งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sonata Op.15 By Mauro Giuliani Mauro Giuliani. Mauro Giuliani Born in 1781 at Bisceglie, Italy 1806 moved toVienna 1815 concert tours in Europe with the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sonata Op.15 By Mauro Giuliani Mauro Giuliani. Mauro Giuliani Born in 1781 at Bisceglie, Italy 1806 moved toVienna 1815 concert tours in Europe with the."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sonata Op.15 By Mauro Giuliani Mauro Giuliani

2 Mauro Giuliani Born in 1781 at Bisceglie, Italy 1806 moved toVienna 1815 concert tours in Europe with the pianist Joseph Nepomuk Hummel, the violinist Joseph Mayseder and the cellist Joseph Merk, in a series of chamber concerts “Dukaten Concerte” 8 December 1813, he had played cello in an orchestra for the first performance of Beethoven’s Symphony No.7 1826 Duo concert with his daughter Emilia, who had become a skilled performer on the guitar Died in Neples on 8 May 1829 Works 150 Compositions for guitar

3 ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1808 ที่ Vienna โดยสำนักพิมพ์ Imprimeric Chimique ซึ่งในขณะนั้น Giuliani น่าจะได้รับอิธิพลมาจากงานของ Haydn. Mozart และ Beethoven ในปี 1806 ได้มาอยู่ที่เวียนนาและในปี 1808 ได้รับการยกย่อในการฝีมือการ เล่นกีตาร์คลาสสิก ที่เด่นที่สุดในเวลา มีการตีพิมพ์ขึ้นมาอีกรอบจัดทำโดย Thomas Hack ในปี 1971 หน้ากระดาษ ถูกกัดกร่อนด้วยกรดที่ตกค้างอยู่บนแป้นพิมพ์ ทำให้ไม่มี Edition แรกหลงเหลือ อยู่มาจนถึงปัจจุบัน Sonata บนนี้ถูกพิมพ์อีกสองครั้งในปี 1812 ที่ Vienna โดย S.A.Steiner &Co. 1828 ที่ paris โดย Richault หลังการตายของจูเลียนนี่หนึ่งปี โดยรวมแล้ว ที่ว่าเป็น concert piece ที่เล่นได้ตั้งแต่ระดับนักเรียนไปจนถึงระดับมืออาชีพ Sonata Op.15

4 Standard sonata form ExpositionDevelopmentRecapitulation Exposition DevelopmentRecapitulation Introduction 1 st Subject 2 nd Subject 1 st Subject 2 nd Subject Coda Transition Closing Passage Retransition Transition Closing Passage Tonic keySecnic keyond key Free Tonic key

5 The Left Hand Index = 1 Middle = 2 Ring = 3 Little finger = 4 The Right Hand Thumb = p Index = i Middle = m Ring = a

6 Techniques Arpeggio Pedal tone Slur Interval Cadenza

7 Arpeggio 1.p i p m 2.p i a i 3.m i p 4.a m i 5.p i m a

8 Pedal tone

9 Slur 1234214312342143 1324312413243124

10 Interval Key C Major Key G Major

11 ท่อนที่ 1 Allegro spirito p i p m Pedel tone

12 m i p Exercise p i a i

13 a m ip i m a m i p i m Exercise

14 Cadenza

15 ท่อนที่ 2 Adagio Pedal tone

16 Interval in key G Major Exercise

17 ท่อนที่ 3 Finale p i m a

18 Pedal tone

19 Cadenza

20


ดาวน์โหลด ppt Sonata Op.15 By Mauro Giuliani Mauro Giuliani. Mauro Giuliani Born in 1781 at Bisceglie, Italy 1806 moved toVienna 1815 concert tours in Europe with the.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google