งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน
Information Technology for Emergency Medical Service system สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

2 ปัญหาที่พบในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในปัจจุบัน
เอกสารสะสมจำนวนมากเพื่อรอการอนุมัติเบิกจ่าย เอกสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากยากแก่การค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ออกคำสั่งปฏิบัติการมากเกินกว่าความจำเป็น ไม่สามารถสะท้อนข้อมูลที่เป็นจริงได้ในกรณีเกิดอุบัติภัยหมู่ ไม่สามารถออกหมายเลขปฏิบัติการได้ เมื่อ internet มีปัญหา

3 ลักษณะการใช้งานที่ ITEMS รองรับ
รองรับการบันทึกข้อมูลเต็มรูปแบบผ่านทางระบบ Call Center แทนการบันทึกด้วยกระดาษ รองรับเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยหนึ่งคน ใช้ชุดปฏิบัติการมากกว่า 1 ชุด (dual system) รองรับเหตุการณ์ที่ มีผู้ป่วยจำนวนมาก (mass casualty) รองรับกรณี ออกเหตุ แล้วไม่พบเหตุ แต่ต้องการขอเบิก รองรับกรณี ออกเหตุ แล้วพบเหตุ แต่ไม่ขอเบิก รองรับกรณี ออกเหตุใช้รถระดับสูงกว่า ระดับที่คัดกรอง (เปลี่ยนระดับแบบบันทึก)

4 องค์ประกอบของระบบ ITEMS

5 ข้อแนะนำเบื้องต้น อุปกรณ์ใน ศูนย์รับแจ้งและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามลักษณะงานในศูนย์
งานและอุปกรณ์ งานรับแจ้ง คัดกรอง และสั่งการทางการแพทย์ งานสื่อสาร วิทยุและส่งชุดปฏิบัติการ (เลือกชุด บอกพิกัดผู้ป่วย) งานติดตามการปฏิบัติงาน (ข้อมูลเวลา การปฏิบัติงาน) คอมพิวเตอร์ 2 จอ 1 จอ โทรศัพท์ 2 สาย 1 สาย วิทยุ - หลายความถี่ ระบบโทรศัพท์ โทรออก โอนสาย ประชุมสายได้ Microsoft .Net Framework 2.0 Internet Port Number : (upload), (download)

6 การทำงานของระบบ ITEMS

7 การส่งข้อมูลในระบบ ITEMS – Call Center

8 ระบบบริหารและจัดการข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
เข้าที่ หัวข้อ “Service Online” เลือก “ระบบสารสนเทศน์การแพทย์ฉุกเฉิน” หรือที่ สำหรับทำการฝึกอบรมและช่วงทดสอบโปรแกรม 1 เดือน เลือกที่ “ระบบทดสอบ”


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google