งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13 October 1 The Millenium.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13 October 1 The Millenium."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13 October 1 The Millenium

2 13 October 2 Information Technology

3 13 October 3 Information Processing

4 13 October 4 Computer System

5 13 October 5 Computer System

6 13 October 6 ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ภายในกล่อง (Inside the Case)

7 13 October 7 อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก

8 13 October 8 Software (Program) System Software

9 13 October 9 OS (Operating System) - ประสานงานระหว่าง ผู้ใช้กับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ - จัดการถ่ายเท สารสนเทศระหว่างดิสก์กับ หน่วยความจำ - จัดระเบียบและดูแล รักษาแฟ้มข้อมูล

10 13 October 10 ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ (Windows) ระบบปฏิบัติการของบริษัท ไมโครซอฟท์ Windows 2000, Windows XP, Windows NT ขีดความสามารถสูง ใช้งาน ง่าย ทั้งแบบทำงานส่วนตัวและ แบบเครือข่าย

11 Information and Communication Technology ปฏิบัติการที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

12 13 October 12 Information and Communication Technology - ICT แผนการสอน วิชา การวัดผล คะแนนการบ้านและแบบฝึกหัด *5 % คะแนนเข้าชั้นเรียน **5 % ทดสอบย่อย 10% คะแนนสอบกลางภาค 40 % คะแนนสอบปลายภาค 40 %

13 13 October 13 คุณมีหนังสืออ่าน ประกอบ การ บรรยายหรือยัง ?

14 13 October 14 คุณมีการบ้านท้าย ปฏิบัติการ ต้องส่งเพื่อเก็บ คะแนนสะสมนะ

15 13 October 15 Websites hai 320

16 13 October 16 กฎ กติกา มารยาท

17 13 October 17 Windows XP

18 13 October 18 Desktop

19 13 October 19 เมื่อเข้าสู่วินโดวส์เมื่อเข้าสู่วินโดวส์ เดสก์ทอป (Desktop) ต ไอคอน (Icon) ต แถบงาน (Task Bar) ต ปุ่ม Start ต Mouse pointer ต กรอบต้อนรับ ( เฉพาะครั้งแรก )

20 13 October 20 File Manager

21 13 October 21 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt 13 October 1 The Millenium.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google