งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13 October 1 The Millenium.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13 October 1 The Millenium."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 1 The Millenium

2 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 2 Information Technology

3 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 3 Information Processing

4 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 4 Computer System

5 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 5 Computer System

6 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 6 ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ภายในกล่อง (Inside the Case)

7 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 7 อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก

8 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 8 Software (Program) System Software

9 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 9 OS (Operating System) - ประสานงานระหว่าง ผู้ใช้กับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ - จัดการถ่ายเท สารสนเทศระหว่างดิสก์กับ หน่วยความจำ - จัดระเบียบและดูแล รักษาแฟ้มข้อมูล

10 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 10 ระบบปฎิบัติการวินโดวส์ (Windows) ระบบปฏิบัติการของบริษัท ไมโครซอฟท์ Windows 2000, Windows XP, Windows NT ขีดความสามารถสูง ใช้งาน ง่าย ทั้งแบบทำงานส่วนตัวและ แบบเครือข่าย

11 310101 Information and Communication Technology ปฏิบัติการที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ E-mail: wichai@buu.ac.th http://www.cs.buu.ac.th/~wichai

12 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 12 Information and Communication Technology - ICT แผนการสอน วิชา 310101 การวัดผล คะแนนการบ้านและแบบฝึกหัด *5 % คะแนนเข้าชั้นเรียน **5 % ทดสอบย่อย 10% คะแนนสอบกลางภาค 40 % คะแนนสอบปลายภาค 40 % http://www.cs.buu.ac.th/~31 0101 http://www.cs.buu.ac.th/~31 0101

13 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 13 คุณมีหนังสืออ่าน ประกอบ การ บรรยายหรือยัง ?

14 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 14 คุณมีการบ้านท้าย ปฏิบัติการ ต้องส่งเพื่อเก็บ คะแนนสะสมนะ

15 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 15 Websites http://www.buu.ac.th/ http://reg.buu.ac.th/ http://www.sci.buu.ac.th/ http://www.cs.buu.ac.th/ http://www.cs.buu.ac.th/~310 101 http://www.cs.buu.ac.th/~wic hai http://dekdee.buu.ac.th/~wichai http://www.cs.buu.ac.th/~s52050 320

16 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 16 กฎ กติกา มารยาท

17 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 17 Windows XP

18 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 18 Desktop

19 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 19 เมื่อเข้าสู่วินโดวส์เมื่อเข้าสู่วินโดวส์ เดสก์ทอป (Desktop) ต ไอคอน (Icon) ต แถบงาน (Task Bar) ต ปุ่ม Start ต Mouse pointer ต กรอบต้อนรับ ( เฉพาะครั้งแรก )

20 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 20 File Manager

21 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 21 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt 13 October 1 The Millenium.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google