งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้า โครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิต เวชถูกล่ามขัง : สู่ชีวิตใหม่ในชุมชน โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต นำเสนอในการประชุมกรมสุขภาพจิต วัน จันทร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้า โครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิต เวชถูกล่ามขัง : สู่ชีวิตใหม่ในชุมชน โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต นำเสนอในการประชุมกรมสุขภาพจิต วัน จันทร์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า โครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิต เวชถูกล่ามขัง : สู่ชีวิตใหม่ในชุมชน โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต นำเสนอในการประชุมกรมสุขภาพจิต วัน จันทร์ที่ 2 เมษายน 2555

2 กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ  หนังสือขอความร่วมมือการดำเนินโครงการฯ

3 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการปลดโซ่ตรวนฯ 8 มีนาคม 2555 ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์

4 ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ ปลดโซ่ตรวนฯ 16 มีนาคม 2555 ณ กรมสุขภาพจิต

5 จำแนกตามพื้นที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบในพื้นที่จำนวน ดำเนินการสำรวจแล้ว 7 พื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 พื้นที่

6 จำแนกตามพื้นที่ดำเนินการ

7 จำแนกตามเขตตรวจราชการ เขตตรวจ ราชการที่ ประสานพื้นที่ค้นหา หมาย เหตุ ครบไม่ครบ วันที่ เริ่ม จำนวน ( คน ) ส่วนกลาง NA 11 2 21 0 3 4 5

8 จำแนกตามเขตตรวจราชการ เขตตรวจ ราชการที่ ประสานพื้นที่ค้นหา หมาย เหตุ ครบ ไม่ ครบ วันที่ เริ่ม จำนวน ( คน ) 6 NA 1 0 พัทลุง 7 NA 1 0 ตรัง 81 0 9 NA

9 จำแนกตามเขตตรวจราชการ เขตตรวจ ราชการที่ ประสาน พื้นที่ ค้นหา หมาย เหตุ ครบ ไม่ ครบ วันที่ เริ่ม จำนวน ( คน ) 10 NA 1 2 เลย 111 19 121 24 131 23

10 จำแนกตามเขตตรวจราชการ เขตตรวจ ราชการที่ ประสาน พื้นที่ ค้นหา หมาย เหตุ ครบ ไม่ ครบ วันที่ เริ่ม จำนวน ( คน ) 141 52* * รับไว้รักษาใน รพ. จิตเวชนครราชสีมาฯ 4 ราย 15 NA 16 NA 171 21 18 NA รวมทั้งสิ้น 143 คน

11 จำแนกตามภาค ภาคจำนวน ( คน ) เหนือ 21 กลาง 2 อีสาน 120 ใต้ 0

12 จำแนกตามภาค

13 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้า โครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิต เวชถูกล่ามขัง : สู่ชีวิตใหม่ในชุมชน โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต นำเสนอในการประชุมกรมสุขภาพจิต วัน จันทร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google