งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PowerPoint2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PowerPoint2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PowerPoint2013

2 เมื่อคุณเปิด PowerPoint คุณจะเห็นธีมที่มีอยู่แล้วภายในจำนวนหนึ่ง ธีมคือการออกแบบสไลด์ที่มี สี ฟอนต์ และ เอฟเฟ็กต์พิเศษต่างๆ ที่สอดคล้องกัน เช่น เงา การสะท้อน และอื่นๆ อีกมากมาย เลือกธีม คลิก สร้าง หรือเลือกธีมสี จากนั้นคลิก สร้าง การเลือกธีม

3 การแทรกสไลด์ใหม่ บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สไลด์ใหม่ แล้วเลือกเค้าโครงสไลด์

4 การบันทึกงานนำเสนอ 1.บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก บันทึก
2.เลือกหรือเรียกดูโฟลเดอร์ 3.ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ แล้วคลิก บันทึก การบันทึกงานนำเสนอของคุณ การบันทึกงานนำเสนอ

5 คลิกในตัวแทนข้อความแล้วพิมพ์
การเพิ่มข้อความ

6 การจัดรูปแบบข้อความของคุณ
1.เลือกข้อความ 2.ภายใต้ เครื่องมือการวาด ให้คลิก รูปแบบ 3.เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 4.เมื่อต้องการเปลี่ยนสีข้อความของคุณ ให้คลิก สีเติมข้อความ แล้วเลือกสี 5.เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นกรอบข้อความของคุณ ให้คลิก เส้นกรอบข้อความ แล้วเลือกสี 6.เมื่อต้องการใช้เงา การสะท้อน เรืองแสง ยกนูน การหมุนสามมิติ การแปลง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ข้อความ แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ การจัดรูปแบบข้อความของคุณ

7 การเพิ่มรูปร่าง บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง
บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง เลือกรูปร่างที่คุณต้องการ แล้วคลิกที่ใดก็ได้ในสไลด์ และลากเพื่อวาดรูปร่างนั้น การเพิ่มรูปร่าง

8 การเพิ่มรูปร่าง บนแท็บ แทรก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
บนแท็บ แทรก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เก็บอยู่ในไดรฟ์ภายในเครื่องหรือเซิร์ฟเวอร์ภายในของคุณ ให้คลิก รูปภาพบนพีซีของฉัน เรียกดูรูปภาพ จากนั้นคลิก แทรก การเพิ่มรูปร่าง

9 การเพิ่มบันทึกของผู้บรรยาย
สไลด์จะดูดีที่สุดเมื่อคุณไม่อัดข้อมูลจนแน่นมากเกินไป คุณสามารถใส่ข้อมูลและบันทึกย่อต่างๆ ที่มีประโยชน์ลงไป แล้วใช้อ้างอิงในเวลาที่คุณนำเสนอได้ เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างบันทึกย่อ ให้คลิก บันทึกย่อ คลิกในบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ซึ่งอยู่ด้านล่างสไลด์ แล้วพิมพ์บันทึกย่อ การเพิ่มบันทึกของผู้บรรยาย

10 การพิมพ์บันทึกของผู้บรรยาย
บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้พิมพ์ ภายใต้ การตั้งค่า ที่อยู่ถัดจาก สไลด์แบบเต็มหน้า ให้คลิกลูกศรลง และภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ คลิก พิมพ์ การพิมพ์บันทึกของผู้บรรยาย

11 บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เมื่อต้องการเริ่มต้นงานนำเสนอจากสไลด์ภาพแรก ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้คลิก ตั้งแต่ต้นการเริ่มงานนำเสนอของคุณตั้งแต่แรกถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่สไลด์แรก และต้องการเริ่มนำเสนองานจากสไลด์ปัจจุบัน ให้คลิก จากสไลด์ปัจจุบันถ้าคุณจำเป็นต้องนำเสนอให้กับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกับคุณ ให้คลิก นำเสนอแบบออนไลน์ เพื่อตั้งค่างานนำเสนอบนเว็บ แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ การนำเสนองาน

12 เด็กหญิง กชกร วัดจำนงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เลขที่13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เลขที่13


ดาวน์โหลด ppt PowerPoint2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google