งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฒ ผู้สูงอายุ มีปัญหาสุขภาพ ขาดผู้ดูแล Primary Care Family Medicine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฒ ผู้สูงอายุ มีปัญหาสุขภาพ ขาดผู้ดูแล Primary Care Family Medicine."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สูงอายุ มีปัญหาสุขภาพ ขาดผู้ดูแล Primary Care Family Medicine

2 ผู้สูงอายุ ควรมาใช้บริการ
ที่โรงพยาบาลลดลง

3 ทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ดูแล ผู้ป่วย ครอบครัว

4 Individual Care Family Care Community Care

5 1) Health Promotion 2) Emergency Care 3) Chronic Care , Managed Care 4) End of Life Care

6 Screening , Early Detection
1) Health Promotion Screening , Early Detection ออกกำลังกาย อาหาร สุขภาพจิต Cognitive & Intellectual ผู้ดูแล

7 ปัจจัยเสี่ยง

8 การขับถ่าย

9 พลัดตกหกล้ม

10

11 สุขภาพจิต

12 ว่าไรฮิ

13 2) Emergency Care Cardiology Trauma

14 3) Chronic Care , Managed Care
DM Cancer CVS

15 ในร.พ. Hospital Based Data Registry ออกแบบการให้บริการ

16 Modern Palliative Care Medical Surgical Alternative Care & Comfort

17 Non Pharmacological Rx
การแพทย์ทางเลือก

18 ผู้ป่วยนอก บริการเป็นกลุ่ม One Stop Service สหสาขาวิชาชีพ
ญาติมีส่วนร่วม

19

20 ผู้ป่วยใน Palliative Care คุณภาพชีวิต

21 4) End of Life Care

22 เชอร์วิน บี นูแลนด์ เขียน วเนช แปล ธนา นิลชัยโกวิทย์ บรรณาธิการ
How We Die เราตายอย่างไร สำรวจความตายอันหลากหลายของมนุษย์ ไตร่ตรองมองบทสุดท้ายของชีวิต เชอร์วิน บี นูแลนด์ เขียน วเนช แปล ธนา นิลชัยโกวิทย์ บรรณาธิการ

23 พระไพศาล วิสาโล โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายชาวพุทธ เพื่อพระพุทธศาสนา และสังคมไทย

24 ความตาย คือชีวิต เช่นเดียวกับการเกิด
ความตาย คือชีวิต เช่นเดียวกับการเกิด ต้องยกเท้าย่างเดิน แล้วต้องวางเท้าลง รพินทรนาถ ฐากูร

25

26 คำสอนธิเบต เพื่อเตรียมตัวตาย และช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย
ประตูสู่สภาวะใหม่ The Tibetan Book of Living and Dying โซเกียล รินโปเช เขียน พระไพศาล วิสาโล แปล คำสอนธิเบต เพื่อเตรียมตัวตาย และช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย

27 รวบรวมและเรียบเรียงโดย
มรณกรรมที่งดงาม Graceful Exit วาระสุดท้ายของเหล่าบรมครูแห่งจิตวิญญาณ เรื่องราวการตายของปรมาจารย์ ทิเบต ฮินดู และเซน รวม 108 ท่าน รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุชีลา แบล็คแมน ธารา รินศานต์ แปล

28 ไตรลักษณ์ มรณสติ อานาปานสติ โพชฌงค์ คิริมานนทสูตร

29 คิริมานนทสูตร คิริมานนทสูตร คิริมานนทสูตร หรืออาพาธสูตร
เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ สวดบรรเทาทุกขเวทนา คิริมานนทสูตร หรืออาพาธสูตร เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ สวดบรรเทาทุกขเวทนา คิริมานนทสูตร คิริมานนทสูตร พุทธคาถารักษาอาการป่วย พุทธคาถารักษาอาการป่วย

30

31 นอกร.พ. Community Based Data ใกล้บ้าน สถานีอนามัย วัด สวนสาธารณะ
ที่บ้าน

32 ที่วัด

33

34

35 สถานีอนามัย

36 สถานีอนามัย

37 โรงพยาบาลเขาวง กาฬสินธุ์

38 โรงพยาบาลภูกระดึง เลย

39 สธ. ท้องถิ่น NGO พม.

40

41 สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

42 Administration on Aging
Dept. of Health & Human Services


ดาวน์โหลด ppt ฒ ผู้สูงอายุ มีปัญหาสุขภาพ ขาดผู้ดูแล Primary Care Family Medicine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google