งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักเรียนที่ เข้ารอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ประถมศึกษา โดยได้ส่งนักเรียนร่วม กิจกรรมดังต่อไป นี้ 1. การแข่งขันเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักเรียนที่ เข้ารอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ประถมศึกษา โดยได้ส่งนักเรียนร่วม กิจกรรมดังต่อไป นี้ 1. การแข่งขันเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 นักเรียนที่ เข้ารอบ

6

7

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ประถมศึกษา โดยได้ส่งนักเรียนร่วม กิจกรรมดังต่อไป นี้ 1. การแข่งขันเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง จำนวน 1 ทีม ( 4 คน ) 2. การแข่งขันวาดภาพและเขียนคำ บรรยาย จำนวน 2 ทีม ( 8 คน ) 3. การแข่งขันตอบปัญหา “ สนุกกับ ภาษาไทย ” จำนวน 2 ทีม ( 8 คน )

9

10

11

12

13

14

15 ผลการแข่งขัน ทีมโรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหา “ สนุกกับภาษาไทย ” ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 1. เด็กชายนล สุภาสืบ ป.6/7 2. เด็กชายภูบดีวงษ์เซ็ง ป.6/7 3. เด็กชายศรัณย์ชัชตันติ ลักษณ์ ป.6/8 4. เด็กชายพชรโอฬารริก สุภัค ป.6/8

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt นักเรียนที่ เข้ารอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ประถมศึกษา โดยได้ส่งนักเรียนร่วม กิจกรรมดังต่อไป นี้ 1. การแข่งขันเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google