งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บันได 3 ขั้น ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บันได 3 ขั้น ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บันได 3 ขั้น ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ

2 ปัญหาของการรับรอง HA มาตรฐานมีองค์ประกอบกว้าง
ต้องมีความเข้าใจ ร่วมมือประสานงาน ร่วมใจ ต้องเห็นผลลัพธ์ในระดับหนึ่ง ใช้เวลามาก ท้อแท้

3 บันได 3 ขั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพโดยเร็ว
โรงพยาบาลต้องการทางลัด เห็นความสำเร็จเป็นลำดับขั้น เกิดกำลังใจ

4 บันไดขั้นที่ 1 สู่ HA เน้นการมีเป้าหมายของงาน
ทบทวนปัญหา/ความเสี่ยงการให้บริการและการดูแลผู้ป่วย หามาตรการป้องกัน ดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ต้องไม่มีความเสี่ยงด้านโครงสร้างกายภาพและกำลังคนที่ชัดเจน

5 บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA เชื่อมโยง การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เข้าด้วยกัน ในทุกระดับ เน้นการนำข้อมูลวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพมาสู่การปฏิบัติ ติดตามเครื่องชี้วัด โดยเฉพาะทางคลินิก บริการที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างเป็นรูปธรรม ทีมระหว่างวิชาชีพ

6 บันไดขั้นที่ 3 หรือการได้รับ HA
มีรูปธรรมของการพัฒนาที่ชัดเจน เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร


ดาวน์โหลด ppt บันได 3 ขั้น ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google