งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASIAN MODEL OF URBAN PSYCHIATRY Dr Mark Richard Cross, Australia Dr Lee Cheng, Singapore Ms. YAU Sau Wai, Sania, Hong Kong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASIAN MODEL OF URBAN PSYCHIATRY Dr Mark Richard Cross, Australia Dr Lee Cheng, Singapore Ms. YAU Sau Wai, Sania, Hong Kong."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASIAN MODEL OF URBAN PSYCHIATRY Dr Mark Richard Cross, Australia Dr Lee Cheng, Singapore Ms. YAU Sau Wai, Sania, Hong Kong

2 ความเป็นเมือง คำจำกัดความแตกต่างไปตามบริบทของ ประเทศ พื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง Vast human features in comparison to the areas surrounding ( การใช้พื้นที่ )

3

4

5

6 Urbanization Urban area Rural migration Suburban urbanization

7

8 Worldwide process of urbanization In 1950, In 1950, Less than 30% lived in urban area; Now over 50%; Expect 60% by 2030. 730 million lived in urban area; 730 million lived in urban area; Now 3.3 billion.

9 ความสำคัญของชุมชนเมือง ปัจจุบัน มากกว่าครึ่งของประชากรโลกอาศัยอยู่ ในชุมชนเมือง อัตราเร่งของความเป็นเมืองมีมากขึ้นในปลายๆ พืนที่ 80% of urban population will be in Asia and Africa. UN,2007.

10 Prevalence in urban society จำนวนผู้อพยพ หลายเชื้อชาติ (He and Wong, 2013) ปัญหาการเสพติด สุราและยาเสพติด (Kan and Lau, 2013) ความคาดหวังต่อการให้บริการ (Dolovich et al., 2008) การขาดแคลนทรัพยากรรองรับสุขภาพจิต (Thomas et al., 2012)

11 Migration-consequences Overcrowding Mushrooming of slums Unemployment Poverty Physical & mental stress Family structure-Nuclear families -Single males 11

12 Migration-cobweb Migration Stretching of overburdened systems Stretching of overburdened systems Overcrowding Unemployment Crimes Poverty Illiteracy Communicable diseases Communicable diseases Unhygienic conditions Unhygienic conditions Slums Injuries Mental illness Mental illness Stress Life style modification Life style modification Non-Communicable diseases Non-Communicable diseases 12

13 Differences in rural/urban mental health ความชุกกลุ่มเสี่ยงและโรคจิตเวช (anxiety, depression) การกำเริบซ้ำของโรคจิตเวช Other settings (social support, social network, access to transport and health care, stigma)

14 Double Burden of Diseases Overcrowding and related health issues Rapid growth of urban centers has led to substandard housing on marginal land and overcrowding Outbreaks of diseases transmitted through respiratory and faeco-oral route due to increased population density It exacerbates health risks related to insufficient and poor water supply and poor sanitation systems Lack of privacy leading to depression, anxiety, stress etc 14

15 Cross sectional descriptive study Stratified three-stage cluster sampling; Age > 15: 15—59 Years (17,246) and > 60 Years (3,448) Tools: MINI module A/B interview by trained interviewers Estimate prevalence (%) TotalBangkokCentralNorth-eastNorthSouth Major depressive Episode Current Recurrent 2.4 0.6 3.5 0.9 1.7 0.7 2.7 0.7 1.9 0.5 2.1 0.5 Dysthymia Current 0.40.60.2 0.60.4 Total 2.84.11.92.82.5 National Survey for the Prevalence of Depression, 2008

16 บริบทของการสนทนา Interactive dialogue / free to join discussion ความหมายของสังคมเมือง บุคลิกของสังคมเมือง ความเป็นเมืองที่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิต ระบบการดูแลกลุ่มเสี่ยง : ครอบครัว เด็กและ วัยรุ่น ระบบการดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย แนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาบริการสังคมเมือง ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ


ดาวน์โหลด ppt ASIAN MODEL OF URBAN PSYCHIATRY Dr Mark Richard Cross, Australia Dr Lee Cheng, Singapore Ms. YAU Sau Wai, Sania, Hong Kong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google