งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชัน COUNTIF ใช้นับจำนวนแบบมีเงื่อนไข รูปแบบฟังก์ชัน =countif( ช่วงที่มีเงื่อนไข, เงื่อนไข )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชัน COUNTIF ใช้นับจำนวนแบบมีเงื่อนไข รูปแบบฟังก์ชัน =countif( ช่วงที่มีเงื่อนไข, เงื่อนไข )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชัน COUNTIF ใช้นับจำนวนแบบมีเงื่อนไข รูปแบบฟังก์ชัน =countif( ช่วงที่มีเงื่อนไข, เงื่อนไข )

2 เงื่อนไข = กย. =countif(C2:C3,“ ก. ย.”) =countif(C2:C3,C2) ตัวอย่างที่ 1 : นับคนที่เกิดเดือน ก. ย. มีกี่คน ตัวอย่างที่ 1 : นับคนที่เกิดเดือน ก. ย. มีกี่คน

3 เงื่อนไข = ชื่อที่ ขึ้นต้นด้วย ส =countif(A2:A3,“ ส *”) ตัวอย่างที่ 2 : นับชื่อที่ขึ้นต้น ด้วย ส ตัวอย่างที่ 2 : นับชื่อที่ขึ้นต้น ด้วย ส

4 ***** การค้นหาคำขึ้นต้น หรือลงท้าย ***** สามารถใช้เครื่องหมาย * แทนตัวอักษรที่เหลือ =countif(C2:C5,“ ก *”) หมายถึง ขึ้นต้นด้วย ก ตามหลังด้วยอะไรก็ได้ =countif(C2:C5,“* ก ”) หมายถึง ลงท้ายด้วย ก ขึ้นต้นด้วยอะไรก็ได้

5 เงื่อนไข = อายุ มากกว่า 30 =countif(E2:E4,“>30”) ตัวอย่างที่ 3 : นับชื่อที่อายุ มากกว่า 30 ตัวอย่างที่ 3 : นับชื่อที่อายุ มากกว่า 30

6 เงื่อนไข = อายุตั้งแต่ 32 =countif(E2:E4,“>=32”) ตัวอย่างที่ 4 : นับชื่อที่อายุตั้งแต่ 32 ขึ้นไป ตัวอย่างที่ 4 : นับชื่อที่อายุตั้งแต่ 32 ขึ้นไป =countif(E2:E4,“>31”)

7 ***** บริเวณเงื่อนไข ***** สามารถพิมพ์ข้อความ หรือ ใส่ตำแหน่งเซลล์ก็ได้ แต่ถ้า พิมพ์ข้อความต้องใส่เครื่องหมายคำพูดด้วย หรือ =countif(B2:B5,“ ช.”) =countif(B2:B5,B2)


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชัน COUNTIF ใช้นับจำนวนแบบมีเงื่อนไข รูปแบบฟังก์ชัน =countif( ช่วงที่มีเงื่อนไข, เงื่อนไข )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google