งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สูงอายุ มีปัญหาสุขภาพ ขาดผู้ดูแล Primary Care Family Medicine ฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สูงอายุ มีปัญหาสุขภาพ ขาดผู้ดูแล Primary Care Family Medicine ฒ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สูงอายุ มีปัญหาสุขภาพ ขาดผู้ดูแล Primary Care Family Medicine ฒ

2 ผู้สูงอายุ ควรมาใช้บริการ ที่โรงพยาบาลลดลง

3 ทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยครอบครัว ผู้ดูแล

4 Individual Care Community Care Family Care

5 1) Health Promotion 2) Emergency Care 3) Chronic Care, Managed Care 4) End of Life Care

6 1) Health Promotion Screening, Early Detection ออกกำลังกาย อาหาร ผู้ดูแล สุขภาพจิต Cognitive & Intellectual

7 ปัจจัยเสี่ยง

8 การขับถ่าย

9 พลัดตกหกล้ม

10

11 สุขภาพจิต

12 ว่าไรฮิ

13 2) Emergency Care Cardiology Trauma

14 3) Chronic Care, Managed Care DM Cancer CVS

15 ในร.พ. Hospital Based Data Registry ออกแบบการให้บริการ

16 Palliative Care Modern Alternative Medical Surgical Care & Comfort

17 Non Pharmacological Rx การแพทย์ทางเลือก

18 บริการเป็นกลุ่ม One Stop Service สหสาขาวิชาชีพ ญาติมีส่วนร่วม ผู้ป่วยนอก

19

20 ผู้ป่วยใน Palliative Care คุณภาพชีวิต

21 4) End of Life Care

22 How We Die เราตายอย่างไร สำรวจความตายอันหลากหลายของมนุษย์ ไตร่ตรองมองบทสุดท้ายของชีวิต เชอร์วิน บี นูแลนด์ เขียน วเนช แปล ธนา นิลชัยโกวิทย์ บรรณาธิการ

23 พระไพศาล วิสาโล www.budnet.info โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายชาวพุทธ เพื่อพระพุทธศาสนา และสังคมไทย

24 ความตาย คือชีวิต เช่นเดียวกับการเกิด ต้องยกเท้าย่างเดิน แล้วต้องวางเท้าลง รพินทรนาถ ฐากูร

25

26 ประตูสู่สภาวะใหม่ The Tibetan Book of Living and Dying โซเกียล รินโปเช เขียน พระไพศาล วิสาโล แปล คำสอนธิเบต เพื่อเตรียมตัวตาย และช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย

27 มรณกรรมที่งดงาม Graceful Exit วาระสุดท้ายของเหล่าบรมครูแห่งจิตวิญญาณ เรื่องราวการตายของปรมาจารย์ ทิเบต ฮินดู และเซน รวม 108 ท่าน รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุชีลา แบล็คแมน ธารา รินศานต์ แปล

28 โพช ฌงค์ คิริมานนทสูตร ไตรลักษณ์ มรณสติ อานาปานสติ

29 คิริมานนทสูตร คิริมานนทสูตร หรืออาพาธสูตร เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ สวดบรรเทาทุกขเวทนา พุทธคาถารักษาอาการป่วย คิริมานนทสูตร หรืออาพาธสูตร เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ สวดบรรเทาทุกขเวทนา คิริมานนทสูตร พุทธคาถารักษาอาการป่วย

30

31 นอกร.พ. Community Based Data ใกล้บ้าน ที่บ้าน สถานีอนามัย วัด สวนสาธารณะ

32 ที่วัด

33

34

35 สถานีอนามัย

36

37 โรงพยาบาลเขาวง กาฬสินธุ์

38 โรงพยาบาลภูกระดึง เลย

39 สธ. พม. ท้องถิ่น NGO

40

41 www.AgingThai.org สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ www.elib-online.com/doctors/senile.html www.si.mahidol.ac.th/project/geriatrics/

42 www.aoa.dhhs.gov Administration on Aging Dept. of Health & Human Services


ดาวน์โหลด ppt ผู้สูงอายุ มีปัญหาสุขภาพ ขาดผู้ดูแล Primary Care Family Medicine ฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google