งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PowerPoint2013 เ มื่อคุณเปิด PowerPoint คุณจะเห็นธีมที่มีอยู่แล้วภายในจำนวนหนึ่ง ธีมคือการออกแบบสไลด์ที่มี สี ฟอนต์ และ เอฟเฟ็กต์พิเศษต่างๆ ที่ สอดคล้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PowerPoint2013 เ มื่อคุณเปิด PowerPoint คุณจะเห็นธีมที่มีอยู่แล้วภายในจำนวนหนึ่ง ธีมคือการออกแบบสไลด์ที่มี สี ฟอนต์ และ เอฟเฟ็กต์พิเศษต่างๆ ที่ สอดคล้องกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 PowerPoint2013

3 เ มื่อคุณเปิด PowerPoint คุณจะเห็นธีมที่มีอยู่แล้วภายในจำนวนหนึ่ง ธีมคือการออกแบบสไลด์ที่มี สี ฟอนต์ และ เอฟเฟ็กต์พิเศษต่างๆ ที่ สอดคล้องกัน เช่น เงา การสะท้อน และอื่นๆ อีกมากมาย เลือกธีม คลิก สร้าง หรือเลือกธีมสี จากนั้นคลิก สร้าง

4 บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สไลด์ใหม่ แล้วเลือกเค้าโครง สไลด์

5 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก บันทึก 2. เลือกหรือเรียกดูโฟลเดอร์ 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ แล้ว คลิก บันทึก การบันทึกงานนำเสนอของคุณ

6 คลิกในตัวแทนข้อความแล้วพิมพ์

7 1. เลือกข้อความ 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด ให้คลิก รูปแบบ 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีข้อความของคุณ ให้คลิก สีเติม ข้อความ แล้วเลือกสี 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้นกรอบข้อความของคุณ ให้คลิก เส้น กรอบข้อความ แล้วเลือกสี 6. เมื่อต้องการใช้เงา การสะท้อน เรืองแสง ยกนูน การหมุนสาม มิติ การแปลง ให้คลิก เอฟเฟ็กต์ข้อความ แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ ที่คุณต้องการ

8 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง 2. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการ แล้วคลิกที่ใดก็ได้ในสไลด์ และ ลากเพื่อวาดรูปร่างนั้น

9 บนแท็บ แทรก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เก็บอยู่ในไดรฟ์ภายในเครื่องหรือเซิร์ฟเวอร์ ภายในของคุณ ให้คลิก รูปภาพบนพีซีของฉัน เรียกดูรูปภาพ จากนั้น คลิก แทรก

10 สไลด์จะดูดีที่สุดเมื่อคุณไม่อัดข้อมูลจนแน่นมากเกินไป คุณ สามารถใส่ข้อมูลและบันทึกย่อต่างๆ ที่มีประโยชน์ลงไป แล้ว ใช้อ้างอิงในเวลาที่คุณนำเสนอได้ 1. เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างบันทึกย่อ ให้คลิก บันทึกย่อ 2. คลิกในบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ซึ่งอยู่ด้านล่างสไลด์ แล้วพิมพ์บันทึกย่อ

11 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์ 2. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ พิมพ์ 3. ภายใต้ การตั้งค่า ที่อยู่ถัดจาก สไลด์แบบเต็มหน้า ให้คลิก ลูกศรลง และภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิก หน้า บันทึกย่อ 4. คลิก พิมพ์

12 บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เมื่อ ต้องการเริ่มต้นงานนำเสนอจากสไลด์ภาพแรก ในกลุ่ม เริ่มการ นำเสนอสไลด์ ให้คลิก ตั้งแต่ต้นการเริ่มงานนำเสนอของคุณ ตั้งแต่แรกถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่สไลด์แรก และต้องการเริ่มนำเสนอ งานจากสไลด์ปัจจุบัน ให้คลิก จากสไลด์ปัจจุบันถ้าคุณ จำเป็นต้องนำเสนอให้กับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกับ คุณ ให้คลิก นำเสนอแบบออนไลน์ เพื่อตั้งค่างานนำเสนอบน เว็บ แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

13


ดาวน์โหลด ppt PowerPoint2013 เ มื่อคุณเปิด PowerPoint คุณจะเห็นธีมที่มีอยู่แล้วภายในจำนวนหนึ่ง ธีมคือการออกแบบสไลด์ที่มี สี ฟอนต์ และ เอฟเฟ็กต์พิเศษต่างๆ ที่ สอดคล้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google