งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แมลงศัตรู สัตว์ และมนุษย์.  ยุงก้นป่อง (Anopheles)  ยุงลาย (Aedes)  ยุงธรรมดา, ยุง รำคาญ (Culex) ยุง (Culicidae : Diptera)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แมลงศัตรู สัตว์ และมนุษย์.  ยุงก้นป่อง (Anopheles)  ยุงลาย (Aedes)  ยุงธรรมดา, ยุง รำคาญ (Culex) ยุง (Culicidae : Diptera)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แมลงศัตรู สัตว์ และมนุษย์

2  ยุงก้นป่อง (Anopheles)  ยุงลาย (Aedes)  ยุงธรรมดา, ยุง รำคาญ (Culex) ยุง (Culicidae : Diptera)

3 ยุง รำคาญ ยุงก้นป่อง ยุงล าย

4 การนำโรค  ยุงก้นป่อง (Anopheles) : ไข้มาเลเรีย (protozoa)  ยุงลาย (Aedes) : โรค เท้าช้าง, โรคไข้เหลือง, เยื่อหุ้ม สมองอักเสบ, ไข้เลือดออก  ยุงธรรมดา, ยุงรำคาญ (Culex) : โรคเท้าช้าง, โรค ฝีดาษไก่, ไข้มาเลเรียสัตว์ปีก, พยาธิหนอนหัวใจในสุนัข

5 โรค เท้าช้าง

6 แมลงวันคอกสัตว์ (stable fly)  ดูดกินเลือด สัตว์  นำโรค anthrax ในสัตว์

7 แมลงวันคอก สัตว์ ระยะต่างๆของแมลงวันคอกสัตว์

8  ดูดกินเลือด  การดูดกินทำให้เกิด อาการคัน  สัตว์น้ำหนักลด แมลงวันเขาสัตว์ (horn fly)

9 แมลงวันบ้าน (house fly)  พบมากช่างฤดูร้อน  รบกวนสัตว์ตลอดเวลา  พาหะนำโรค : ไทฟอยด์, อหิวาตกโรค, เต้านมอักเสบในโค, แอน แทร็ค (anthrax)

10  เพศเมียวางไข่บน บาดแผลบนผิวหนังสัตว์  ตัวหนอนกินอาหารใน แผล  แผลมีกลิ่นเหม็น มี ของเหลวไหลออกมา  ถ้าเป็นรุนแรงสัตว์อาจ ตายได้ แมลงวันไชแผล (screw – worm fly)

11 เหา (louse / lice)  เหานก (bird lice)  กัดกินผิวหนังของสัตว์ Mallophaga (chewing louse)

12  เหาวัว, เหา ควาย, เหาคน  ดูดกินของเหลว ในสัตว์  ส่วนหัวแคบกว่า ส่วนอก Anoplura (blood sucking louse

13 การควบคุมและ กำจัดเหา  กำจัดไข่เหาบนตัวสัตว์  ใช้สารเคมีฆ่าเหา : sevin, lindane, เชื้อแบคทีเรีย  แยกสัตว์ที่มีเหาออกจาก สัตว์ปกติ

14  ทำให้สัตว์ระคายเคือง  ไก่ไข่ ทำให้ไข่ลดลง, โคนม ทำให้น้ำนมลดลง  นำเชื้อโรคมาสู่คนและสัตว์ ผลต่อสัตว์

15 หมัด (flea) (Siphonaptera)  ดูดกินเลือดสัตว์  ไม่เฉพาะเจาะจงต่อโฮส (host)  มักพบตัวอ่อนหมัดตามที่ ต่างๆ  ตัวหมัดหา host ไม่พบยังมี ชีวิคอยู่ได้นาน

16 หมัดและตัว อ่อน

17  สัตว์ร่างกาย อ่อนแอ  ทำให้สัตว์ขนร่วง  นำโรคมาสู่สัตว์ ผลต่อสัตว์

18 การควบคุมหมัด  ใช้สารเคมีฆ่าหมัดบนสัตว์  กำจัดระยะตัวอ่อนหมัดใน สภาพแวดล้อม  สวมปลอกคอกันหมัด (flea collar) ให้สัตว์ - Ultrasonic flea collar  ทำความสะอาดที่นอนสัตว์ คอกสัตว์

19 เห็บ (tick)  ดูดกินเลือด  ถ่ายทอดโรคจาก น้ำลาย  มีชีวิตอยู่ได้นานถ้าไม่ มี host

20 เห็บ สุนัข

21 ผลต่อ สัตว์ 1. สุขภาพอ่อนแอ 2. ผลผลิตต่ำ 3. หนังสัตว์เสียราคา 4. เกิดบาดแผล

22 การควบคุม เห็บ 1. ใช้สารเคมีฆ่าบนตัวสัตว์ 2. ใช้สารเคมีฆ่าเห็บนอกตัว สัตว์ - เผาทุ่งหญ้า - ปรับพื้นที่ - หมุนเวียนทุ่งหญ้าเลี้ยง สัตว์


ดาวน์โหลด ppt แมลงศัตรู สัตว์ และมนุษย์.  ยุงก้นป่อง (Anopheles)  ยุงลาย (Aedes)  ยุงธรรมดา, ยุง รำคาญ (Culex) ยุง (Culicidae : Diptera)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google