งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานระบบ TU Moodle วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 โดย o o o โดย o o o นีรวัลย์ สีทอง จากสถาบันประมวลข้อมูลฯ Tel. : 82-1963.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานระบบ TU Moodle วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 โดย o o o โดย o o o นีรวัลย์ สีทอง จากสถาบันประมวลข้อมูลฯ Tel. : 82-1963."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานระบบ TU Moodle วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 โดย o o o โดย o o o นีรวัลย์ สีทอง จากสถาบันประมวลข้อมูลฯ E-mail : neelawan@tu.ac.th Tel. : 82-1963

2 หัวข้อนำเสนอ 1. การเข้าระบบ 2. การแก้ไขประวัติส่วนตัว 3. การเพิ่มแหล่งข้อมูล (Add an resource) 4. การเพิ่มกิจกรรม (Add an activity) 5. การสร้างแบบทดสอบ (Quiz)

3 การเข้าสู่ Program Moodle 1. http://moodle.tu.ac.th/ 2. http://www.tu.ac.th  เลือก Tab บริการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเลือก Moodle  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเลือก Moodle  เลือก Menu นักศึกษาปัจจุบัน  เลือก TU Moodle  เลือก TU Moodle

4 การเข้าสู่ Program Moodle จากนั้นเลือกลิงค์ “เข้าสู่ระบบ” Login subject News Download Documents

5 การเข้าสู่ Program Moodle จากนั้นเลือกลิงค์ “เข้าสู่ระบบ” ใช้ข้อมูลเดียวกับ ระบบตรวจสอบเงินเดือน มธ. muser?? user@1234

6 course subject language

7 Download เอกสารการอบรม TU Moodle Download File

8 ขั้นตอนการแจ้งขอเปิด รายวิชาที่สอน การเพิ่มรายวิชา กรณีที่อาจารย์ได้รับสิทธิ์ให้สามารถ เพิ่มรายวิชาได้เอง - เลือกคณะที่ได้รับสิทธิ์ - เลือกปีการศึกษา - คลิกที่ปุ่ม “ Add a new course ”

9 การแก้ไขประวัติส่วนตัว คลิกที่ชื่อผู้ใช้ ด้านบนขวา เลือกแก้ไขข้อมูลส่วนตัว แก้ไขข้อมูลส่วนตัว แล้วกดปุ่ม “ Update profile ”

10

11

12

13 รายวิชาที่สอน

14 ส่วนประกอบรายวิชาที่ สอน

15

16 บล็อกการจัดการระบบ

17 การจัดการข้อมูล

18 โครงสร้างหัวข้อ

19 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ใน หน้าจอ 1. เพื่อซ่อน หรือเปิดให้ผู้เรียนเห็น ( จะทำงานสลับกัน ) 2. ลบสิ่งข้อมูลออก 3. ย้ายไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้ 4. Or กรณีที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขให้คลิกที่สัญลักษณ์นี้ของส่วน นั้นๆ 5. ย้าย สัญลักษณ์นี้จะคู่กับสัญลักษณ์หมายเลข 6 6. ย้าย ไปยัง เมื่อคลิก ย้าย ( ข้อ 5) กรอบนี้จะปรากฏขึ้น ให้คลิกเลือกเพื่อวางสิ่งที่ย้าย 7. สำหรับกำหนดกิจกรรม ว่าจะแยกกลุ่มหรือไม่ 8. กรอบช่วยเหลือ 9. ช่องเพิ่มแหล่งข้อมูล หรือเนื้อหาวิชา 10. ช่องเพิ่มกิจกรรมต่างๆ เข้าสู่บทเรียน 11. แสดงเฉพาะหัวข้อและแสดงทุกหัวข้อ ให้ผู้เข้าอบรมทดลองผล เอง

20 เริ่มสร้างบทเรียน

21 การเพิ่มบทนำเพื่ออธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์

22 การเพิ่มไฟล์

23 การสร้างบทเรียนราย สัปดาห์ 1. การเพิ่มแหล่งข้อมูล 2. การเพิ่มกิจกรรมการเรียน การสอน

24 1. การเพิ่มแหล่งข้อมูล Lable Lable หน้าตัวหนังสือธรรมดา หน้าตัวหนังสือธรรมดา หน้าเว็บเพจ หน้าเว็บเพจ ไฟล์หรือเว็บไซต์ ไฟล์หรือเว็บไซต์ แสดงไดเรคทอรี แสดงไดเรคทอรี

25 การเพิ่มหน้าตัวหนังสือ ธรรมดา

26 การเพิ่มหน้า Web Page สำหรับหัวข้อนี้ จำเป็นต้องนำภาษา HTML มาใช้ร่วมด้วยในการใช้งาน โดยสามารถพิมพ์เนื้อหาและใช้ คำสั่ง HTML ร่วมด้วยได้ หรือสร้างเว็บ จากโปรแกรมสร้าง เว็บเพจโดยทั่วไป แล้วทำการ คัดลอก source code ลงมาใส่ในส่วนนี้แทนได้ สำหรับหัวข้อนี้ จำเป็นต้องนำภาษา HTML มาใช้ร่วมด้วยในการใช้งาน โดยสามารถพิมพ์เนื้อหาและใช้ คำสั่ง HTML ร่วมด้วยได้ หรือสร้างเว็บ จากโปรแกรมสร้าง เว็บเพจโดยทั่วไป แล้วทำการ คัดลอก source code ลงมาใส่ในส่วนนี้แทนได้

