งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการที่ 2 ลักษณะภายนอกของแมลง (General Structures of Insects) The Arthropods Phylum( arthros=joint, podus=foot) ประกอบด้วยสปีซี่ต่างประมาณ 1,000,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการที่ 2 ลักษณะภายนอกของแมลง (General Structures of Insects) The Arthropods Phylum( arthros=joint, podus=foot) ประกอบด้วยสปีซี่ต่างประมาณ 1,000,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการที่ 2 ลักษณะภายนอกของแมลง (General Structures of Insects) The Arthropods Phylum( arthros=joint, podus=foot) ประกอบด้วยสปีซี่ต่างประมาณ 1,000,000 สปีซี่ ซึ่งเป็นปริมาณสองในสามของ สปีซี่ของสิ่งมีชีวิตในโลกที่มีการค้นพบ โดยประกอบด้วยสองส่วนหลักๆ ดังนี้ - มีอวัยวะเป็นข้อปล้อง (Jointed appendages) - ส่วนที่ปกคลุมร่างกายเรียกว่า ไคติน (Chitin) และโปรตีน ซึ่งสามารถช่วยลด การสูญเสียน้ำจากร่างกาย ปกป้องร่างกายจากศัตรูอื่นๆ สร้างสมดุลแก่กล้ามเนื้อ และยังจำกัดรูปร่างขนาดของแมลงจึงทำให้แมลงต้องอาศัยกระบวนการลอกคราบ เพื่อเพิ่มขนาดของลำตัวและเปลี่ยนรูปร่าง - ไฟลั่มอาโทรโปด้า ประกอบด้วยคลาสต่างๆ ดังนี้ ; Centipedes and Millipedes ( ตะขาบ ตะเข็บ ), Arachnids (Spiders), Crustaceans ( กุ้ง ปู ), Insects

2  พื้นที่บนลำตัวแมลงมีชื่อเรียกต่างกันดังนี้ - เทอร์กัม (tergum) คือพื้นที่ด้านบนหรือด้านสันหลังของ ลำตัว - โนตัม (notum) คือพื้นที่บริเวณสันหลังอกด้านบน - สเตอร์นัม (sternum) คือพื้นที่ด้านล่างลำตัว - พลูรอน (pleuron) คือพื้นที่ด้านข้างลำตัว  ลำตัวแมลงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว (head) ส่วนอก (thorax) และส่วนท้อง (abdomen)

3 head thorax abdomen The Insect Body

4

5

6 1. ส่วนหัว (Head) ตำแหน่งการวางของหัวขึ้นอยู่ กับตำแหน่งของปาก - หัวงุ้ม (Hypognathous) เช่น ตั๊กแตน แมลงสาบ และแมลงที่กิน พืช โดยที่ปากตั้งฉากกับลำตัว

7 - หัวเชิด (Prognathous) เช่น ด้วง และแมลงที่เป็นตัวห้ำ โดยที่ ปากยื่นในทิศทางขนานกับตัว

8 - หัวงอ (Opisthognathous) เช่น มวน เพลี้ย และแมลงที่มีปากดูดกิน ส่วนปากงอลงด้านล่าง ปลายชี้ไปท้ายลำตัว

9 ส่วนหัวประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ดังนี้ ตา ทำหน้าที่รับภาพ มีสองชนิดคือ ตารวม (compound eyes) และตาเดี่ยว (ocellus)

10 - หนวด (antenna) มีหนึ่งคู่ อยู่ใต้ตารวม

11 - สันกะโหลก (Vertex) เป็นพื้นที่เหนือตารวม - หน้า (Frons) อยู่ระหว่างตัว Y หัวกลับ - ฐานริมฝีปากบน (Clypeus) ถัดลงจากหน้าลงมา Vertex Coronal suture Frontal sutures Frons Clypeus

12 - ปาก (mouthparts) ประกอบด้วย ริมฝีปากบน (labrum) กราม (mandible) ฟัน (maxilla) และริมฝีปากล่าง (labium)

13 2. ส่วนอก (thorax) ประกอบด้วยอกสามปล้อง ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของขาแต่ละคู่ และปีก

14 3. ส่วนท้อง (abdomen) ถูกแบ่งออกเป็นปล้องๆ โดยประกอบด้วย ขาเทียม (prolegs) เหงือก (gill) แพนหาง (cerci) สไตไล (styli) คอร์นิเคิล (cornicle) รู หายใจ spiracles อวัยวะเพศ (genitalia) และอวัยวะ วางไข่ (ovipositor)

15

16 prolegs


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการที่ 2 ลักษณะภายนอกของแมลง (General Structures of Insects) The Arthropods Phylum( arthros=joint, podus=foot) ประกอบด้วยสปีซี่ต่างประมาณ 1,000,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google