งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีกของแมลง (Insect Wings)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีกของแมลง (Insect Wings)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปีกของแมลง (Insect Wings)
บทปฏิบัติการที่ 6 ปีกของแมลง (Insect Wings) ปีกของแมลงเกิดจากผนังลำตัวยื่นออกไปด้านข้าง โดยทั่วไปแมลงมีปีกสองคู่ ที่อกปล้องกลาง และอกปล้องสุดท้าย ส่วยแมลงวันมีปีกคู่เดียวที่อกปล้องกลางส่วนปีกคู่หลังถูกแปลงเป็นติ่งที่เรียกว่าฮาลเตอเรส (Halteres) ในแมลงหางหนีบปีกคู่แรกสั้นเพียงครึ่งเดียว ส่วนในแมลงวรรณะของมด ปลวก ตั๊กแตนกิ่งไม้ และแมลงตัวเบียน เช่น ไรไก่ หมัด เหา ปีกจะเสื่อมหายไป

2 - อีไลตรา(Elytra)เนื้อปีกแข็งตอลดทั้งปีก เช่น ปีกคู่หน้าด้วงปีกแข็ง
ปีกแมลงมีรูปร่างค่อนไปทางสามเหลี่ยมเป็นแผ่นบาง มีเส้นปีกเรียงตัวในลักษณะต่างๆ กัน ลักษณะเนื้อปีกของแมลงแตกต่างกันดังนี้; - อีไลตรา(Elytra)เนื้อปีกแข็งตอลดทั้งปีก เช่น ปีกคู่หน้าด้วงปีกแข็ง ฮีมอีไลตรา(Hemelytra) เนื้อปีกส่วนโคนแข็ง ส่วนปลายปีกบาง เช่น ปีกหน้าของมวน เทกมินา(Tegmina) เนื้อปีกครึ่งแข็งครึ่งอ่อนตลอดทั้งปีก เห็นเส้นปีก เช่น ปีกคู่หน้าตั๊กแตน เมมเบรน(Membrane) เนื้อปีกบางใสทั้งปีก เห็นเส้นปีกชัดเจน เช่น ปีกแมลงปอ ผึ้ง ต่อ แตน ผีเสื้อ

3 ลักษณะของปีกคู่หน้าและคู่หลังในตั๊กแตน

4 ลักษณะของปีกแบบอีไลตรา

5 ลักษณะของปีกแบบฮีมอีไลตรา

6 ลักษณะของปีกแบบเทกมิน่า

7 ลักษณะของปีกแบบเมมเบรน

8

9

10

11 เส้นปีก มีประโยชน์ในการจำแนกและวิเคราะห์ชนิดของแมลง เส้นปีกประกอบด้วย เส้นปีกแนวนอน แนวขวาง
เส้นปีกในแนวนอนเรียงลำดับจากขอบบนปีกดังนี้ คอสตา(Costa,C) เส้นขอบปีกเส้นเดี่ยว สับคอสตา(Subcosta, Sc) ถัดลงมาจากคอสตา มักไม่แตกสาขา แต่ถ้ามีจะเป็น Sc1, Sc2 เรเดียส(Radius,R) ถัดจาก Sc มักมีห้าสาขาโดยตอนต้นเรียกเป็น Rและ Rs โดยที่Rs จะแยกเป็น4 สาขาคือ R2, R3, R4, R5 มีเดีย(Media,M) ถัดจากR ส่วนใหญ่มี4 สาขา คือ M1, M2, M3, M4 คิวบิตัส(Cubitus,Cu) ถัดจากM แตกเป็น สาขา Cu1, Cu2 โดยที่ Cu1 แตกเป็น Cu1a, Cu1b เอนอล(Anals, A) เป็นเส้นปีกชุดสุดท้ายมี 3 เส้น คือ 1A, 2A,3A

12 เส้นขวางปีก เป็นเส้นเชื่อมระหว่างเส้นนอน การเรียกชื่ออาศัยตำแหน่งเป็นสำคัญ เช่น ครอสตอล ครอสเวน( Costal Crossvein ) เป็นเส้นขวางที่เชื่อมระหว่าง C และ Sc ในแมลงที่มีวิวัฒนาการต่ำจะมีเส้นปีกอยู่ครบ ส่วนแมลงที่มีวิวัฒนาการสูงจะมีจำนวนเส้นปีกลดลง เนื่องจากการรวมตัวของเส้นปีก บนผิวปีกแมลงบางชนิด เช่นปีกผีเสื้อจะมีสเกลคลุมให้ทำให้มีสีสันแตกต่างกันไป ส่วนแมลงปอ ต่อ แตน จะพบจุดสี ติดอยู่ที่ปลายปีก

13 ลักษณะของปีกชนิดต่างๆ

14 ลักษณะของปีกชนิดต่างๆ

15 ลักษณะของเส้นปีก


ดาวน์โหลด ppt ปีกของแมลง (Insect Wings)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google