27 ไฟล์หรือเว็บไซต์ คลิกที่ " เพิ่มแหล่งข้อมูล " จากนั้นคลิกที่ " ไฟล์ หรือเว็บไซต์ " คลิกที่ " เพิ่มแหล่งข้อมูล " จากนั้นคลิกที่ " ไฟล์ หรือเว็บไซต์ " คลิกที่ “ เลือกหรืออัพโหลด์ไฟล์ ” คลิกที่ “ เลือกหรืออัพโหลด์ไฟล์ ” คลิกที่ “ อัพโหลดไฟล์ ” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ จะนำขึ้นสู่ระบบ หลังจากนั้นเลือก “ อัพโหลดไฟล์ นี้ ” คลิกที่ “ อัพโหลดไฟล์ ” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ จะนำขึ้นสู่ระบบ หลังจากนั้นเลือก “ อัพโหลดไฟล์ นี้ ” ให้ทำเครื่องหมาย หน้าไฟล์ที่ต้องการเผยแพร่ ให้นักศึกษาดู แล้วไปคลิกที่คำว่า “ เลือก ” ให้ทำเครื่องหมาย หน้าไฟล์ที่ต้องการเผยแพร่ ให้นักศึกษาดู แล้วไปคลิกที่คำว่า “ เลือก ”

28 ไดเรคทอรี เลือกเมนูเพิ่มแหล่งข้อมูล แล้วเลือกแสดง ไดเรคทอรี เลือกเมนูเพิ่มแหล่งข้อมูล แล้วเลือกแสดง ไดเรคทอรี พิมพ์รายละเอียดตามหน้าจอ หลังจากนั้นให้ กดปุ่ม “ บันทึกการเปลี่ยนแปลง ” พิมพ์รายละเอียดตามหน้าจอ หลังจากนั้นให้ กดปุ่ม “ บันทึกการเปลี่ยนแปลง ” ต่อจากนั้น หน้าจอจะแสดงไฟล์ที่มีอยู่ใน ไดเรคทอรี ต่อจากนั้น หน้าจอจะแสดงไฟล์ที่มีอยู่ใน ไดเรคทอรี กรณีที่ต้องการแก้ไข ให้เลือก “ แก้ไขไฟล์...” กรณีที่ต้องการแก้ไข ให้เลือก “ แก้ไขไฟล์...”

29 2. การเพิ่มกิจกรรม การบ้าน การบ้าน กระดานเสวนา กระดานเสวนา แบบทดสอบ แบบทดสอบ

30 ประเภทของการบ้าน 1. Online Text ให้นักศึกษาพิมพ์ ข้อมูล ของการบ้านบน เว็บได้เลย 2. ส่งงานนอกเว็บ ให้นักศึกษา ส่ง 3. ส่งโดยให้อัพโหลดไฟล์ ให้ นักศึกษาส่งเอกสาร โดยการอัพ โหลดไฟล์ เช่น.Doc เป็น ต้น

31 ประเภทของกระดาน เสวนา กระดานถาม - ตอบ : เพิ่มคำถาม ใหม่ กระดานถาม - ตอบ : เพิ่มคำถาม ใหม่ กระดานทั่วไป : ตั้งกระทู้ กระดานทั่วไป : ตั้งกระทู้ กระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย กระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย กระดานหนึ่งคนหนึ่งกระทู้ กระดานหนึ่งคนหนึ่งกระทู้

32 การสร้างคำถาม ปรนัย ปรนัย อัตนัย อัตนัย จับคู่ จับคู่ ถูก - ผิด ถูก - ผิด

33 Moodle ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจาก ซอฟท์แวร์ใด a..NET b. PHP c. JAVA d. ASP คำถาม - ปรนัย

34 TU ย่อมาจาก ? ตอบ THAMMASAT UNIVERSITY คำถาม - อัตนัย

35 2. จงจับคู่ต่อไปนี้ a. ขาว : ดำ b. ไก่ : ไข่ c. TU : Thammasat คำถาม - จับคู่

36 ประเภทของแบบทดสอบ ( ต่อ ) 1. การนำเข้าไฟล์รูปแบบ GIFT

37 ประเภทของแบบทดสอบ ( ต่อ ) 2. การนำเข้าไฟล์รูปแบบ Aiken ตัวอย่าง เช่น จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในภาคใดของประเทศไทย ? A. ภาคใต้ B. ภาคตะวันออก C. ภาคกลาง D. ภาคเหนือ ANSWER: D ภาคใต้ของประเทศไทยมีกี่จังหวัด ?

38 ?

39 T hank Y ou


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานระบบ TU Moodle วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 โดย o o o โดย o o o นีรวัลย์ สีทอง จากสถาบันประมวลข้อมูลฯ Tel. : 82-1963.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google