งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Special thanks for references. References ทัศนีย์ แจ่มจรรยา และคณะ. 2533. บทปฏบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสรตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Special thanks for references. References ทัศนีย์ แจ่มจรรยา และคณะ. 2533. บทปฏบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสรตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Special thanks for references

2 References ทัศนีย์ แจ่มจรรยา และคณะ บทปฏบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสรตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 168 หน้า Pictures references

3


ดาวน์โหลด ppt Special thanks for references. References ทัศนีย์ แจ่มจรรยา และคณะ. 2533. บทปฏบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสรตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google