งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงาน โครงการ และ เกียรติประวัติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงาน โครงการ และ เกียรติประวัติ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงาน โครงการ และ เกียรติประวัติ

2 โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ๑

3 โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ๒

4 โครงการส่งเสริม คุณธรรม,จริยธรรม ๑

5 โครงการส่งเสริม คุณธรรม,จริยธรรม ๒

6 โครงการสอน สอบธรรมศึกษา ๑

7 โครงการสอน สอบธรรมศึกษา 2

8 โครงการคนดีศรีสวนผึ้ง 1

9 โครงการคนดีศรีสวนผึ้ง 2

10 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1

11 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 2

12 โครงการค่ายพุทธบุตร ม.1, ม.4 (1)

13 โครงการค่ายพุทธบุตร ม.1, ม.4 (2)

14 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 1

15 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 2

16 โครงการ แข่งขันประกวด สวนมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 1
โครงการ แข่งขันประกวด สวนมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 1

17 โครงการ แข่งขันประกวด สวนมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 2
โครงการ แข่งขันประกวด สวนมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 2

18 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 1
โครงการส่งเสริม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 1

19 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 ถวายเทียน วันเข้าพรรษา
โครงการส่งเสริม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 ถวายเทียน วันเข้าพรรษา

20 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3
โครงการส่งเสริม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3

21 กิจกรรม ค่ายจริยธรรมวันแม่ 1

22 กิจกรรม ค่ายจริยธรรมวันแม่ 2

23 โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมตามแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 1

24 โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมตามแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 2

25 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 1

26 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 2

27 ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม“ห้วยอะนะ” 1

28 ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม“ห้วยอะนะ” 2

29 สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน 1
โครงการค่ายวิทย์ สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน 1

30 โครงการค่ายวิทย์ สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน 2
โครงการค่ายวิทย์ สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน 2

31 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1

32 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2

33 โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา 1

34 โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา 2

35 โครงการธนาคารโรงเรียน 1

36 โครงการธนาคารโรงเรียน 2

37 โครงการ ค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ English integration camp 2013 (1)

38 โครงการ ค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ English integration camp 2013 (2)

39 โครงการฟื้นฟู วิถีชีวิตกะเหรี่ยง 1

40 โครงการฟื้นฟู วิถีชีวิตกะเหรี่ยง 2

41 ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน ธปท.

42 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าร่วม

43 รางวัลการประกันภัยในสถานศึกษา

44 ขอบคุณครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลงาน โครงการ และ เกียรติประวัติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google