งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International Short Course Training for Midwifery International Short Course Training for Midwifery International Short Course Training for Midwifery Gusumalee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International Short Course Training for Midwifery International Short Course Training for Midwifery International Short Course Training for Midwifery Gusumalee."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International Short Course Training for Midwifery International Short Course Training for Midwifery International Short Course Training for Midwifery Gusumalee Potipatsa PhD, RN Curriculum Committee Chularat Howharn PhD, MS RN Curriculum Committee Wareewan Siriwanij PhD MS Cer Midwife RN Curriculum Committee Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development

2 International Short Course Training for Midwifery Chaweewan Sridawruang PhD MNS RN Curriculum Committee International Short Course Training for Midwifery Kamonthip Tanglakmankong PhD MNS RN Curriculum Committee International Short Course Training for Midwifery Project Manager Jureerat Kijsomporn PhD RN Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development

3 SiwapornPanmaung Academic Staff International Short Course Training for Midwifery Academic Staff International Short Course Training for Midwifery SupiyaWirifai International Short Course Training for Midwifery ChamchanReelachart Academic Staff Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development

4 NataponKumsiriruk Academic Staff International Short Course Training for Midwifery Academic Staff International Short Course Training for Midwifery SamritKhounpon International Short Course Training for Midwifery JulaluckChumchang Academic Staff Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development

5 Kittisak Kraichan MNS RN IT Staff Sakaorat Kraichan MNS RN International Short Course Training for Midwifery IT Staff International Short Course Training for Midwifery Srimahasarakham Nursing College 50 Phadungwithee Road Muang, Mahasarakham 44000 Thailand Phone : +66-43-711-411 Fax : +66-43-711-411 Website : www. smnc. ac. th เพอร์เฟคคอนโด (Perfec condo) บ. ข. ส. (Bus station) รพ. มหาสารคาม (Mahasarakham Hospital) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (Srimahasarakham nursing college) ถ. สมถวิลราช (Somthawinrat Rd) ถ. ผดุงวิถี (Phadungwithee Rd) ถ. ผดุงวิถี 4 Map Perfec Condo to Srimahasarakham Nursing College Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development

6 WateeSrikamon IT Staff International Short Course Training for Midwifery IT Staff International Short Course Training for Midwifery ChaleeSiripitakchai International Short Course Training for Midwifery NatthawutSuriya RN Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development

7 Dr.JirapornWorawong Okayama University,Japan Instructors Prof.Dr.KiyokoFukai Instructors Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Asst.Prof.SachikoGoto

8 Okayama University,Japan Student Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development YukikoSato Okayama University,Japan Instructors Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Asst.Prof.MisakoShibakura Okayama University,Japan Student Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development SatokoFukuyama

9 Okayama University,Japan Student Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development KaoriFukawa Okayama University,Japan Student Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development MeiKanata

10 Watee Srikamon Student International Short Course Training for Midwifery Student International Short Course Training for Midwifery Chalee Siripitakchai International Short Course Training for Midwifery Natthawut Suriya Student Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development

11

12 Srimahasarakham Nursing College 50 Phadungwithee Road Muang, Mahasarakham 44000 Thailand Phone : +66-43-711-411 Fax : +66-43-711-411 Website : www. smnc. ac. th Srimahasarakham Nursing College 50 Phadungwithee Road Muang, Mahasarakham 44000 Thailand Phone : +66-43-711-411 Fax : +66-43-711-411 Website : www. smnc. ac. th Srimahasarakham Nursing College 50 Phadungwithee Road Muang, Mahasarakham 44000 Thailand Phone : +66-43-711-411 Fax : +66-43-711-411 Website : www. smnc. ac. th Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development

13 Srimahasarakham Nursing College 50 Phadungwithee Road Muang, Mahasarakham 44000 Thailand Phone : +66-43-711-411 Fax : +66-43-711-411 Website : www. smnc. ac. th Srimahasarakham Nursing College 50 Phadungwithee Road Muang, Mahasarakham 44000 Thailand Phone : +66-43-711-411 Fax : +66-43-711-411 Website : www. smnc. ac. th Srimahasarakham Nursing College 50 Phadungwithee Road Muang, Mahasarakham 44000 Thailand Phone : +66-43-711-411 Fax : +66-43-711-411 Website : www. smnc. ac. th Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development Praboromarjchanok Institute For Health Workforce Development

14 เพอร์เฟคคอนโด (Perfec condo) บ. ข. ส. (Bus station) รพ. มหาสารคาม (Mahasarakham Hospital) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (Srimahasarakham nursing college) ถ. สมถวิลราช (Somthawinrat Rd) ถ. ผดุงวิถี (Phadungwithee Rd) ถ. ผดุงวิถี 4 Map Perfec Condo to Srimahasarakham Nursing College เพอร์เฟคคอนโด (Perfec condo) บ. ข. ส. (Bus station) รพ. มหาสารคาม (Mahasarakham Hospital) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (Srimahasarakham nursing college) ถ. สมถวิลราช (Somthawinrat Rd) ถ. ผดุงวิถี (Phadungwithee Rd) ถ. ผดุงวิถี 4 Map Perfec Condo to Srimahasarakham Nursing College เพอร์เฟคคอนโด (Perfec condo) บ. ข. ส. (Bus station) รพ. มหาสารคาม (Mahasarakham Hospital) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (Srimahasarakham nursing college) ถ. สมถวิลราช (Somthawinrat Rd) ถ. ผดุงวิถี (Phadungwithee Rd) ถ. ผดุงวิถี 4 Map Perfec Condo to Srimahasarakham Nursing College เพอร์เฟคคอนโด (Perfec condo) บ. ข. ส. (Bus station) รพ. มหาสารคาม (Mahasarakham Hospital) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (Srimahasarakham nursing college) ถ. สมถวิลราช (Somthawinrat Rd) ถ. ผดุงวิถี (Phadungwithee Rd) ถ. ผดุงวิถี 4 Map Perfec Condo to Srimahasarakham Nursing College

15

16 International Short Course Training for Midwifery

17


ดาวน์โหลด ppt International Short Course Training for Midwifery International Short Course Training for Midwifery International Short Course Training for Midwifery Gusumalee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google