งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ 1) ด้านการ สื่อสาร 2) ด้าน วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ - ทิศทางแน่อน - เป็นลำขนาน - มีขีด ความสามารถ - เคมี - ชีววิทยา ส่งข่าวสาร ได้สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ 1) ด้านการ สื่อสาร 2) ด้าน วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ - ทิศทางแน่อน - เป็นลำขนาน - มีขีด ความสามารถ - เคมี - ชีววิทยา ส่งข่าวสาร ได้สูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประยุกต์ 1) ด้านการ สื่อสาร 2) ด้าน วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ - ทิศทางแน่อน - เป็นลำขนาน - มีขีด ความสามารถ - เคมี - ชีววิทยา ส่งข่าวสาร ได้สูง

3 3) ด้านอุตสาหกรรม - ใช้วัดความเร็วของของไหล - ใช้จัดเรียงตำ แหน่ง อุปกรณ์ ที่ ต้องใช้ความแม่นยำสูง - ตรวจผิว หน้าวัสดุ 4) ด้านการแพทย์ - รักษามะเร็งผิวหนัง - ใช้ผ่า ตัด : ทั่วไป, โรคตา, : ผ่านเส้นใยนำแสง เข้าสู่ภายใน ร่างกาย

4 5) ตรวจสอบมลภาวะ - โดยวิธีการ ดูดกลืน - Optical Radar - Raman Backscattering 6) ด้านธุรกิจ การ ค้า และ เลเซอร์ กราฟฟิก - Bar code - Video disc - Laser graphics - Fax

5 7) ด้านการเกษตร - ใช้วัดระยะทาง - ระบบนำวิถี - ใช้ เป็นอาวุธเพื่อการทำลาย 8) ด้านพลังงานนิวเคลียร์ - เป็นตัวจุดปฏิกิริยา Thermonuclear Fusion


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ 1) ด้านการ สื่อสาร 2) ด้าน วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ - ทิศทางแน่อน - เป็นลำขนาน - มีขีด ความสามารถ - เคมี - ชีววิทยา ส่งข่าวสาร ได้สูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google