งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถัดไป. คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ แฟลชไดรฟ์ แผ่นซีดี กล้องดิจิตอล ย้อนกลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถัดไป. คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ แฟลชไดรฟ์ แผ่นซีดี กล้องดิจิตอล ย้อนกลับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถัดไป

2 คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ แฟลชไดรฟ์ แผ่นซีดี กล้องดิจิตอล ย้อนกลับ

3 คอมพิวเตอร์ ทำหน้าทีรับข้อมูลผ่านทาง แผงแป้นอักขระและเมาส์และประมวลผลข้อมูล ผ่านซีพียูจากนั้นก็นำเสนอข้อมูลผ่านทางจอภาพ และลำโพง ถัดไป ย้อนกลับ

4 เครื่องสแกนเนอร์ ใช้สแกน ภาพหรือข้อความที่อยู่ในรูป สิ่งพิมพ์ ให้อยู่ในรูปข้อมูล ดิจิทัลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ต่อไป เช่น ใช้ภาพที่สแกนไป ประกอบเนื้อหาการทำรายงาน เป็นต้น ถัดไป ย้อนกลับ

5 แฟลชไดรฟ์ ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลภาพ ตัวอักขระ และเสียงจากคอมพิวเตอร์ เพื่อจะนำ ข้อมูลที่เก็บอยู่ในแฟลชไดรฟ์ไปใช้กับ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้ ทำให้สะดวก ในการทำงาน ถัดไป ย้อนกลับ

6 แผ่นซีดี ทำหน้าที่ เก็บข้อมูลภาพตัวอักขระและเสียงจาก คอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้นำข้อมูล ที่เก็บอยู่ในแผ่นซีดี ไปใช้กับ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ ทำให้สะดวกในการทำงาน ถัดไป ย้อนกลับ

7 กล้องดิจิตอล ทำหน้าที่ บันทึกภาพโดยไม่ต้อง ใช้ฟิล์ม และสามารถดูรูปที่ถ่ายแล้ว และเลือกรูปได้ตามความพอใจ ย้อนกลับ ถัดไป


ดาวน์โหลด ppt ถัดไป. คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ แฟลชไดรฟ์ แผ่นซีดี กล้องดิจิตอล ย้อนกลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google