งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Corporate Communication Leading Team Khon Kaen Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Corporate Communication Leading Team Khon Kaen Hospital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Corporate Communication Leading Team Khon Kaen Hospital

2

3

4 Creative Think Tank

5 3 months goal Creative Leading Team

6 CREATE Change Agent ผู้ทำการปฏิรูป Reason ปรัชญาการสร้างสรรค์ Environment สภาพแวดล้อมที่ สร้างสรรค์ Aim เป้าหมายที่ชัดเจน Technology เทคโนโลยีที่ สร้างสรรค์ Energy พลังที่มุ่งมั่นไปสู่การปฏิรูป

7

8 1 Year Goal Living organization Never Satisfy consumer Safety products (services) are come from Safety processes that begin on Safety minds

9 How The Creative plan comes from The Creative team

10 แก่นชาวพุทธ

11 อิทธิบาท ๔ ธรรมอันเป็นเหตุให้สำเร็จ ฉันทะ ความพอใจ มีใจ รักในสิ่งที่ ทำ วิริยะ ความเพียร บากบั่น ก้าวไป ใจสู้ จิตตะ คิดจดจ่อ ฝักใฝ่ เอาใจใส่ใน เรื่องนั้น วิมังสา สอบสวน ไตร่ตรองเหตุผล ค้นหาข้อแก้ไข ปรับปรุง มีใจรัก พากเพียรทำ จิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน

12

13 How do you ?


ดาวน์โหลด ppt Corporate Communication Leading Team Khon Kaen Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google