งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลสารสนเทศทาง การศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 38.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลสารสนเทศทาง การศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 38."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลสารสนเทศทาง การศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 38

2 อาคาร ตาดดาว แบบ ซีเอส 213 สร้าง พ. ศ. 2529 งบประมาณ 2,500,000 บาท ขนาด 16 ห้อง จัดห้องเรียน 12 ห้อง ห้องพิเศษ 4 ห้อง

3 อาคาร ตาดเดือน แบบ 208 สร้าง พ. ศ. 2525 งบประมาณ 1,500,000 บาท ขนาด 15 ห้อง จัดห้องเรียน 9 ห้อง ห้องพิเศษ 6 ห้อง

4 อาคารห้วยทรายขาว แบบ 108 ล สร้าง พ. ศ. 2537 งบประมาณ 3,088,000 บาท ขนาด 8 ห้อง จัดห้องเรียน 6 ห้อง ห้องพิเศษ 2 ห้อง

5 ห้องเรียนตัวอย่าง มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

6 ห้องเรียนตัวอย่าง มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

7 ห้องคอมพิวเตอร์ 1

8 ห้องคอมพิวเตอร์ 2

9 ห้องวิทยาศาสตร์ 1

10 ห้องวิทยาศาสตร์ 2

11 ห้องวิทยาศาสตร์ 3

12 ห้องโสตทัศนศึกษา

13 ห้องบริหารงานทั่วไป

14 ห้องบริหารงานวิชาการ

15 ห้องรองผู้อำนวยการ

16 ห้องผู้อำนวยการ

17 ห้องธุรการ / บริหารงานบุคคล

18 ห้องสมุด

19 ห้องพยาบาล

20 ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา

21 ห้องศิลปะ

22 ห้องคณิตศาสตร์

23 ห้องแนะแนว

24 ห้องภาษาอังกฤษ

25 ห้องสังคมศึกษา

26 ห้องภาษาไทย

27 ห้องคหกรรม

28 ห้องดนตรี

29 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 100/27 สร้าง พ. ศ. 2534 งบประมาณ 1,200,000 บาท ขนาด กว้าง 14 เมตร ยาว 32 เมตร รวมพื้นที่ 448 ตร. ม.

30 อาคาร โรงฝึกงาน แบบ 102/27 สร้าง พ. ศ. 2526 งบประมาณ 700,000 บาท รวมพื้นที่ 260 ตร. ม.

31 อาคาร โรงฝึกงาน แบบ GENIN ( มพช ) สร้าง พ. ศ. 2530 งบประมาณ 700,000 บาท รวมพื้นที่ 210 ตร. ม.

32 อาคาร สุขาชาย แบบ ส้วมแบบ 6 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ. 2534 งบประมาณ 156,000 บาท จำนวน 6 ที่นั่ง แบ่งเป็น ชาย 6 ที่นั่ง

33 อาคาร สุขาหญิง 2 แบบ ส้วมแบบ 6 /27 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ. 2545 งบประมาณ 189,000 บาท จำนวน 6 ที่นั่ง แบ่งเป็น หญิง 6 ที่นั่ง

34 อาคาร สุขาหญิง 1 แบบ ส้วมแบบ 6 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ. 2534 งบประมาณ 156,000 บาท จำนวน 6 ที่นั่ง แบ่งเป็น หญิง 6 ที่นั่ง

35 สนาม บาสเกตบอล

36 สนาม ฟุตบอล

37 ลานเอนกประสงค์

38 ศูนย์ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ สร้างเมื่อ ปี 2532 งบประมาณ 17,000 บาท

39 ห้องสหกรณ์โรงเรียน

40 โรงอาหาร

41 ห้องรับประทานอาหารคณะครู

42 สนามฝึกซ้อมมวย สร้างเมื่อ 2540 ( เงินบริจาค )

43 ห้องฝึกซ้อมดนตรีไทย

44 ห้องอนุรักษ์ส่งเสริมการปั้น

45 โรงจอดรถนักเรียน สร้างเมื่อ 2553 งบประมาณ ( บริจาค ) 80,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลสารสนเทศทาง การศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 38.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google