งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

75 CM 240 CM 150 CM ลงพื้นดิน 70 CM 6 นิ้ว แผ่นซิงค์ 75 x240 ซม. หนา 1.5 มิล ตัวอย่าง ขนาดป้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "75 CM 240 CM 150 CM ลงพื้นดิน 70 CM 6 นิ้ว แผ่นซิงค์ 75 x240 ซม. หนา 1.5 มิล ตัวอย่าง ขนาดป้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 75 CM 240 CM 150 CM ลงพื้นดิน 70 CM 6 นิ้ว แผ่นซิงค์ 75 x240 ซม. หนา 1.5 มิล ตัวอย่าง ขนาดป้าย

2 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากถนนปาย - ตลาดแม่มาลัย - ถึงเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี อีก 45 กม. ตำแหน่งพิกัดที่ ……… 240 cm ความสูงจากท้องป้าย 150 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทาง หลวงจุดที่ 1.1 ( แม่มาลัย ) เชียงใหม่ - ปาย 075 cm แม่แตง เชียงให ม่ 40 กม. ปาย - ตลาด แม่มาลัย

3 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากปาย - ถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อีก 40 กม. ตำแหน่งพิกัดที่ ……… 240 cm ความสูงจากท้องป้าย 150 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทาง หลวงจุดที่ 1.2 ( ทางออกปาย ) เชียงใหม่ - ปาย 075 cm แม่ มาลัย ปา ย เชียงให ม่ 50 กม.

4 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากปาย - ถึงเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี อีก 40 กม. ตำแหน่งพิกัดที่ ……… 240 cm ความสูงจากท้องป้าย 150 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทาง หลวงจุดที่ 1.3 เชียงใหม่ - ปาย 075 cm แม่ มาลัย ปา ย เชียงให ม่ 40 กม.

5 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากลำพูน - ถึงเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี อีก 46 กม. ตำแหน่งพิกัดที่ ……… 240 cm ความสูงจากท้องป้าย 150 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทาง หลวงจุดที่ 2.1 ( กาดบ้านทา ) ลำพูน - เชียงใหม่ 075 cm ตลาด แม่ทา เชียงให ม่ 46 กม.

6 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากลำพูน - ถึงเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี อีก 36 กม. ตำแหน่งพิกัดที่ ……… 240 cm ความสูงจากท้องป้าย 150 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทาง หลวงจุดที่ 2.2 ( ยูเทรินบ้านม้า ) ลำพูน - เชียงใหม่ 075 cm เลยจาก ตลาดแม่ทา ตรงข้างปั้ม น้ำมัน ก่อนถึง ดอยติ 36 กม. เชียงให ม่

7 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากลำพูน - ถึงเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี อีก 36 กม. ตำแหน่งพิกัดที่ 71/800 240 cm ความสูงจากท้องป้าย 150 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทาง หลวงจุดที่ 2.3 ( แยกดอยติ ) ลำพูน - เชียงใหม่ 075 cm ก่อนถึงแยก ดอยติ 36 กม. เชียงให ม่ ลำพูน

8 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากลำพูน - ถึงเชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี อีก 26 กม. ตำแหน่งพิกัดที่ 71/600 240 cm ความสูงจากท้องป้าย 150 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทาง หลวงจุดที่ 2.4 ( แยกเหมืองง่า ) ลำพูน - เชียงใหม่ 075 cm ก่อนถึงสามแยก เหมืองง่า 26 กม. เชียงให ม่ ลำพูน

9 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากดอยสะเก็ต - ถึงเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี อีก 45 กม. ตำแหน่งพิกัดที่ 29/100 240 cm ความสูงจากท้องป้าย 150 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทาง หลวงจุดที่ 3.1 ( สะพานปงเดินดอยสะเก็ต ) เชียงราย - เชียงใหม่ 075 cm ดอยสะเก็ต 45 กม. เชียงให ม่ สะพาน โป่งเดิน

10 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากดอยสะเก็ต - ถึงเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี อีก 40 กม. ตำแหน่งพิกัดที่ 24/400 240 cm ความสูงจากท้องป้าย 150 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทาง หลวงจุดที่ 3.2 ( กาดเมืองดอยสะเก็ต ) เชียงราย - เชียงใหม่ 075 cm ดอยสะเก็ต 26 กม. เชียงให ม่ กาด เมือง

11 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากดอยสะเก็ต - ถึงเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี อีก 35 กม. ตำแหน่งพิกัดที่ 20/600 240 cm ความสูงจากท้องป้าย 150 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทาง หลวงจุดที่ 3.3 ( ดอยสะเก็ต ) เชียงราย - เชียงใหม่ 075 cm ดอยสะเก็ต 26 กม. เชียงให ม่

12 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากดอยสะเก็ต - ถึงเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี อีก 30 กม. ตำแหน่งพิกัดที่ 13/900 240 cm ความสูงจากท้องป้าย 150 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทาง หลวงจุดที่ 3.4 ( ดอยสะเก็ต ) เชียงราย - เชียงใหม่ 075 cm ดอยสะเก็ต 30 กม. เชียงให ม่


ดาวน์โหลด ppt 75 CM 240 CM 150 CM ลงพื้นดิน 70 CM 6 นิ้ว แผ่นซิงค์ 75 x240 ซม. หนา 1.5 มิล ตัวอย่าง ขนาดป้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google