งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการคำนวณ Greenhouse Gas Savings หน่วยเป็น Metric ton of CO2 equivalent(MTCO2E) จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝัง กลบ (land filling) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการคำนวณ Greenhouse Gas Savings หน่วยเป็น Metric ton of CO2 equivalent(MTCO2E) จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝัง กลบ (land filling) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการคำนวณ Greenhouse Gas Savings หน่วยเป็น Metric ton of CO2 equivalent(MTCO2E) จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝัง กลบ (land filling) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีงบประมาณ 50 ( ต. ค.49 - ก. ย.50) ที่มา U.S. Environmental Protection Agency August 2008 แสดงว่าปีงบประมาณ 50 สามารถลดภาวะเรือนกระจก ได้ 174.20 Metric ton

2 ผลการคำนวณ Greenhouse Gas Savings หน่วยเป็น Metric ton of CO2 equivalent(MTCO2E) จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝัง กลบ (land filling) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีงบประมาณ 51 ( ต. ค.50 - ก. ย.51) ที่มา U.S. Environmental Protection Agency August 2008 แสดงว่าปีงบประมาณ 51 สามารถลดภาวะเรือนกระจก ได้ 390.14 Metric ton

3 ผลการคำนวณ Greenhouse Gas Savings หน่วยเป็น Metric ton of CO2 equivalent(MTCO2E) จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝังกลบ (land filling) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีงบประมาณ 52 ( ต. ค.51 - ก. ย.52) ที่มา U.S. Environmental Protection Agency August 2008 แสดงว่าปีงบประมาณ 52 สามารถลดภาวะเรือน กระจก ได้ 427.86 Metric ton

4 ผลการคำนวณ Greenhouse Gas Savings หน่วยเป็น Metric ton of CO2 equivalent(MTCO2E) จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝังกลบ (land filling) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีงบประมาณ 53 ( ต. ค.52 - ก. ย.53) ที่มา U.S. Environmental Protection Agency August 2008 แสดงว่าปีงบประมาณ 53 สามารถลดภาวะเรือนกระจก ได้ 490.93 Metric ton


ดาวน์โหลด ppt ผลการคำนวณ Greenhouse Gas Savings หน่วยเป็น Metric ton of CO2 equivalent(MTCO2E) จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝัง กลบ (land filling) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google