งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 14 ธรรมชาติเชิงคลื่นของสสาร จากการสังเกต พบว่า เมื่อยิง อิเล็กตรอนผ่านสลิต แล้วนำ ฉากไปรับ จะเกิดเป็นแถบมืด และแถบสว่างคล้ายกับ ลักษณะ ของการเลี้ยวเบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 14 ธรรมชาติเชิงคลื่นของสสาร จากการสังเกต พบว่า เมื่อยิง อิเล็กตรอนผ่านสลิต แล้วนำ ฉากไปรับ จะเกิดเป็นแถบมืด และแถบสว่างคล้ายกับ ลักษณะ ของการเลี้ยวเบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 14 ธรรมชาติเชิงคลื่นของสสาร จากการสังเกต พบว่า เมื่อยิง อิเล็กตรอนผ่านสลิต แล้วนำ ฉากไปรับ จะเกิดเป็นแถบมืด และแถบสว่างคล้ายกับ ลักษณะ ของการเลี้ยวเบน และ อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว และการแทรกสอดในการที่จะ

2 เดอบรอยล์ เสนอ ว่า p : โมเมนตัม : ความยาวคลื่น เดอ บรอยล์ h : Planck constant การทดลองที่ยืนยันสมมุติฐาน ของ เดอ บรอยล์ ( De Broglie )

3 1. การทดลองของ Davission และ Germer ( เลี้ยวเบน ) โดยการยิงอิเล็กตรอนใส่ผลึก 2. การทดลองของ G.P. Thomson ( เลี้ยวเบน ) โดยการยิง อิเล็กตรอนใส่ แผ่นอลูมิเนียมบาง

4 หลักความ ไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ใช้ได้ ทั้งวัตถุ ที่ต้องการศึกษาตลอดจนไปถึงโฟตอน ผลคูณของความไม่แน่นอนใน การวัดตำแหน่ง และโมเมนตัม ขณะใดๆ จะมี ค่ามากกว่าหรือ เท่ากับ Planck Constant หารด้วย 2  ใช้สัญลักษณ์

5 ดังนั้นการศึกษาทฤษฎี ควอนตัม มักจะใช้ฟังก์ชันคลื่น แทนในการศึกษา อนุภาคต่าง ๆ : เลขคลื่น, : ความ ถี่เชิงมุม A : amplitude

6 โดยสมการที่ใช้อธิบาย การ เคลื่อนที่ ในทฤษฎีควอนตัมมักจะ ใช้ สมการ Schrodinger V : ฟังก์ชันพลังงานศักย์ E : พลังงาน ของอนุภาค

7

8 ใน 1 มิติ สมการจะลดรูป เหลือเพียง

9 ถ้า V(x) = 0 หรือกรณีของ อนุภาคอิสระจะได้ว่า ความหมายของ 

10 ตัวอย่างความยาวคลื่น ของเดอบรอย์ 1. จงหาความยาว ช่วง คลื่นของอิเลคตรอน ที่มีความเร็ว 10 3 m/s

11 2. อิเลคตรอนถูกเร่งด้วยความต่างศักย 2 x 10 4 โวลท์ - จงหาพลังงานจลน์ของ อิเลกตรอน - จงหาโมเมนตัมของ อิเลกตรอน - จงหาความยาวคลื่นเดอบรอยของ อิเลกตรอน

12 ตัวอย่างหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก 3. ลูกปืนวิ่งด้วยความเร็ว 500 m/s ลูกปืนมีมวล 50 g. และความแม่นยำ ในการวัด ความเร็ว คือ 0.01% จงหา ความไม่แน่นอนทาง ตำ แหน่ง

13 ตัวอย่างการประยุกต์ สมการ Schrodinger 4. ในบ่อศักย์ ซึ่ง จงหาระดับพลังงานของ อนุภาค ใน 1 มิติ โดยใช้ Schrodinger Equation


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 14 ธรรมชาติเชิงคลื่นของสสาร จากการสังเกต พบว่า เมื่อยิง อิเล็กตรอนผ่านสลิต แล้วนำ ฉากไปรับ จะเกิดเป็นแถบมืด และแถบสว่างคล้ายกับ ลักษณะ ของการเลี้ยวเบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google