งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถัดไป. หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงผล หน่วยความจำ รูปภาพหน่วยรับข้อมูล รูปภาพหน่วยประมวลผลประมวลผล รูปภาพหน่วยแสดงผลแสดงผล รูปภาพหน่วยความจำป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถัดไป. หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงผล หน่วยความจำ รูปภาพหน่วยรับข้อมูล รูปภาพหน่วยประมวลผลประมวลผล รูปภาพหน่วยแสดงผลแสดงผล รูปภาพหน่วยความจำป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถัดไป

2 หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงผล หน่วยความจำ รูปภาพหน่วยรับข้อมูล รูปภาพหน่วยประมวลผลประมวลผล รูปภาพหน่วยแสดงผลแสดงผล รูปภาพหน่วยความจำป ถัดไป ย้อนกลับ

3 หน่วยรับข้อมูล หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับคำสั่งจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ ถัดไป ย้อนกลับ

4 หน่วยรับข้อมูล ถัดไป ย้อนกลับภาพนิ่ง 3ภาพนิ่ง 3

5 หน่วยประมวลผล หน่วยประมวลผล หน่วยประมวลผล นิยมเรียกว่า ซีพียู ซึ่งย่อมา จาก Central Processing Unit : CPU บางครั้งเรียกว่า โปรเซสเชอร์ มีหน่วยการ ทำงานที่สำคัญ 2 ส่วน คือ หน่วยคำนวณและตรรกะ หน่วยคำนวณและตรรกะ ทำหน้าที่ ใน การคิดคำนวณทาง คณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะของข้อมูล หน่วยควบคุม หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ประสานงาน และ ควบคุม การทำงาน ของคอมพิวเตอร์ โดยจะทำงานประสานกับหน่วยความจำหลัก และหน่วยคำนวณและตรรกะ หน่วยควบคุม ทำหน้าที่ประสานงาน และ ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยจะ ทำงานประสานกับหน่วยความจำหลัก และหน่วยคำนวณและตรรกะ ย้อนกลับภาพนิ่ง 5 ถัดไป

6 หน่วยประมวลผล ถัดไป ย้อนกลับ

7 หน่วยแสดงผล หน่วยแสดงผล คือ ส่วนที่แสดงข้อมูล เป็นตัวกลางของ การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับคน โดยรับข้อมูลที่ ประมวลผลแล้ว จากนั้นจึงแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ โดย อาศัยอุปกรณ์แสดงผล อาจแสดงให้เห็นให้ได้ยินเสียง หรือบางครั้ง ก็สามารถสัมผัสได้ ถัดไป ย้อนกลับภาพนิ่ง 6ภาพนิ่ง 6

8 หน่วยแสดงผล ถัดไป ย้อนกลับ

9 หน่วยความจำ หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือ คำสั่งที่ส่งมาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อเตรียมส่งไปประมวลผล ยังหน่วยประมวลผลกลาง และเก็บผลลัพธ์ที่ได้มาจากการ ประมวลผลแล้ว เพื่อเตรียม ส่งไปยังหน่วย แสดงผล เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่ทำงานได้รวดเร็วที่สุด ซึ่ง สามารถจำแนก ตามลักษณะการใช้งานได้ 2 ประเภท คือ ถัดไป ย้อนกลับภาพนิ่ง 9ภาพนิ่ง 9

10 หน่วยความจำ 1) หน่วยความจำหลัก (Main Memory) หรือเรียกว่า หน่วยความจำภายใน (Internal Memory) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รอม (Read Only Memory - ROM) เป็นหน่วยความจำที่มีโปรแกรมหรือ ข้อมูลอยู่แล้ว สามารถเรียกออกมาใช้งานได้แต่จะไม่สามารถเขียนเพิ่มเติมได้ และแม้ว่าจะไม่มี กระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงให้แก่ระบบข้อมูลก็ไม่สูญ สูญหายไป หายไป แรม (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้เมื่อมี กระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้น เมื่อใดไม่มีกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำชนิดนี้จะ หายไปทันที 2) หน่วยความจำรอง (Second Memory) หรือหน่วยความจำ (External Memory) เป็นหน่วยความจำที่ต้องอาศัยสื่อบันทึกข้อมูลและอุปกรณ์รับ - ส่งข้อมูลชนิดต่างๆ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งโปรแกรมใช้งานต่างๆ ไฟล์เอกสาร รวมทั้งเป็นที่เก็บระบบปฏิบัติการที่เป็นโปรแกรมควบคุมการ ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ถัดไป ย้อนกลับ

11 หน่วยความ จำ ย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt ถัดไป. หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงผล หน่วยความจำ รูปภาพหน่วยรับข้อมูล รูปภาพหน่วยประมวลผลประมวลผล รูปภาพหน่วยแสดงผลแสดงผล รูปภาพหน่วยความจำป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google