งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี. รับผิดชอบในตำแหน่งงาน ผู้ช่วยงานธุรการฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี. รับผิดชอบในตำแหน่งงาน ผู้ช่วยงานธุรการฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2 รับผิดชอบในตำแหน่งงาน ผู้ช่วยงานธุรการฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองปัตตานี

3 รายละเอียดงานที่ได้รับ รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน พิมพ์หนังสือราชการ (Word, Excel) สรุปวาระการประชุม ทำใบรับรองเงินเดือน อส., บันทึกใบลา อส., ใบรับรองความประพฤติ อส. พิมพ์ประวัติขอผู้สมัครเป็นผู้แต่งตั้ง ผรส. พิมพ์ข่าววิทยุ ถ่ายเอกสาร เสนอแฟ้ม

4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ปฏิบัติงาน ประโยชน์ต่อตนเอง  เข้าใจในระบบการทำงานของฝ่ายความมั่นคง  ได้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่  เข้าใจถึงการดำเนินงานในชีวิตจริงของการทำงาน

5 ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน การที่ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง ปัตตานีทำให้ทราบถึงลักษณะของการทำงานต่างๆ ย่อมเจออุปสรรค และปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ ละครั้ง โดยปัญหาที่พบบ่อยในการปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่ขาดความร่วมมือ  ไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การประสานงานที่ดีทำให้งานดังกล่าวนั้นล่าช้า

6 สิ่งที่ประทับใจในการ ปฏิบัติงาน สิ่งแรกที่ประทับใจมากที่สุด คือ พี่ๆที่สำนักงาน ใจดีทุกคน มีการสอนงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับ งานราชการต่างๆอย่างเต็มที่ ค่อยดูแลเอาใจใส่ เกี่ยวกับ

7 จบการนำเสนอ... นางสาวอาอีเสาะ แวมายิ 5220710089 คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครอง ท้องถิ่นฯ


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี. รับผิดชอบในตำแหน่งงาน ผู้ช่วยงานธุรการฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google