งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงาน โครงการ และ เกียรติประวัติ. โครงการน้อมนำเศรษฐกิจ พอเพียง ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงาน โครงการ และ เกียรติประวัติ. โครงการน้อมนำเศรษฐกิจ พอเพียง ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงาน โครงการ และ เกียรติประวัติ

2 โครงการน้อมนำเศรษฐกิจ พอเพียง ๑

3 โครงการน้อมนำเศรษฐกิจ พอเพียง ๒

4 โครงการส่งเสริม คุณธรรม, จริยธรรม ๑

5 โครงการส่งเสริม คุณธรรม, จริยธรรม ๒

6 โครงการสอน สอบธรรม ศึกษา ๑

7 โครงการสอน สอบธรรม ศึกษา 2

8 โครงการคนดีศรีสวนผึ้ง 1

9 โครงการคนดีศรีสวนผึ้ง 2

10 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1

11 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 2

12 โครงการค่ายพุทธบุตร ม.1, ม.4 (1)

13 โครงการค่ายพุทธบุตร ม.1, ม.4 (2)

14 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 1

15 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 2

16 โครงการ แข่งขันประกวด สวนมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 1

17 โครงการ แข่งขันประกวด สวนมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 2

18 โครงการส่งเสริม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 1

19 โครงการส่งเสริม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 ถวายเทียน วันเข้าพรรษา

20 โครงการส่งเสริม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3

21 กิจกรรม ค่ายจริยธรรมวันแม่ 1

22 กิจกรรม ค่ายจริยธรรมวันแม่ 2

23 โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ตามแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 1

24 โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ตามแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 2

25 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 1

26 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 2

27 ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ ห้วย อะนะ ” 1

28 ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ ห้วย อะนะ ” 2

29 โครงการค่ายวิทย์ สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน 1

30 โครงการค่ายวิทย์ สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน 2

31 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน 1

32 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน 2

33 โครงการอุทยานธรรมชาติ วิทยา 1

34 โครงการอุทยานธรรมชาติ วิทยา 2

35 โครงการธนาคารโรงเรียน 1

36 โครงการธนาคารโรงเรียน 2

37 โครงการ ค่ายบูรณาการ ภาษาอังกฤษ English integration camp 2013 (1)

38 โครงการ ค่ายบูรณาการ ภาษาอังกฤษ English integration camp 2013 (2)

39 โครงการฟื้นฟู วิถีชีวิต กะเหรี่ยง 1

40 โครงการฟื้นฟู วิถีชีวิต กะเหรี่ยง 2

41 ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน ธปท.

42 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ เข้าร่วม

43 รางวัลการประกันภัยใน สถานศึกษา

44 ขอบคุณครับ / ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลงาน โครงการ และ เกียรติประวัติ. โครงการน้อมนำเศรษฐกิจ พอเพียง ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google