งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อควรระมัดระวัง และเพิ่มเติม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อควรระมัดระวัง และเพิ่มเติม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อควรระมัดระวัง และเพิ่มเติม
ระบบงานรายได้ Interface GFMIS ระบบงานใบอนุญาต

2 1.การออกใบเสร็จรับเงิน (เงินสด)
ความรับผิดที่ต้องเสียภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (สินค้าเครื่องขายเครื่องดื่ม, สถานบริการ,น้ำหอม ฯลฯ) เช่น ชำระภาษีวันที่ 15 ก.พ. เดือนปีภาษี = ม.ค. มีผลต่อระบบวิเคราะห์รายการภาษี

3 2.การออกใบเสร็จรับเงิน (เช็ค)
ความรับผิดที่ต้องเสียภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (สินค้าเครื่องขายเครื่องดื่ม, สถานบริการ,น้ำหอม ฯลฯ) เช่น ชำระภาษีวันที่ 15 ก.พ. เดือนปีภาษี = ม.ค. มีผลต่อระบบวิเคราะห์รายการภาษี

4 3.การออกใบเสร็จรับเงิน (เงินกองทุน สสส.(2%) และเงิน สสท.(1.5%))

5 4.การออกใบเสร็จรับเงินแบบที่ 2 (กรณีระบบใช้งานไม่ได้/ขัดข้อง)


ดาวน์โหลด ppt ข้อควรระมัดระวัง และเพิ่มเติม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google