งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด.ญ.ตริษา บินสิริ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด.ญ.ตริษา บินสิริ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด.ญ.ตริษา บินสิริ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนเทศบาล๕ (วัดหาดใหญ่) ถัดไป

2 คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ แฟลชไดรฟ์ แผ่นซีดี กล้องดิจิตอล ย้อนกลับ

3 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ทำหน้าทีรับข้อมูลผ่านทาง
แผงแป้นอักขระและเมาส์และประมวลผลข้อมูล ผ่านซีพียูจากนั้นก็นำเสนอข้อมูลผ่านทางจอภาพ และลำโพง ย้อนกลับ ถัดไป

4 สแกนเนอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ใช้สแกนภาพหรือข้อความที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ ให้อยู่ในรูปข้อมูลดิจิทัลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น ใช้ภาพที่สแกนไปประกอบเนื้อหาการทำรายงาน เป็นต้น ย้อนกลับ ถัดไป

5 แฟลชไดรฟ์ ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลภาพตัวอักขระ
และเสียงจากคอมพิวเตอร์ เพื่อจะนำข้อมูลที่เก็บอยู่ในแฟลชไดรฟ์ไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้ ทำให้สะดวกในการทำงาน ย้อนกลับ ถัดไป

6 แผ่นซีดี แผ่นซีดี ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลภาพตัวอักขระและเสียงจาก
คอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้นำข้อมูล ที่เก็บอยู่ในแผ่นซีดี ไปใช้กับ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ ทำให้สะดวกในการทำงาน ย้อนกลับ ถัดไป

7 กล้องดิจิตอล กล้องดิจิตอล ทำหน้าที่ บันทึกภาพโดยไม่ต้อง
ใช้ฟิล์ม และสามารถดูรูปที่ถ่ายแล้ว และเลือกรูปได้ตามความพอใจ ย้อนกลับ ถัดไป


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด.ญ.ตริษา บินสิริ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google