งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะนำเรื่อง โรค มือ เท้า ปาก สำหรับผู้ปกครอง.  โรคมือเท้าปากเป็นกลุ่มอาการหนึ่งที่มี สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะนำเรื่อง โรค มือ เท้า ปาก สำหรับผู้ปกครอง.  โรคมือเท้าปากเป็นกลุ่มอาการหนึ่งที่มี สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแนะนำเรื่อง โรค มือ เท้า ปาก สำหรับผู้ปกครอง

2  โรคมือเท้าปากเป็นกลุ่มอาการหนึ่งที่มี สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus) โรคนี้พบบ่อยในทารกและเด็กเล็กโดยกลุ่ม อายุที่พบส่วนใหญ่ คือ เด็กเล็กช่วงอายุ ต่ำกว่า 2- 5 ปี โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่ รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการ ระบาดมาจากความแออัดระบบการถ่ายเท อากาศไม่ดี สุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุข วิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ส่วนใหญ่มักเกิด ตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น โดยจะมีอาการ ไข้ ตุ่ม หรือแผล แดงอักเสบบริเวณลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม ฝ่ามือ นิ้วมือและฝ่าเท้า มักเกิดขึ้นบ่อย ในช่วงที่มีอากาศเย็นและชื้น ในเขตหนาว พบมากในช่วงฤดูร้อน และต้นฤดูใบไม้ร่วง

3  โรคนี้มีการติดต่อทางการสัมผัสกับเชื้อที่ ปนเปื้อนออกมากับอุจจาระและสิ่งคัดหลั่งของ ผู้ป่วยเช่น น้ำมูก น้ำลาย ตุ่มน้ำ เป็นต้น โดยการ ติดต่อได้ทางปาก สุขอนามัยที่ไม่สะอาด และ การอยู่ร่วมกันอย่างแออัด โรคนี้ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงและหายได้เอง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะป่วยนานประมาณ 7- 10 วัน เนื่องจากยังไม่มียาต้านไวรัสชนิดนี้โดยเฉพาะ จึงใช้การรักษาเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เช่น การใช้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ยาทาแก้ปวดใน รายที่มีแผลที่ลิ้นและกระพุ้งแก้มผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดูเด็กควรเช็ดตัวผู้ป่วยเพื่อลดไข้ เป็นระยะ การรักษา การติดต่อ

4 และให้รับประทานอาหารอ่อนๆ รสไม่จัด ดื่ม น้ำ น้ำผลไม้และนอนพักผ่อนมากๆ ถ้าเป็น เด็กอ่อนอาจต้องป้อนนมให้แทนการดูดนม เพื่อลดการปวดแผลในปาก ที่สำคัญคือการ ป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงถึง เสียชีวิต ตามปกติโรคนี้มักไม่รุนแรง และไม่ มีอาการแทรกซ้อน แต่ถ้าเกิดจากเชื้อไวรัส บางชนิด เช่นเอนเทอโรไวรัส 71 อาจทำให้มี อาการรุนแรงได้ จึงควรดูแลผู้ป่วยอย่าง ใกล้ชิด หากพบมีไข้สูง ซึม ไม่ยอม รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำอาเจียนบ่อย หอบแขนขาอ่อนแรง ชัก ต้องรีบพาไป โรงพยาบาลทันที เพราะอาจเกิดอาการ แทรกซ้อนจากภาวะสมองอักเสบกล้ามเนื้อ หัวใจอักเสบ หรือน้ำท่วมปอดซึ่งจะรุนแรง จนเสียชีวิตได้

5 คำแนะนำในการป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปากสำหรับผู้ปกครอง คำแนะนำในการป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปากสำหรับผู้ปกครอง 1. ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในที่ชุมชนสาธารณะ ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัดและ สระ ว่ายน้ำ ควรให้เด็กอยู่ในที่ที่ มีการระบายอากาศที่ดี 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และ ระมัดระวังการไอจามรดกัน ให้ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก 3. มือให้สะอาดทุกครั้งก่อนการเตรียม อาหารหรือก่อนรับประทาน อาหาร และภายหลังการขับถ่าย

6 4. ไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำร่วมกัน เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ หรือหลอดดูดร่วมกัน และใช้ช้อนกลางในการตัก อาหาร 5. หากมีเด็กป่วยรีบพาไปพบแพทย์ เพื่อรับ การรักษาโดยเร็ว และ ควรแยกเด็กออกจากเด็กอื่นๆเพื่อป้องกัน ไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็ก อื่นและหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ 1 สัปดาห์หรือจนกว่าจะ หายเป็นปกติ แต่หากเด็กมีอาการแทรก ซ้อน เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ เป็นต้น ต้องรีบพาไปรับ การรักษาที่โรงพยาบาล ทันที ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย เรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


ดาวน์โหลด ppt คำแนะนำเรื่อง โรค มือ เท้า ปาก สำหรับผู้ปกครอง.  โรคมือเท้าปากเป็นกลุ่มอาการหนึ่งที่มี สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google