะเสียค่าบริการอัตราเดียว (ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่เลือก) ในกรณีสายเรียกเข้า ให้ตั้งการเรียกเข้าปกติเหมือนสายนอกทั่วไป เช่น หากต้องการให้สายเรียกเข้าดังที่ประชาสัมพันธ์ ก็ให้ตั้งว่าหากมีสายเข้ามาจากเครื่อง Ericsson ก็ให้ไปดังที่ประชาสัมพันธ์เช่นกัน

17 การติดตั้งอุปกรณ์กับตู้ที่มีระบบ Least Cost Routing

18 การติดตั้งอุปกรณ์กับตู้ที่มีระบบ Least Cost Routing (2)
ติดตั้งเครื่อง Ericsson เข้ากับ C/O (Analog Port) ของตู้ PBX ตั้งระบบ LCR กรณีผู้ใช้งานกดหมายเลข Local Call 02 XXX XXXX และ โทรทางไกลต่างประเทศ 001 XXX XXXX ให้ตู้ PBX เลือกสายปกติในการโทรออก ซึ่งจะเสียค่าใช้บริการ ครั้งละ 3 บาทสำหรับ Local Call ส่วนค่าโทรต่างประเทศ เสียค่าบริการตามที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด ในกรณีที่ผู้ใช้งานกดหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่ 02 และ 001 ให้ตู้ PBX เลือกสายที่ติดตั้งกับเครื่อง Ericsson เพื่อโทรผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเสียค่าบริการในอัตราเดียว (ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่เลือก) ให้ตั้งระบบ LCR เพิ่มเติม หากกรณีที่คู่สายที่ติดตั้งกับเครื่อง Ericsson ถูกใช้งานทุกสาย และมีผู้ใช้งานกดหมายเลขที่ไม่ใช่ 02 และ 001 เข้ามา ให้ตู้ PBX เลือกสายปกติในการโทรออก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการโทรไม่ออกของผู้ใช้งานในช่วงเวลาเร่งด่วน ในกรณีสายเรียกเข้า ให้ตั้งการเรียกเข้าปกติเหมือนสายนอกทั่วไป เช่น หากต้องการให้สายเรียกเข้าดังที่ประชาสัมพันธ์ ก็ให้ตั้งว่าหากมีสายเข้ามาจากเครื่อง Ericsson ก็ให้ไปดังที่ประชาสัมพันธ์เช่นกัน

19


ดาวน์โหลด ppt G3X Series Fixed Wireless Terminals for GSM/EDGE Networks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google