งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Slide title In CAPITALS 50 pt Slide subtitle 32 pt G3X Series Fixed Wireless Terminals for GSM/EDGE Networks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Slide title In CAPITALS 50 pt Slide subtitle 32 pt G3X Series Fixed Wireless Terminals for GSM/EDGE Networks."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Slide title In CAPITALS 50 pt Slide subtitle 32 pt G3X Series Fixed Wireless Terminals for GSM/EDGE Networks

2 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-102 อุปกรณ์มาตรฐาน G3x Series  เครื่อง FWT  เสาอากาศ  ชุดน็อตติดตั้ง  สายไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า  แผ่นแขวนผนัง  สายโทรศัพท์ 5 ม.  คู่มือการใช้งาน  ซีดี ( เฉพาะรุ่น G31,G32 และ G36

3 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-103 ลักษณะภายนอกตัวเครื่อง

4 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-104 ลักษณะภายในตัวเครื่อง

5 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-105 ด้านใต้ของเครื่อง รุ่น G30,G35 ไม่มี USB พอร์ต รุ่น G32,G36 มี USB พอร์ต

6 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-106 ด้านบนของเครื่อง ( สำหรับต่อเสา อากาศ )

7 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-107 หมุนเกลียว เพื่อติดตั้ง เสาอากาศกับ ตัวเครื่อง กดปุ่ม เปิด ฝา เพื่อ ใส่ซิมการ์ด การประกอบใช้งาน

8 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-108 ต่อหม้อแปลงไฟฟ้าเข้ากับสายไฟ และเสียบเข้าเครื่อง ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับพอร์ต RJ11

9 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-109 ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ หรือต่อเข้ากับตู้สาขาโทรศัพท์

10 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-1010 หรือต่อพ่วงกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับกับใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องโทรสาร

11 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-1011 ไฟแสดงสถานะการทำงาน สัญญาณไฟสีเขียวดวงบน แสดงสัญญาณโทรศัพท์ ไฟสีเขียวไม่ติด คือไม่มีสัญญาณ ไฟสีเขียวกระพริบ 1 ครั้ง คือ สัญญาณพอใช้ ไฟสีเขียวกระพริบ 2 ครั้ง คือ สัญญาณดี ไฟสีเขียวกระพริบ 3 ครั้ง คือ สัญญาณดีมาก ไฟสีเขียวติดค้าง คือ สัญญาณดีที่สุด สัญญาณไฟสีเขียวดวงล่าง แสดงสถานะระบบไฟ ไฟสีไม่ติด คืออุปกรณ์ไม่ได้รับการจ่ายไฟ และไม่พร้อมใช้งาน ไฟติดค้างคืออุปกรณ์ได้รับการจ่ายไฟจากหม้อแปลงไฟฟ้า และ พร้อมใช้งาน ไฟสีแดงคืออุปกรณ์ได้รับการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่สำรองไฟ และ พร้อมใช้งาน

12 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-1012 การเลือกสถานที่ติดตั้ง  สถานที่ติดตั้งต้องอยู่ภายในตัวอาคาร  ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับ ตัวเครื่อง Ericsson ไม่ว่าจากบุคคล หรือ อุปกรณ์ต่างๆ  ไม่ควรติดตั้งตัวเครื่อง Ericsson บนผนังที่มีสายไฟ สาย Cables จำนวนมาก หรือ บนโครงสร้างที่ทำด้วยเหล็ก  สถานที่ติดตั้ง จะต้องไม่ทำให้ตัวเครื่อง Ericsson โดนน้ำ หรือ ความชื้น  สถานที่ติดตั้ง จะต้องไม่ทำให้ตัวเครื่อง Ericsson โดน อุณหภูมิสูง  สถานที่ติดตั้ง จะต้องไม่ทำให้ตัวเครื่อง Ericsson โดน แสงแดดโดยตรง

13 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-1013 การเลือกสถานที่ติดตั้ง (2) ใกล้หน้าต่าง ไม่โดนแสงแดด โดยตรง ตรวจสอบสัญญาณให้ ดีที่สุด  3 เมตร  2 เมตร

