งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cell regulations Auayporn Apirakaramwong, Ph.D. Department of Biopharmacy Faculty of Pharmacy, Silpakorn University 24290) 561 104.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cell regulations Auayporn Apirakaramwong, Ph.D. Department of Biopharmacy Faculty of Pharmacy, Silpakorn University 24290) 561 104."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cell regulations Auayporn Apirakaramwong, Ph.D. Department of Biopharmacy Faculty of Pharmacy, Silpakorn University (auayporn@su.ac.th; 24290) 561 104 Basic Cellular and Molecular Biology for Pharmacy Students

2 Topic Evaluation and Learning Method  Total score = 40  Assignment = 5 (reading a review paper provided in SU e-learning)  exercise (MCQ 5 items)  ask me if you do not understand (encourage to share the ideas in Webbroad)  Mid-term exam = 40 (calculated to 35)

3 Recommended Textbooks

4 Recommended website Michael W. King, Medical Biochemistry Page, 2010: http://themedicalbiochemistrypage.org/oncogen e.html http://themedicalbiochemistrypage.org/steroid- hormones.html http://themedicalbiochemistrypage.org/cell- cycle.html

5 Cell Regulation: Resources in SU e-learning

6 Cell Regulation: Topics in detail Cell cycle and cell growth Regulation of cell cycle by protein kinases Biosignaling Molecular mechanism of signal transduction Gated ion channels Receptor enzymes G protein-coupled receptors and secondary messengers Phosphorylation as a regulatory mechanism Regulation of transcription by steroid hormones Cancer Oncogenes, tumor suppressor genes and programmed cell death

7 Learning objectives Cell Cycle (2 periods) Phase of cell cycle (name, importance, how to pass each phase) Checkpoint Cyclin-Cdk Other molecules that regulate the cell cycle Apoptosis Cancer : Oncogenes, tumor suppressor gene Cell Signaling (2 periods) Types Transduction (how to and mechanism) Gated ion channels Receptor enzymes G protein-coupled receptors and secondary messengers

8 Learning Outcome เรียนรู้ด้วยตนเองตามข้อมูลหรือสื่อที่อาจารย์ กำหนดได้ หรือสามารถหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง กัน สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดในชั้นเรียนหรือ จากบทความที่กำหนดในการระบุถึงกลไกหรือการ รักษามะเร็งโดยทั่วไปได้


ดาวน์โหลด ppt Cell regulations Auayporn Apirakaramwong, Ph.D. Department of Biopharmacy Faculty of Pharmacy, Silpakorn University 24290) 561 104.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google