งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ MS PowerPOint 2003 การสร้างงานนำเสนอใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ MS PowerPOint 2003 การสร้างงานนำเสนอใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ MS PowerPOint 2003 การสร้างงานนำเสนอใหม่
การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง การออกแบบภาพนิ่ง การออกแบบโครงร่างสี การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหวแบบกำหนด การเปลี่ยนภาพนิ่ง

2 การสร้างงานนำเสนอ หน้าต่างรายการงานการสร้างงานนำเสนอ

3 การเลือกเค้าโครงภาพนิ่ง
หน้าต่างรายการงานเค้าโครงภาพนิ่ง

4 การออกแบบภาพนิ่ง หน้าต่างรายการงานการออกแบบภาพนิ่ง

5 การออกแบบโครงร่างสี หน้าต่างรายการงานการออกแบบโครงร่างสี

6 การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว
หน้าต่างรายการงานการออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหว

7 การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหวแบบกำหนด
หน้าต่างรายการงาน การออกแบบโครงร่างเคลื่อนไหวแบบกำหนด

8 การเปลี่ยนภาพนิ่ง หน้าต่างรายการงาน การเปลี่ยนภาพนิ่ง


ดาวน์โหลด ppt การใช้ MS PowerPOint 2003 การสร้างงานนำเสนอใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google