งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝังกลบ (land filling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝังกลบ (land filling)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝังกลบ (land filling)
ผลการคำนวณ Greenhouse Gas Savings หน่วยเป็น Metric ton of CO2 equivalent(MTCO2E) จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝังกลบ (land filling) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีงบประมาณ 50 (ต.ค.49 -ก.ย.50) ที่มา U.S. Environmental Protection Agency August 2008 ประเภท กิโลกรัม short ton MTCO2E กระดาษ 119,165.60 131.24 พลาสติก 46,682.00 51.41 -22.11 อลูมิเนียม 326.20 0.36 -0.52 แก้ว 21,552.70 23.74 -2.14  อื่นๆ 15,984.25 17.60 -14.26 รวม 203,710.75 แสดงว่าปีงบประมาณ 50 สามารถลดภาวะเรือนกระจก ได้ Metric ton

2 จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝังกลบ (land filling)
ผลการคำนวณ Greenhouse Gas Savings หน่วยเป็น Metric ton of CO2 equivalent(MTCO2E) จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝังกลบ (land filling) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีงบประมาณ 51 (ต.ค.50 -ก.ย.51) ที่มา U.S. Environmental Protection Agency August 2008 ประเภท กิโลกรัม short ton MTCO2E กระดาษ 254,270.00 280.03 พลาสติก 122,281.40 134.67 -57.91 อลูมิเนียม 923.30 1.02 -1.46 แก้ว 74,747.50 82.32 -7.41 อื่นๆ 39,153.50 43.12 -34.93 รวม 491,375.70 แสดงว่าปีงบประมาณ 51 สามารถลดภาวะเรือนกระจก ได้ Metric ton

3 จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝังกลบ (land filling)
ผลการคำนวณ Greenhouse Gas Savings หน่วยเป็น Metric ton of CO2 equivalent(MTCO2E) จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝังกลบ (land filling) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีงบประมาณ 52 (ต.ค.51 -ก.ย.52) ที่มา U.S. Environmental Protection Agency August 2008 ประเภท กิโลกรัม short ton MTCO2E กระดาษ 270,167.30 297.54 พลาสติก 160,755.20 177.04 -76.13 อลูมิเนียม 1,272.40 1.40 -2.02 แก้ว 74,877.00 82.46 -7.42  อื่นๆ 40,155.00 44.22 -35.82 รวม 547,226.90 แสดงว่าปีงบประมาณ 52 สามารถลดภาวะเรือนกระจก ได้ Metric ton

4 จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝังกลบ (land filling)
ผลการคำนวณ Greenhouse Gas Savings หน่วยเป็น Metric ton of CO2 equivalent(MTCO2E) จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝังกลบ (land filling) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีงบประมาณ 53 (ต.ค.52 -ก.ย.53) ที่มา U.S. Environmental Protection Agency August 2008 ประเภท กิโลกรัม short ton MTCO2E กระดาษ 303,771.50 334.55 พลาสติก 192,619.50 212.14 -91.22 อลูมิเนียม 2,078.40 2.29 -3.30 แก้ว 68,611.50 75.56 -6.80 อื่นๆ  50,477.10 55.59 -45.03 รวม 617,558.00 แสดงว่าปีงบประมาณ 53 สามารถลดภาวะเรือนกระจก ได้ Metric ton


ดาวน์โหลด ppt จากการคัดแยกวัสดุประเภทต่างๆ มารีไซเคิล แทนการฝังกลบ (land filling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google