งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ba หมายถึง สถานที่ หรือ พื้นที่ ที่กลุ่ม คนมาอยู่รวมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และ สร้างความรู้ ซึ่งพื้นที่อาจเป็นพื้นที่ทาง กายภาพจริง พื้นที่เสมือนจริง (virtual)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ba หมายถึง สถานที่ หรือ พื้นที่ ที่กลุ่ม คนมาอยู่รวมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และ สร้างความรู้ ซึ่งพื้นที่อาจเป็นพื้นที่ทาง กายภาพจริง พื้นที่เสมือนจริง (virtual)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ba หมายถึง สถานที่ หรือ พื้นที่ ที่กลุ่ม คนมาอยู่รวมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และ สร้างความรู้ ซึ่งพื้นที่อาจเป็นพื้นที่ทาง กายภาพจริง พื้นที่เสมือนจริง (virtual) และพื้นที่ด้านความคิด หน้าที่ของ Ba คือเป็นพื้นที่ที่ก่อให้ กระบวนการสร้างความรู้ (SECI) เติบโต และดำเนินการต่อไป ( ความรู้ไม่อาจเกิดได้ และไม่สามารถบังคับให้เกิดขึ้นได้ ต้อง อาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้มันเกิด ) Ba คือ อะไร

2 2.Dialoguing ba/Interacing ba เป็นสื่อความรู้จาก ประสบการณ์ออกมาเป็น ภาษาพูด เพื่อการ แลกเปลี่ยนความรู้โดยนัย เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งให้เกิด คุณค่าที่สุด ตัวอย่าง การให้พนักงานมีส่วนร่วมใน การเสนอความคิด เช่นในร้าน 7-11 จะ ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสั่ง สินค้า เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้คุย 1.Originating ba จัดให้มีสถานที่จับกลุ่มคุย กัน มีโอกาสแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตัวอย่าง กลุ่มลักษณะสภากาแฟ, การ พูดคุยระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ

3 4.Exercising ba เป็นเวทีที่มีการแสดงข้อมูล เปรียบเทียบกับความเป็น จริง ส่งผลให้เกิด กระบวนการเรียนรู้ในตัว บุคคลเกิดพัฒนาเป็นความรู้ แฝงในตัวบุคคล ตัวอย่าง การอ่านคู่มือ, simulation 3.Systemizing ba/Cyber ba คือเวทีแสดงข้อมูลที่ผ่าน การวิเคราะห์ รวบรวมสรุป เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือการ ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเป็น ระบบ โดยใช่เทคโนโลยีเป็น เครื่องมือ ตัวอย่าง webboard, mailing list, groupware, intranet


ดาวน์โหลด ppt Ba หมายถึง สถานที่ หรือ พื้นที่ ที่กลุ่ม คนมาอยู่รวมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และ สร้างความรู้ ซึ่งพื้นที่อาจเป็นพื้นที่ทาง กายภาพจริง พื้นที่เสมือนจริง (virtual)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google