งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สงขลา. ผลการสอบอิสลาม ศึกษา I-NET ระดับชั้นอิสลาม ศึกษาตอนต้น ( อิบติดาอียะฮฺ ) ปี พ. ศ.2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สงขลา. ผลการสอบอิสลาม ศึกษา I-NET ระดับชั้นอิสลาม ศึกษาตอนต้น ( อิบติดาอียะฮฺ ) ปี พ. ศ.2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สงขลา

2 ผลการสอบอิสลาม ศึกษา I-NET ระดับชั้นอิสลาม ศึกษาตอนต้น ( อิบติดาอียะฮฺ ) ปี พ. ศ.2555

3 ผลการสอบอิสลามศึกษา I - NET ระดับชั้น อิสลามศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555 ทั้ง 5 จังหวัด วิชา / จังหวัด ปัตต านียะลา นราธิ วาส สงข ลาสตูล เฉลี่ย รวมเฉลี่ย อัลกุรอาน 42.72 43.6 641.3841.9639.72 209.4 4 41.8 9 อัลหะดีษ 40.65 43.6 339.8345.8747.1 217.0 8 43.4 2 อัลอะกีดะฮฺ 40.91 42.6 339.6541.2840.75 205.2 2 41.0 4 อัลฟิกฮฺ 37.2 43.2 138.0240.9637.84 197.2 3 39.4 5 อัตตารีค 44.2847.542.8745.0843.17222.9 44.5 8 อัลอัคลาค 44.74 48.1 343.8651.9852.05 240.7 6 48.1 5 มลายู 46.94 51.0 446.4737.8329.9 212.1 8 42.4 4 อาหรับ 35.56 40.7 835.0131.6227.38 170.3 5 34.0 7 รวม 333 360. 58 327.0 9 336.5 8 317.9 1 1675. 16 335. 03 เฉลี่ย 41.6 3 45.0 7 40.8 9 42.0 7 39.7 4 209. 395 41.8 8

4 ผลการสอบ I-NET อิสลามศึกษา ตอนต้น ปี 55

5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 จังหวัดตามรายวิชา

6 ผลการสอบอิสลาม ศึกษา I- NET ระดับชั้นอิสลาม ศึกษาตอนกลาง ( มุ ตะวัซซีเฏาะฮฺ ) ปี พ. ศ.2555

7 ผลการสอบอิสลามศึกษา I NET ระดับชั้น อิสลามศึกษาตอนกลาง ปีการศึกษา 2555 ทั้ง 5 จังหวัด วิชา / จังหวัด ปัตต านียะลา นราธิ วาส สงข ลาสตูลรวม เฉลี่ยรวม รายวิชา อัลกุรอาน 39 42.7 840.4737.5 39.0 9 198. 8439.77 อัลหะดีษ 48.52 56.7 450.83 49.4 1 52.1 6 257. 6651.53 อัลอะกีดะฮฺ 45.83 52.3 246.09 43.0 2 49.3 7 236. 6347.33 อัลฟิกฮฺ 38.09 43.5 738.05 36.3 9 37.1 9 193. 2938.66 อัตตารีค 37.93 41.5 338.83 36.9 8 41.7 7 197. 0439.41 อัลอัคลาค 55.61 62.9 657.29 55.9 7 57.7 2 289. 5557.91 มลายู 44.12 50.6 247.11 40.4 6 28.2 6 210. 5742.11 อาหรับ 38.82 53.2 638.48 41.5 2 30.0 9 202. 1740.43 รวม 347.9 2 403. 78 357.1 5 341. 25 335. 65 178 5.8357.15 เฉลี่ย 43.49 50.4 744.64 42.6 6 41.9 6 223. 2244.64

8 ผลการสอบ I - NET อิสลาม ศึกษาตอนกลาง ปี 55

9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 จังหวัดตามรายวิชา

10 ผลการสอบอิสลาม ศึกษา I - NET ระดับชั้นอิสลาม ศึกษาตอนปลาย ( ซานาวียะฮฺ ) ปี พ. ศ.2555

11 ผลการสอบอิสลามศึกษา I - NET ระดับชั้นอิสลาม ศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 ทั้ง 5 จังหวัด วิชา / จังหวัด ปัตตา นียะลา นราธิ วาส สงขล าสตูลรวม เฉลี่ยรายวิชา ๕ จังหวัด อัลกุรอาน 44.4650.74 45.5 6 46.0343.18 229.9 7 45.99 อัลหะดีษ 40.2646.95 42.2 8 47.9946.10 223.5 8 44.72 อัลอะกีดะฮฺ 38.0144.35 39.0 2 38.8139.20 199.3 9 39.88 อัลฟิกฮฺ 36.7344.43 35.4 9 35.8133.05 185.5 1 37.10 อัตตารีค 32.1736.93 32.6 6 30.9132.18 164.8 5 32.97 อัลอัคลาค 50.1858.19 52.8 8 52.4753.09 266.8 1 53.36 มลายู 42.5852.21 47.1 1 33.3126.09201.3 40.26 อาหรับ 36.853.14 35.5 2 29.5825.28 180.3 2 36.06 รวม 321.1 9 386.9 4 330.5 2 314.9 1 298.1 7 1651. 73 330.35 เฉลี่ย 40.1 5 48.3 7 41.3 2 39.3 6 37.2 7 206. 47 41.29

12 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยราย จังหวัด

13 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 จังหวัดตามรายวิชา

14 เปรียบเทียบคะแนน ผลการสอบ I - NET ระดับ อิสลามศึกษาตอนต้น

15 เปรียบเทียบคะแนน ผลการสอบ I- NET ระดับอิสลาม ศึกษาตอนกลาง

16 เปรียบเทียบคะแนน ผลการสอบ I NET ระดับ อิสลามศึกษาตอนปลาย


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สงขลา. ผลการสอบอิสลาม ศึกษา I-NET ระดับชั้นอิสลาม ศึกษาตอนต้น ( อิบติดาอียะฮฺ ) ปี พ. ศ.2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google