งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อควร ระมัดระวัง และเพิ่มเติม  ระบบงานรายได้ Interface GFMIS  ระบบงานใบอนุญาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อควร ระมัดระวัง และเพิ่มเติม  ระบบงานรายได้ Interface GFMIS  ระบบงานใบอนุญาต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อควร ระมัดระวัง และเพิ่มเติม  ระบบงานรายได้ Interface GFMIS  ระบบงานใบอนุญาต

2 1. การออกใบเสร็จรับเงิน ( เงิน สด ) ความรับผิดที่ต้องเสียภาษีภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป ( สินค้าเครื่องขายเครื่องดื่ม, สถาน บริการ, น้ำหอม ฯลฯ ) เช่น ชำระภาษีวันที่ 15 ก. พ. เดือนปี ภาษี = ม. ค. มีผลต่อระบบวิเคราะห์ รายการภาษี

3 2. การออก ใบเสร็จรับเงิน ( เช็ค ) ความรับผิดที่ต้องเสียภาษีภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป ( สินค้าเครื่องขายเครื่องดื่ม, สถาน บริการ, น้ำหอม ฯลฯ ) เช่น ชำระภาษีวันที่ 15 ก. พ. เดือนปี ภาษี = ม. ค. มีผลต่อระบบวิเคราะห์ รายการภาษี

4 3. การออกใบเสร็จรับเงิน ( เงินกองทุน สสส.(2%) และเงิน สสท.(1.5%))

5 4. การออกใบเสร็จรับเงินแบบที่ 2 ( กรณี ระบบใช้งานไม่ได้ / ขัดข้อง )


ดาวน์โหลด ppt ข้อควร ระมัดระวัง และเพิ่มเติม  ระบบงานรายได้ Interface GFMIS  ระบบงานใบอนุญาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google