งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Performance Test ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Performance Test ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Performance Test ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย
ผ่านเครือข่ายภายนอกสภากาชาดไทย

2 Overall Results 2 Mbps. 30 Mbps.
ทดสอบ Load Test ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Max User Load 1 Tests/Sec 0.0028 Tests Failed Avg. Test Time (sec) 349 Transactions/Sec 0.094 Avg. Transaction Time (sec) 11.8 Pages/Sec 0.41 Avg. Page Time (sec) 1.11 Requests/Sec 3.62 Requests Failed Requests Cached Percentage 43.9 Avg. Response Time (sec) 0.34 Avg. Content Length (bytes) 13,076 2 Mbps. Max User Load 1 Tests/Sec 0.0039 Tests Failed Avg. Test Time (sec) 230 Transactions/Sec 0.14 Avg. Transaction Time (sec) 7.26 Pages/Sec 0.61 Avg. Page Time (sec) 0.22 Requests/Sec 5.35 Requests Failed Requests Cached Percentage 44.1 Avg. Response Time (sec) 0.061 Avg. Content Length (bytes) 12,571 30 Mbps.

3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ต
ในการรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย Response Time (sec) Test * ทดสอบโดยใช้ Simulator Tool เมื่อมีจำนวนผู้ใช้งาน 1 user

4 ทดสอบผ่านอินเทอร์เน็ต 2 Mbps.
ผลการทดสอบด้วยวิธี Manual (Login, โหลดหน้า page, ค้นหา, เพิ่มข้อมูล, ลบข้อมูล) ข้อมูลวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 แบนวิดธ์ที่ใช้งานจริง ทดสอบผ่านอินเทอร์เน็ต 2 Mbps. Download Upload แบนวิดธ์ที่ต้องการใช้งาน ต่อ 1 user Download อย่างน้อย 6 Mbps. Upload อย่างน้อย 0.04 Mbps.

5 วงจรเชื่อมโยงส่วนภูมิภาค 25 Mbps.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทดสอบ Maximum User = 5 User Overall Results Max User Load 5 Tests/Sec 0.026 Tests Failed Avg. Test Time (sec) 179 Transactions/Sec 0.68 Avg. Transaction Time (sec) 7.65 Pages/Sec 3.11 Avg. Page Time (sec) 0.17 Requests/Sec 27.4 Requests Failed Requests Cached Percentage 44.0 Avg. Response Time (sec) 0.028 Avg. Content Length (bytes) 12,866 แบนวิดธ์ที่ใช้งานจริง

6 วงจรเชื่อมโยงส่วนภูมิภาค 25 Mbps.
ทดสอบครั้งที่ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พบ Error ทดสอบ Maximum User = 89 User Overall Results แบนวิดธ์ที่ใช้งานจริง Max User Load 89 Tests/Sec 0.88 Tests Failed 1,356 Avg. Test Time (sec) 95.4 Transactions/Sec 3.56 Avg. Transaction Time (sec) 18.3 Pages/Sec 18.5 Avg. Page Time (sec) 3.09 Requests/Sec 138 Requests Failed 1,372 Requests Cached Percentage 44.3 Avg. Response Time (sec) 0.61 Avg. Content Length (bytes) 12,610

7 วงจรเชื่อมโยงส่วนภูมิภาค 25 Mbps.
ทดสอบครั้งที่ 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทดสอบ Maximum User = 89 User Type Subtype Count Last Message Exception SocketException 1,000 A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond :80 Timeout 191 Request timed out Validation Rule Error ValidationRuleResponseTimeGoal 33 The response time ( seconds) exceeded the response time goal of 10 seconds. LoadTestErrorLimitExceededException 1 More than 1000 errors of type 'Exception' and sub type 'SocketException' have occurred; additional errors of this type will not be reported. LoadTestRequestUrlsExceededException The maximum number of unique Web test request URLs to report on has been exceeded; performance data for other requests will not be available ValidationRuleFindText The required text 'บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว' did not appear in the HTML response. พบ Error Timeout : แบนวิดธิ์ไม่รองรับสำหรับการใช้งานพร้อมกัน 89 user

8 วงจรเชื่อมโยงส่วนภูมิภาค 25 Mbps.
ทดสอบครั้งที่ 7 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ไม่พบ Error ทดสอบ Maximum User = 25 User Overall Results แบนวิดธ์ที่ใช้งานจริง Max User Load 25 Tests/Sec 0.14 Tests Failed Avg. Test Time (sec) 162 Transactions/Sec 2.64 Avg. Transaction Time (sec) 10.7 Pages/Sec 12.8 Avg. Page Time (sec) 0.51 Requests/Sec 102 Requests Failed Requests Cached Percentage 43.6 Avg. Response Time (sec) 0.12 Avg. Content Length (bytes) 14,278

9 วงจรเชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างหน่วยงาน 1000 Mbps.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทดสอบ Maximum User = 200 User

10 สรุปผลการทดสอบทางเทคนิค
ข้อจำกัดที่พบ แบนด์วิดธ์ ขนาด 2 Mbps. สามารถใช้งานได้ แต่ช้า มีค่า Response Time สูงถึง 104 วินาที แบนด์วิดธ์ ขนาด 10Mbps./512Kbps. ไม่สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกัน มากกว่า 3 user แบนด์วิดธ์ ขนาด 25/25 Mbps. ไม่สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันมากกว่า 30 user

11 ข้อเสนอแนะทางเทคนิค แบนด์วิดธ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย, ระบบ สารสนเทศภายในสภากาชาดไทยต่างๆ ตลอดถึงการใช้งานอื่นๆ ที่จำเป็นทั่วไป เฉพาะเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ใช้งาน 1 – 2 คน (เมื่อต้องใช้งานพร้อมกัน) ควรมีอย่างน้อย 10 Mbps./512 Kbps. ผู้ใช้งาน 3 คน ขึ้นไป (เมื่อต้องใช้งานพร้อมกัน) ควรมีอย่างน้อย 10 Mbps./1 Mbps.

12 แนวทางแก้ไขปัญหาที่พบ
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด แนวทางที่ 1 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งาน 1 – 2 คน (เมื่อต้องใช้งานพร้อมกัน) ควรมีอย่างน้อย 10 Mbps./512 Kbps. ผู้ใช้งาน 3 คน ขึ้นไป (เมื่อต้องใช้งานพร้อมกัน) ควรมีอย่างน้อย 10 Mbps./1 Mbps. แนวทางที่ 2 บูรณาการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา แนวทางที่ 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มแบนวิดธ์ชั่วคราว ในกรณีช่วงเวลาที่มีการใช้งานในปริมาณสูง แนวทางที่ 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มแบนวิดธ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ ในปีงบประมาณถัดไป


ดาวน์โหลด ppt Performance Test ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google