งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Authentication อาจารย์อธิตา โชค อนันต์รัตนา นางสาวกาญจนา เอี่ยมสอาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Authentication อาจารย์อธิตา โชค อนันต์รัตนา นางสาวกาญจนา เอี่ยมสอาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Authentication อาจารย์อธิตา โชค อนันต์รัตนา นางสาวกาญจนา เอี่ยมสอาด

2 LOGO Agenda ความเป็นมาของ OSCCA 1 OSCCA คืออะไร 2 การพิสูจน์ตัวตน 3 การติดตั้งระบบ 4

3 LOGO ทีมพัฒนา OSCCA  ซอฟท์แวร์ OSCCA พัฒนาโดย ห้องปฏิบัติการวิจัยลีนุกซ์  อาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์  Mr.John Gatewood Ham  นายณัฐวุติ จารุมาศ  นางสาวกาญจนา เอี่ยมสอาด www.themegallery.com

4 LOGO ความเป็นมาของ OSCCA พ. ร. บ. ว่าด้วยการกระทำผิด ทางคอมพิวเตอร์ปี 50 - Software Authentication - Log Server

5 LOGO Software Authentication oscca Log Server ความเป็นมาของ OSCCA ( ต่อ )

6 LOGO OSCCA คืออะไร คือโปรแกรมที่ใช้บริหาร และจัดการระบบพิสูจน์ตัวตน

7 LOGO กลไกการพิสูจน์ตัวตน

8 LOGO OSCCA คืออะไร ( ต่อ ) อ งค์ประกอบของ OSCCA Web Based BLS Free Radius Chillispot Squid

9 LOGO การพิสูจน์ตัวตน

10 LOGO การติดตั้งระบบ เครื่องแม่ข่ายต้องมี Lan Card 2 ชิ้น แผ่นติดตั้ง OSCCA Network เตรียมอะไรบ้าง ?? ก่อนการติดตั้ง OSCCA

11 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

12 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

13 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

14 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

15 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

16 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

17 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

18 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

19 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

20 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

21 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

22 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

23 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

24 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

25 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

26 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

27 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

28 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

29 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

30 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

31 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

32 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

33 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

34 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

35 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

36 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

37 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

38 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

39 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

40 LOGO การติดตั้งระบบ ( ต่อ )

41 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO Authentication อาจารย์อธิตา โชค อนันต์รัตนา นางสาวกาญจนา เอี่ยมสอาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google