งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Special thanks for references. References ทัศนีย์ แจ่มจรรยา และคณะ. 2533. บทปฏบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสรตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Special thanks for references. References ทัศนีย์ แจ่มจรรยา และคณะ. 2533. บทปฏบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสรตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Special thanks for references

2 References ทัศนีย์ แจ่มจรรยา และคณะ. 2533. บทปฏบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสรตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 168 หน้า Pictures references http://www.nfi.org.za http://www.ars.usda.gov http://www.uky.edu http://www.backyardnature.net http://www.worldbook.com http://aesop.rutgers.edu http://www.earthlife.net http://www.entm.purdue.edu http://www.amonline.net.au http://salinella.bio.uottawa.ca http://classroom.psu.ac.th/ http://www.pansphoto.com

3 http://www.forestryimages.org http://www.museums.org.za http://www.backyardnature.net http://www.bugpeople.org http://www.dtam.moph.go.th http://w3.dwm.ks.edu.tw http://entomology.unl.edu http://www.emc.maricopa.edu http://bugs.bio.usyd.edu.au http://www.cals.ncsu.edu http://basicentomology.ifas.ufl.edu http://staff.washington.edu http://www.mic-d.com http://users.rcn.com http://www.ipmthailand.org http://ag.arizona.edu http://www.geocities.com http://eny3005.ifas.ufl.edu http://www.naturalworlds.org


ดาวน์โหลด ppt Special thanks for references. References ทัศนีย์ แจ่มจรรยา และคณะ. 2533. บทปฏบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสรตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google