งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผ่านเครือข่ายภายนอก สภากาชาดไทย Performance Test ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาด ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผ่านเครือข่ายภายนอก สภากาชาดไทย Performance Test ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาด ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผ่านเครือข่ายภายนอก สภากาชาดไทย Performance Test ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาด ไทย

2 Max User Load1 Tests/Sec0.0028 Tests Failed0 Avg. Test Time (sec)349 Transactions/Sec0.094 Avg. Transaction Time (sec)11.8 Pages/Sec0.41 Avg. Page Time (sec)1.11 Requests/Sec3.62 Requests Failed0 Requests Cached Percentage43.9 Avg. Response Time (sec)0.34 Avg. Content Length (bytes)13,076 Max User Load1 Tests/Sec0.0039 Tests Failed0 Avg. Test Time (sec)230 Transactions/Sec0.14 Avg. Transaction Time (sec)7.26 Pages/Sec0.61 Avg. Page Time (sec)0.22 Requests/Sec5.35 Requests Failed0 Requests Cached Percentage44.1 Avg. Response Time (sec)0.061 Avg. Content Length (bytes)12,571 Overall Results 2 Mbps. 30 Mbps. ทดสอบ Load Test ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ต ในการรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย Test Response Time (sec) * ทดสอบโดยใช้ Simulator Tool เมื่อมีจำนวนผู้ใช้งาน 1 user

4 ผลการทดสอบด้วยวิธี Manual (Login, โหลดหน้า page, ค้นหา, เพิ่มข้อมูล, ลบ ข้อมูล ) แบนวิดธ์ที่ต้องการใช้งาน ต่อ 1 user Download อย่างน้อย 6 Mbps. Upload อย่างน้อย 0.04 Mbps. Upload Download ทดสอบผ่านอินเทอร์เน็ต 2 Mbps. แบนวิดธ์ที่ ใช้งานจริง ข้อมูลวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

5 วงจรเชื่อมโยงส่วนภูมิภาค 25 Mbps. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Max User Load5 Tests/Sec0.026 Tests Failed0 Avg. Test Time (sec)179 Transactions/Sec0.68 Avg. Transaction Time (sec)7.65 Pages/Sec3.11 Avg. Page Time (sec)0.17 Requests/Sec27.4 Requests Failed0 Requests Cached Percentage44.0 Avg. Response Time (sec)0.028 Avg. Content Length (bytes)12,866 Overall Results ทดสอบ Maximum User = 5 User แบนวิดธ์ที่ ใช้งานจริง

6 วงจรเชื่อมโยงส่วนภูมิภาค 25 Mbps. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา Overall Results ทดสอบ Maximum User = 89 User แบนวิดธ์ที่ ใช้งานจริง Max User Load89 Tests/Sec0.88 Tests Failed1,356 Avg. Test Time (sec)95.4 Transactions/Sec3.56 Avg. Transaction Time (sec)18.3 Pages/Sec18.5 Avg. Page Time (sec)3.09 Requests/Sec138 Requests Failed1,372 Requests Cached Percentage44.3 Avg. Response Time (sec)0.61 Avg. Content Length (bytes)12,610 ทดสอบครั้งที่ 1 พบ Error

7 วงจรเชื่อมโยงส่วนภูมิภาค 25 Mbps. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทดสอบ Maximum User = 89 User TypeSubtypeCountLast Message ExceptionSocketException1,000 A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 10.187.11.21:80 Timeout 191Request timed out Validation Rule ErrorValidationRuleResponseTimeGoal33 The response time (10.889 seconds) exceeded the response time goal of 10 seconds. ExceptionLoadTestErrorLimitExceededException1 More than 1000 errors of type 'Exception' and sub type 'SocketException' have occurred; additional errors of this type will not be reported. ExceptionLoadTestRequestUrlsExceededException1 The maximum number of unique Web test request URLs to report on has been exceeded; performance data for other requests will not be available Validation Rule ErrorValidationRuleFindText1 The required text ' บันทึกข้อมูลเรียบร้อย แล้ว ' did not appear in the HTML response. พบ Error Timeout : แบนวิดธิ์ไม่รองรับสำหรับการใช้งาน พร้อมกัน 89 user ทดสอบครั้งที่ 1

8 วงจรเชื่อมโยงส่วนภูมิภาค 25 Mbps. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา Overall Results ทดสอบ Maximum User = 25 User แบนวิดธ์ที่ ใช้งานจริง Max User Load25 Tests/Sec0.14 Tests Failed0 Avg. Test Time (sec)162 Transactions/Sec2.64 Avg. Transaction Time (sec)10.7 Pages/Sec12.8 Avg. Page Time (sec)0.51 Requests/Sec102 Requests Failed0 Requests Cached Percentage43.6 Avg. Response Time (sec)0.12 Avg. Content Length (bytes)14,278 ทดสอบครั้งที่ 7 ไม่พบ Error

9 วงจรเชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระหว่างหน่วยงาน 1000 Mbps. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทดสอบ Maximum User = 200 User

10 สรุปผลการทดสอบทางเทคนิค ข้อจำกัดที่พบ แบนด์วิดธ์ ขนาด 2 Mbps. สามารถใช้งานได้ แต่ช้า มีค่า Response Time สูงถึง 104 วินาที แบนด์วิดธ์ ขนาด 10Mbps./512Kbps. ไม่สามารถรองรับ การใช้งานพร้อมกันมากกว่า 3 user แบนด์วิดธ์ ขนาด 25/25 Mbps. ไม่สามารถรองรับการใช้ งานพร้อมกันมากกว่า 30 user

11 ข้อเสนอแนะทางเทคนิค แบนด์วิดธ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ การเงินสภากาชาดไทย, ระบบสารสนเทศภายใน สภากาชาดไทยต่างๆ ตลอดถึงการใช้งานอื่นๆ ที่จำเป็น ทั่วไป เฉพาะเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ใช้งาน 1 – 2 คน ( เมื่อต้องใช้งานพร้อมกัน ) ควรมีอย่างน้อย 10 Mbps./512 Kbps. ผู้ใช้งาน 3 คน ขึ้นไป ( เมื่อต้องใช้งานพร้อมกัน ) ควรมีอย่างน้อย 10 Mbps./1 Mbps.

12 แนวทางแก้ไขปัญหาที่พบ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด แนวทางที่ 1 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เพิ่มความเร็ว อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งาน 1 – 2 คน ( เมื่อต้องใช้งานพร้อมกัน ) ควรมีอย่างน้อย 10 Mbps./512 Kbps. ผู้ใช้งาน 3 คน ขึ้นไป ( เมื่อต้องใช้งานพร้อมกัน ) ควรมีอย่างน้อย 10 Mbps./1 Mbps. แนวทางที่ 2 บูรณาการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา แนวทางที่ 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มแบนวิดธ์ชั่วคราว ในกรณี ช่วงเวลาที่มีการใช้งานในปริมาณสูง แนวทางที่ 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มแบนวิดธ์ให้เพียงพอต่อความ ต้องการ ในปีงบประมาณถัดไป


ดาวน์โหลด ppt ผ่านเครือข่ายภายนอก สภากาชาดไทย Performance Test ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาด ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google