งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา

2 ระบบการนัดตรวจงานผู้ป่วยนอกจาก ระบบการนัดตรวจงานผู้ป่วยนอกจาก โรงพยาบาลชุมชนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ระบบการนัดตรวจงานผู้ป่วยนอกจาก ระบบการนัดตรวจงานผู้ป่วยนอกจาก โรงพยาบาลชุมชนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา วัตถุประ สงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนัดตรวจผู้ป่วยนอกที่ ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนกับแพทย์เฉพาะ ทาง เป้าหม าย - ให้โรงพยาบาลชุมชนนัดตรวจผู้ป่วยนอกผ่าน ศูนย์ส่งต่อร้อยละ ให้โรงพยาบาลชุมชนนัดตรวจผู้ป่วยนอกผ่าน ศูนย์ส่งต่อร้อยละ 100 ( ภายในระยะเวลา 2 เดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน 2555)

3 วิธีการวิธีการ 1. โรงพยาบาลชุมชนที่จะส่งผู้ป่วยนอกมาปรึกษา แพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ให้ โทรติดต่อศูนย์ส่งต่อทุกครั้ง 2. ศูนย์ส่งต่อจะประสานเรื่องการเตรียมผู้ป่วย และหรือ ทำบัตรใหม่ไว้ล่วงหน้า 3. ในวันที่ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดให้ติดต่อศูนย์ส่งต่ออีก ครั้ง และรอรับบัตรคิวไปห้องตรวจ 4. ขอให้โรงพยาบาลชุมชนจัดเตรียมผลการตรวจ Lab มาล่วงหน้าให้พร้อมก่อนตรวจ 5. ระยะเวลาตรวจ – น. โดยประมาณ 6. ผู้ป่วยนัดฉุกเฉินจะได้รับการนัดในวันถัดไป 7. Case elective จะได้รับการนัดตรวจภายใน 1 อาทิตย์ 8. ให้โรงพยาบาลชุมชนออกใบนัดให้ผู้ป่วยตาม แบบฟอร์ม ( ใน Web รับส่ง - ข้อมูล สสจ. อย )

4 ข้อมูลระบบนัด ปีงบประมาณ 2555 โรงพยาบาล ก. พ.-55 มี. ค.-55 ผ่านระบบนัดร้อยละไม่ผ่านนัดร้อยละผ่านระบบนัดร้อยละไม่ผ่านนัดร้อยละ รพ. บางปะอิน รพ. บางปะอิน รพ. สมเด็จฯ รพ. สมเด็จฯ รพ. ท่าเรือ รพ. ท่าเรือ รพ. ภาชี รพ. ภาชี รพ. วังน้อย รพ. วังน้อย รพ. อุทัย รพ. อุทัย รพ. มหาราช รพ. มหาราช รพ. บางบาล รพ. บางบาล รพ. บางปะหัน รพ. บางปะหัน รพ. บ้านแพรก รพ. บ้านแพรก รพ. เสนา รพ. เสนา รพ. ผักไห่ รพ. ผักไห่ รพ. บางซ้าย รพ. บางซ้าย รพ. ลาดบัวหลวง รพ. ลาดบัวหลวง รพ. บางไทร รพ. บางไทร ศูนย์เวชฯ ศูนย์เวชฯ ร. พ. ส. ต. ร. พ. ส. ต ศูนย์แพทย์ / ส. อ. ศูนย์แพทย์ / ส. อ นอกเขต นอกเขต รวม รวม

5 การเตรียมผล Lab เพื่อส่งตรวจ เฉพาะทางอายุรกรรม 1. เฉพาะทางโรคไต Lab FBS,Cre,Electrolyte, Cal, Phos, ALK,GFR, CBC,UA ถ้า ARF เพิ่ม PT, INR ถ้า ARF เพิ่ม PT, INR 2. เฉพาะทางโรคหัวใจ ของโรงพยาบาลชุมชนส่งที่ต้องเตรียม มากับผู้ป่วย EKG 12 Leads Flim Chest X-ray ใบ Refer Lab (Bun,Cr,Electrolyte, CBC) นำยาเดิมที่เคยรับประทานมาด้วย หมายเหตุ : กรณีส่งมาเพื่อตรวจ Echo แล้วอาการผู้ป่วยไม่ รุนแรงไม่ต้องส่งผู้ป่วยมาตรวจให้โทรศัพท์มาขอคิดได้ที่คุณ อัญชลี คงสมบุญ 089 – ( เฉพาะ วันจันทร์, อังคาร เวลา – น.) : กรณีผู้ป่วยอาการรุนแรงให้ส่งมาปรึกษาแพทย์ก่อน : แพทย์ออกตรวจ OPD ทุกวันพุธ เวลา 9.00 – น.

6 จำแนกตามโรงพยาบาล ปี 53 ปี 54 ปี 55 เดือน ต. ค.54- ก. พ.55 Refer outRefer in Refer outRefer inRefer outRefer in รพ. บางปะอิน รพ. สมเด็จพระสังฆราชฯ รพ. ท่าเรือ รพ. ภาชี รพ. วังน้อย รพ. อุทัย รพ. มหาราช รพ. บางบาล รพ. บางปะหัน รพ. บ้านแพรก รพ. เสนา รพ. ผักไห่ รพ. บางซ้าย รพ. ลาดบัวหลวง รพ. บางไทร ร. พ. ส. ต ศูนย์เวช ศูนย์แพทย์ / ส. อ รพ. เอกชน ใน จว รพ. ส่วนกลาง รพ. ในเขต รพ. ข้ามเขต รวม Refe r in /Ref er out


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการ วางแผนและประเมินผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google