14 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-1014 การเลือกสถานที่ติดตั้ง (3) กรณีติดตั้งกับ ตู้สาขาโทรศัพท์ ความยาว สายโทรศัพท์ ไม่ ควรเกิน 600 เมตร ระยะห่างระหว่างตู้ PBX และ เครื่อง Ericsson 3 เมตร 2 เมตร 30 เซนติเมตร

15 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-1015 การติดตั้งอุปกรณ์กับตู้สาขาระบบทั่วไป

16 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-1016 การติดตั้งอุปกรณ์กับตู้สาขาระบบทั่วไป (2) ติดตั้งเครื่อง Ericsson เข้ากับ C/O (Analog Port) ของตู้ PBX ตั้ง Access No. 9 ( กด 9 ก่อนกดเลขหมายปลายทาง ) สำหรับให้ตู้ PBX เลือก สายปกติในการโทรออกภายใน Local ( เสียครั้งละ 3 บาท ) และโทรต่างประเทศ ( เสียค่าบริการตามอัตราของ การสื่อสารแห่งประเทศไทย ) ในกรณีต้องการ โทรไปต่างจังหวัด หรือ โทรเข้ามือถือ ให้ตั้ง Access No.8 ( กด 8 ก่อนกดเลข หมายปลายทาง ) หรือ Access No. อื่นที่ว่าง สำหรับให้ตู้ PBX เลือกสายที่ต่อกับเครื่อง Ericsson ในการโทรออก ซึ่งจะเสีย ค่าบริการอัตราเดียว ( ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่เลือก ) ในกรณีสายเรียกเข้า ให้ตั้งการเรียกเข้าปกติเหมือนสายนอกทั่วไป เช่น หาก ต้องการให้สายเรียกเข้าดังที่ประชาสัมพันธ์ ก็ให้ตั้งว่าหากมีสายเข้ามาจากเครื่อง Ericsson ก็ให้ไปดังที่ประชาสัมพันธ์ เช่นกัน

17 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-1017 การติดตั้งอุปกรณ์กับตู้ที่มีระบบ Least Cost Routing

18 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-1018 การติดตั้งอุปกรณ์กับตู้ที่มีระบบ Least Cost Routing (2) ติดตั้งเครื่อง Ericsson เข้ากับ C/O (Analog Port) ของตู้ PBX ตั้งระบบ LCR กรณีผู้ใช้งานกดหมายเลข Local Call 02 XXX XXXX และ โทรทางไกลต่างประเทศ 001 XXX XXXX ให้ตู้ PBX เลือกสายปกติในการโทรออก ซึ่งจะเสียค่าใช้บริการ ครั้งละ 3 บาท สำหรับ Local Call ส่วนค่าโทรต่างประเทศ เสียค่าบริการตามที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด ในกรณีที่ผู้ใช้งานกด หมายเลขอื่นที่ไม่ใช่ 02 และ 001 ให้ตู้ PBX เลือกสายที่ติดตั้งกับเครื่อง Ericsson เพื่อโทรผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเสียค่าบริการในอัตราเดียว ( ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่เลือก ) ให้ตั้งระบบ LCR เพิ่มเติม หากกรณีที่คู่สายที่ติดตั้งกับเครื่อง Ericsson ถูกใช้งาน ทุกสาย และมีผู้ใช้งานกดหมายเลขที่ไม่ใช่ 02 และ 001 เข้ามา ให้ตู้ PBX เลือกสายปกติในการโทรออก ทั้งนี้เพื่อป้องกัน การโทรไม่ออกของผู้ใช้งานในช่วงเวลาเร่งด่วน ในกรณีสายเรียกเข้า ให้ตั้งการเรียกเข้าปกติเหมือนสายนอกทั่วไป เช่น หาก ต้องการให้สายเรียกเข้าดังที่ประชาสัมพันธ์ ก็ให้ตั้งว่าหากมีสายเข้ามาจากเครื่อง Ericsson ก็ให้ไปดังที่ประชาสัมพันธ์ เช่นกัน

19 Top right corner for field-mark, customer or partner logotypes. See Best practice for example. Slide title 40 pt Slide subtitle 24 pt Text 24 pt Bullets level 2-5 20 pt 2006-11-1019


ดาวน์โหลด ppt Slide title In CAPITALS 50 pt Slide subtitle 32 pt G3X Series Fixed Wireless Terminals for GSM/EDGE Networks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google