งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สงขลา. ผลการสอบอิสลาม ศึกษา I-NET ระดับชั้นอิสลาม ศึกษาตอนต้น ( อิบติดาอียะฮฺ ) ปี พ. ศ.2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สงขลา. ผลการสอบอิสลาม ศึกษา I-NET ระดับชั้นอิสลาม ศึกษาตอนต้น ( อิบติดาอียะฮฺ ) ปี พ. ศ.2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สงขลา

2 ผลการสอบอิสลาม ศึกษา I-NET ระดับชั้นอิสลาม ศึกษาตอนต้น ( อิบติดาอียะฮฺ ) ปี พ. ศ.2555

3 ผลการสอบอิสลามศึกษา I - NET ระดับชั้น อิสลามศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555 ทั้ง 5 จังหวัด วิชา / จังหวัด ปัตต านียะลา นราธิ วาส สงข ลาสตูล เฉลี่ย รวมเฉลี่ย อัลกุรอาน อัลหะดีษ อัลอะกีดะฮฺ อัลฟิกฮฺ อัตตารีค อัลอัคลาค มลายู อาหรับ รวม เฉลี่ย

4 ผลการสอบ I-NET อิสลามศึกษา ตอนต้น ปี 55

5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 จังหวัดตามรายวิชา

6 ผลการสอบอิสลาม ศึกษา I- NET ระดับชั้นอิสลาม ศึกษาตอนกลาง ( มุ ตะวัซซีเฏาะฮฺ ) ปี พ. ศ.2555

7 ผลการสอบอิสลามศึกษา I NET ระดับชั้น อิสลามศึกษาตอนกลาง ปีการศึกษา 2555 ทั้ง 5 จังหวัด วิชา / จังหวัด ปัตต านียะลา นราธิ วาส สงข ลาสตูลรวม เฉลี่ยรวม รายวิชา อัลกุรอาน อัลหะดีษ อัลอะกีดะฮฺ อัลฟิกฮฺ อัตตารีค อัลอัคลาค มลายู อาหรับ รวม เฉลี่ย

8 ผลการสอบ I - NET อิสลาม ศึกษาตอนกลาง ปี 55

9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 จังหวัดตามรายวิชา

10 ผลการสอบอิสลาม ศึกษา I - NET ระดับชั้นอิสลาม ศึกษาตอนปลาย ( ซานาวียะฮฺ ) ปี พ. ศ.2555

11 ผลการสอบอิสลามศึกษา I - NET ระดับชั้นอิสลาม ศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 ทั้ง 5 จังหวัด วิชา / จังหวัด ปัตตา นียะลา นราธิ วาส สงขล าสตูลรวม เฉลี่ยรายวิชา ๕ จังหวัด อัลกุรอาน อัลหะดีษ อัลอะกีดะฮฺ อัลฟิกฮฺ อัตตารีค อัลอัคลาค มลายู อาหรับ รวม เฉลี่ย

12 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยราย จังหวัด

13 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 จังหวัดตามรายวิชา

14 เปรียบเทียบคะแนน ผลการสอบ I - NET ระดับ อิสลามศึกษาตอนต้น

15 เปรียบเทียบคะแนน ผลการสอบ I- NET ระดับอิสลาม ศึกษาตอนกลาง

16 เปรียบเทียบคะแนน ผลการสอบ I NET ระดับ อิสลามศึกษาตอนปลาย


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สงขลา. ผลการสอบอิสลาม ศึกษา I-NET ระดับชั้นอิสลาม ศึกษาตอนต้น ( อิบติดาอียะฮฺ ) ปี พ. ศ.2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google