งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ MS PowerPOint 2003 การสร้างงานนำเสนอใหม่ การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง การออกแบบภาพนิ่ง การออกแบบโครงร่างสี การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหวแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ MS PowerPOint 2003 การสร้างงานนำเสนอใหม่ การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง การออกแบบภาพนิ่ง การออกแบบโครงร่างสี การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหวแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ MS PowerPOint 2003 การสร้างงานนำเสนอใหม่ การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง การออกแบบภาพนิ่ง การออกแบบโครงร่างสี การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหวแบบ กำหนด การเปลี่ยนภาพนิ่ง

2 การสร้างงานนำเสนอ หน้าต่าง  รายการงาน  การสร้างงาน นำเสนอ

3 การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง หน้าต่าง  รายการงาน  เค้าโครงภาพนิ่ง

4 การออกแบบภาพนิ่ง หน้าต่าง  รายการงาน  การออกแบบ ภาพนิ่ง

5 การออกแบบโครงร่างสี หน้าต่าง  รายการงาน  การออกแบบโครง ร่างสี

6 การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว หน้าต่าง  รายการงาน  การออกแบบโครง ร่างเคลื่อนไหว

7 การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว แบบกำหนด หน้าต่าง  รายการงาน  การออกแบบโครง ร่างเคลื่อนไหวแบบกำหนด

8 การเปลี่ยนภาพนิ่ง หน้าต่าง  รายการงาน  การเปลี่ยนภาพนิ่ง


ดาวน์โหลด ppt การใช้ MS PowerPOint 2003 การสร้างงานนำเสนอใหม่ การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง การออกแบบภาพนิ่ง การออกแบบโครงร่างสี การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหวแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google