งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมเก็บตัวอย่าง และการ วิเคราะห์คุณภาพดิน. การเก็บตัวอย่างดิน แบบแผ่นบาง ๆ (Slice) ซึ่งมี ความสม่ำเสมอ ใช้ช้อนปลูกขุดหลุมเป็นรูป V ให้ลึกในแนวดิ่งประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมเก็บตัวอย่าง และการ วิเคราะห์คุณภาพดิน. การเก็บตัวอย่างดิน แบบแผ่นบาง ๆ (Slice) ซึ่งมี ความสม่ำเสมอ ใช้ช้อนปลูกขุดหลุมเป็นรูป V ให้ลึกในแนวดิ่งประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมเก็บตัวอย่าง และการ วิเคราะห์คุณภาพดิน

2 การเก็บตัวอย่างดิน แบบแผ่นบาง ๆ (Slice) ซึ่งมี ความสม่ำเสมอ ใช้ช้อนปลูกขุดหลุมเป็นรูป V ให้ลึกในแนวดิ่งประมาณ 5- 15 ซม. หรือในระดับชั้น ไถ พรวน แล้วแซะเอาดินด้าน หนึ่ง เป็นแผ่นหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากปากหลุม ถึงก้นหลุม แบบที่เป็นแท่ง (Core) ตาม ความลึก ใช้ Core เจาะลงไปในดินเป็น แนวดิ่งบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง ที่กำหนดระดับความลึก 15 ซ. ม. 15 ซ. ม.

3 1. การทดลองการเก็บตัวอย่างดิน เพื่อ วิเคราะห์ pH และธาตุอาหาร นำดินที่เก็บมา คลุกเคล้าให้ เข้ากัน ดังรูป นำดินที่ผสมคลุกเค้าแล้วพูนเป็นกองดิน แบ่งดินเป็น 4 ส่วนเก็บ 1 ส่วนใส่ถุงที่เตรียมไว้ ดินที่เหลือเอาไว้ดูลักษณะทั่วไปของดินตัวอย่าง และสี ของตัวอย่างดิน แล้วบันทึกผล เก็บตัวอย่างดิน ( แบบแผ่นบาง ๆ (Slice) / แบบที่เป็น แท่ง (Core)) โดยให้นักเรียนทุกกลุ่มทดลองเก็บดิน เพื่อนำมารวมกัน

4 เมื่อได้ดินแล้วต้องมีการเตรียมตัวอย่างดินให้ เหมาะสมกับการศึกษา เพื่อลดความผิดพลาด (error) สำหรับทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง ต้องมีการ เตรียมตัวอย่างดินอย่างถูกต้อง โดยทำให้ดินที่เก็บ มาแห้งเพื่อป้องกันเชื้อรา รวมถึงแยกส่วนที่เป็นก่อน หินและเศษรากไม้ออกจากดิน นำดินมาถึงห้องปฏิบัติการต้องทำ การผึ่งดินให้แห้ง ดินแห้งแล้วการบดดินด้วยครก กระเบื้อง ร่อนดินผ่านตะแกรงร่อน 1000 ไมโครเมตร แยกเศษหิน / รากพืช เก็บดินไปวิเคราะห์ pH และธาตุอาหาร 1. การทดลองการเก็บตัวอย่างดิน เพื่อ วิเคราะห์ pH และธาตุอาหาร ( ต่อ )

5 2. การทดลองวิเคราะห์ pH ในดิน ใส่ดินลงในจานหลุมพลาสติกประมาณ ½ ช้อน หยดน้ำยาเบอร์ 10 ลงไป จนดินอิ่มตัวด้วยน้ำยา แล้วเพิ่มน้ำยาอีก 2 หยด เอียงจานหลุมพลาสติกไปมา เพื่อทำให้น้ำยาทำ ปฏิกิริยากับดินอย่างทั่วถึง ( สำหรับดินเหนียวจะเกาะเป็นก้อน ให้ใช้ปลายช้อนเขี่ย เบาๆ ระวังอย่าให้น้ำยาขุ่น ) ทิ้งไว้ 5 นาที เปรียบเทียบสีน้ำยาที่บริเวณขอบ หลุมกับแผ่นเทียบสีมาตรฐาน


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมเก็บตัวอย่าง และการ วิเคราะห์คุณภาพดิน. การเก็บตัวอย่างดิน แบบแผ่นบาง ๆ (Slice) ซึ่งมี ความสม่ำเสมอ ใช้ช้อนปลูกขุดหลุมเป็นรูป V ให้ลึกในแนวดิ่งประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google