งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ กับการพัฒนางานและ นวัตกรรม การจัดการความรู้ กับการพัฒนางานและ นวัตกรรม รวมพลชุมชนนักปฏิบัติ สู่การพัฒนา งาน ชาคริต ทองอุไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ กับการพัฒนางานและ นวัตกรรม การจัดการความรู้ กับการพัฒนางานและ นวัตกรรม รวมพลชุมชนนักปฏิบัติ สู่การพัฒนา งาน ชาคริต ทองอุไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ กับการพัฒนางานและ นวัตกรรม การจัดการความรู้ กับการพัฒนางานและ นวัตกรรม รวมพลชุมชนนักปฏิบัติ สู่การพัฒนา งาน ชาคริต ทองอุไร

2 การพัฒนางาน การพัฒนางาน นวัตกรรม นวัตกรรม การจัดการความรู้

3 จาก PPT ของศูนย์ เครื่องมือ

4 ตั้งโจทย์ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน การ พัฒนา งาน กรณีศึกษา ดูใน knowledge database

5 Zero Defect ตอบสนองต่อความ ต้องการลูกค้าได้ดี ขึ้น การพัฒนา คุณภาพงาน

6 นวัตกรรม Oxidation Stability Incubator ดูนวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์

7 KM day พุธ 15.30-16.30

8 พัฒนาคน แนวคิดการใช้ความรู้ใน Share.psu ไปใช้ในการประกอบการขอเลื่อน ตำแหน่ง แนวคิดการใช้ความรู้ใน Share.psu ไปใช้ในการประกอบการขอเลื่อน ตำแหน่ง มีวันที่การบันทึกองค์ความรู้ที่ แน่นอน มีวันที่การบันทึกองค์ความรู้ที่ แน่นอน แสดงการสะสมองค์ความรู้อย่าง ต่อเนื่อง แสดงการสะสมองค์ความรู้อย่าง ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการแบ่งปันความรู้ การถ่ายทอดความรู้ ที่หัวหน้างาน พึ่งต้องมี สอดคล้องกับการแบ่งปันความรู้ การถ่ายทอดความรู้ ที่หัวหน้างาน พึ่งต้องมี ฝึกนิสัยการทำงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับชีวิตการทำงานปกติ ฝึกนิสัยการทำงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับชีวิตการทำงานปกติ

9 Catalytic Conversion of Glycerol 3. Hydrogenolysis: Propylene Glycol 3. Hydrogenolysis: Propylene Glycol 4. Dehydration: Acrolein 4. Dehydration: Acrolein 5. Reforming: Syngas 5. Reforming: Syngas 6. Fermentation to 1,3-Propanediol 6. Fermentation to 1,3-Propanediol 7. Glycerol Carbonate 7. Glycerol Carbonate 8. Epichlorohydrin 8. Epichlorohydrin

10 1.1 Oxidation of the Primary Hydroxy Groups 1.1 Oxidation of the Primary Hydroxy Groups Glycerol Au/C and Pt/C Glyceric acid Glycerol Au/C Sodium glycerate Glycerol Pt/C at 50 o C Glyceric acid Glycerol Pt/CeO 2 Tartronic acid Glycerol TEMPO Ketomalonic acid 1. Selective Oxidation

11 1.2 Oxidation of the Secondary Hydroxy Groups 1.2 Oxidation of the Secondary Hydroxy Groups Gluconobacter oxydans. DHA Glycerol DHA 1. Selective Oxidation

12 1.3 Oxidative Polymerization 1.3 Oxidative Polymerization Glycerol CeBiPt/C PKM 1. Selective Oxidation

13 MTBE  methyl tertiary butyl ether GTBE  glycerol tertiary butyl ether Etherification of glycerol and isobutane (with acid catalyst) Dibutoxy glycerol excellent fuel oxygenate 2. Etherification: Fuel Oxygenates

14 Crude glycerol CuCr 2 O 4 Propylene glycol Hydrogenolysis at 200 o C and less than 10 bar 3. Hydrogenolysis: Propylene Glycol

15 Acrolein Glycerol acidic solid catalysts Acrolein Burn at 250 - 340 o C 4. Dehydration: Acrolein

16 5. Reforming: Syngas Fig 4.Schematic view of liquid fuel and chemical production through catalytic processing of glycerol

17 Fischer-Tropsch process Water-gas-shift reaction Water-gas-shift reaction

18 6. Fermentation to 1,3-Propanediol Citrobacter, Enterobacter, Ilyobacter, Klebsiella, Lactobacillus, Pelobacter, and Clostridium

19 7. Glycerol Carbonate

20

21 8. Epichlorohydrin Glycerol catalytic reaction with HCl dehydrochlorination with NaOH Epichlorohydrin

22 Conclusions Glycerol is emerging as a versatile bio-feedstock for the production of a variety of chemicals, polymers, and fuels.Glycerol is emerging as a versatile bio-feedstock for the production of a variety of chemicals, polymers, and fuels. Solvent, antifreeze,detergent, monomer for textiles, or drug.Solvent, antifreeze,detergent, monomer for textiles, or drug. Synthesis of productsSynthesis of products

23 Conclusions SyngasSyngas DHADHA Fuel oxygenateFuel oxygenate

24 The end … Thank you very much.

25 Hammett acidity function where a is the activity, and γ are the activity coefficients of a base B and its conjugate acid BH+.conjugate acid H0 can be calculated using an equation analogous to the Henderson-Hasselbalch equation: where pKBH+ is −log(K) for the dissociation of BH+. By using bases with very negative pKBH+ values, the H0 scale may be extended to negative values.

26

27


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ กับการพัฒนางานและ นวัตกรรม การจัดการความรู้ กับการพัฒนางานและ นวัตกรรม รวมพลชุมชนนักปฏิบัติ สู่การพัฒนา งาน ชาคริต ทองอุไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google