งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) โดย นางสาวเจนจิรา ตั้งวิ รัตน์ชัยกุล นางสาวปิยรัตน์ เชาว์ ประยูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน (Global Warming) โดย นางสาวเจนจิรา ตั้งวิ รัตน์ชัยกุล นางสาวปิยรัตน์ เชาว์ ประยูร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) โดย นางสาวเจนจิรา ตั้งวิ รัตน์ชัยกุล นางสาวปิยรัตน์ เชาว์ ประยูร

2 ภาวะโลกร้อน คืออะไร ? ภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือ ปรากฏการณ์สืบ เนื่องจากการที่โลกไม่ สามารถระบายความ ร้อนที่ได้รับจากดวง อาทิตย์ออกไปได้อย่าง ที่เคยเป็น ทำให้อุณหภูมิ เฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น

3 อะไรคือ..... สาเหตุของการเกิดภาวะโลก ร้อน สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน คือ การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกคือ ก๊าซที่ทำหน้าที่ ดักและสะท้อนความร้อนที่โลกแผ่กลับ ออกไปในอวกาศให้กลับเข้าไปในโลก อีก จึงทำให้ไม่เกิดอุณหภูมิแปรปรวนใน แต่ละวัน

4 ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house effect)

5 สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลก ร้อน

6 สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลก ร้อน ( ต่อ )

7

8 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ( ด้านสภาพภูมิอากาศ ) ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น การเกิดพายุและภัยพิบัติรุน และถี่ขึ้น ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปจาก เดิม

9 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ( ด้านสภาพภูมิอากาศ )

10

11 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ( ด้านมนุษย์ ) ด้านสุขภาพอนามัย ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก โรคท้องร่วง โรคขาดอาหาร โรคอาหารเป็นพิษ ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

12 ประเทศไทย... กับ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศสูงกว่าปกติ มนุษย์จะเสียชีวิตเนื่องจากความร้อนมาก ขึ้น มีการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น

13 ประเทศไทย... กับ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

14 ประเทศไทย... กับ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ( ต่อ )

15

16 การแก้ไขปัญหา... ภาวะโลก ร้อน ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพไม่กินไฟ ลดใช้พลังงานในบ้าน ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด แยกขยะ นำของเก่ามาใช้ใหม่ได้ ใช้รถให้น้อยลง หมั่นตรวจเช็คลมยาง รณรงค์ในการปลูกต้นไม้ ฯลฯ

17 การแก้ไขปัญหา... ภาวะโลก ร้อน

18 ร้อน ! จะตายอยู่แล้ว.... ช่วยผมด้วยนะค่ะ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน (Global Warming) โดย นางสาวเจนจิรา ตั้งวิ รัตน์ชัยกุล นางสาวปิยรัตน์ เชาว์ ประยูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google