งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ : การขับเคลื่อนแผนชุมชน เป้าประสงค์ : แผนชุมชนที่มีคุณภาพและนำไป ประโยชน์ แนวคิด : เป็นเครื่องมือสำหรับหมู่บ้านในการ พัฒนาตนเอง เป็นเครื่องมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ : การขับเคลื่อนแผนชุมชน เป้าประสงค์ : แผนชุมชนที่มีคุณภาพและนำไป ประโยชน์ แนวคิด : เป็นเครื่องมือสำหรับหมู่บ้านในการ พัฒนาตนเอง เป็นเครื่องมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ : การขับเคลื่อนแผนชุมชน เป้าประสงค์ : แผนชุมชนที่มีคุณภาพและนำไป ประโยชน์ แนวคิด : เป็นเครื่องมือสำหรับหมู่บ้านในการ พัฒนาตนเอง เป็นเครื่องมือ สำหรับหน่วยงานในการส่งเสริม เป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ยอมรับ นำไปใช้ เป็นเครื่องมือบูรการการทำงานทุก ระดับ

2 ระดับ A ทบท วน ประเ มิน ปรับป รุง ดำเนินก าร นิเวศดี ครอบครัวอบอุ่น เงินทุนทั่วถึง

3 ทำเองทำร่วมทำให้ แผนทำ แล้ว แผนทำ แล้ว แผนทำ แล้ว 14128651

4 ระดับ A ทบท วน ประเ มิน ปรับป รุง ดำเนินก าร ประตูสู่อุ้มผาง ปรับภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว รักษา สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมภูมิ ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้ รักสามัคคี

5 ทำเองทำร่วมทำให้ แผนทำ แล้ว แผนทำ แล้ว แผนทำ แล้ว 3831148 5

6

7


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ : การขับเคลื่อนแผนชุมชน เป้าประสงค์ : แผนชุมชนที่มีคุณภาพและนำไป ประโยชน์ แนวคิด : เป็นเครื่องมือสำหรับหมู่บ้านในการ พัฒนาตนเอง เป็นเครื่องมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google