งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีคิดวิเคราะห์ วิธีคิดวิเคราะห์. วิธีคิดวิธีวิเคราะห์ วิจารณ์งานประพันธ์ จึงมีลักษณะดังนี้ ตามปกติแล้วเมื่อจะวิจารณ์สิ่งใด จำเป็นต้อง เริ่มวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีคิดวิเคราะห์ วิธีคิดวิเคราะห์. วิธีคิดวิธีวิเคราะห์ วิจารณ์งานประพันธ์ จึงมีลักษณะดังนี้ ตามปกติแล้วเมื่อจะวิจารณ์สิ่งใด จำเป็นต้อง เริ่มวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีคิดวิเคราะห์ วิธีคิดวิเคราะห์

2 วิธีคิดวิธีวิเคราะห์ วิจารณ์งานประพันธ์ จึงมีลักษณะดังนี้ ตามปกติแล้วเมื่อจะวิจารณ์สิ่งใด จำเป็นต้อง เริ่มวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ให้เข้าใจ ชัดเจนเสียก่อนแล้วจึงวิจารณ์แสดงความเห็น ออกมาอย่างมีเหตุผล ให้น่าคิด น่าฟังและเป็น คำวิจารณ์ที่น่าเชื่อถือได้ การวิจารณ์งานประพันธ์สำหรับผู้เรียน ที่เริ่มต้นฝึกหัดใหม่ ๆ นั้น อาจต้องใช้เวลาฝึกหัด มากสักหน่อย อ่านตัวอย่างงานวิจารณ์ของผู้อื่น มาก ๆ และบ่อย ๆ จะช่วยได้มากทีเดียว เมื่อตัว เราเริ่มฝึกวิจารณ์งานเขียนใด ๆ อาจจะวิเคราะห์ ไม่ดี มีเหตุผลน้อยเกินไป คนอื่นเขาไม่เห็นด้วย เราก็ควรย้อนกลับมาอ่านเขียนนั้น ๆ อีกครั้งแล้ว พิจารณาเพิ่มเติม วิธีวิเคราะห์ วิจารณ์งาน ประพันธ์จึงมีลักษณะดังนี้

3 ผู้อ่า น งาน วรรณกร รม วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล

4 แหล่งข้อมูล literature/2011/10/27/entry-5 %A5%E0%B8%87 B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0 %B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8% A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0 %B8%B5

5 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิธีคิดวิเคราะห์ วิธีคิดวิเคราะห์. วิธีคิดวิธีวิเคราะห์ วิจารณ์งานประพันธ์ จึงมีลักษณะดังนี้ ตามปกติแล้วเมื่อจะวิจารณ์สิ่งใด จำเป็นต้อง เริ่มวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google