งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน Information Technology for Emergency Medical Service system สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน Information Technology for Emergency Medical Service system สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน Information Technology for Emergency Medical Service system สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

2 ปัญหาที่พบในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในปัจจุบัน 2 เอกสารสะสมจำนวนมากเพื่อรอการอนุมัติเบิกจ่าย เอกสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากยากแก่การค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ออกคำสั่งปฏิบัติการมากเกินกว่าความจำเป็น ไม่สามารถสะท้อนข้อมูลที่เป็นจริงได้ในกรณีเกิดอุบัติภัยหมู่ ไม่สามารถออกหมายเลขปฏิบัติการได้ เมื่อ internet มีปัญหา

3 ลักษณะการใช้งานที่ ITEMS รองรับ รองรับการบันทึกข้อมูลเต็มรูปแบบผ่านทางระบบ Call Center แทนการ บันทึกด้วยกระดาษ รองรับเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยหนึ่งคน ใช้ชุดปฏิบัติการมากกว่า 1 ชุด (dual system) รองรับเหตุการณ์ที่ มีผู้ป่วยจำนวนมาก (mass casualty) รองรับกรณี ออกเหตุ แล้วไม่พบเหตุ แต่ต้องการขอเบิก รองรับกรณี ออกเหตุ แล้วพบเหตุ แต่ไม่ขอเบิก รองรับกรณี ออกเหตุใช้รถระดับสูงกว่า ระดับที่คัดกรอง (เปลี่ยนระดับแบบ บันทึก)

4 องค์ประกอบของระบบ ITEMS 4

5 ข้อแนะนำเบื้องต้น อุปกรณ์ใน ศูนย์รับแจ้งและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามลักษณะงานในศูนย์ งานและอุปกรณ์งานรับแจ้ง คัดกรอง และสั่งการทางการ แพทย์ งานสื่อสาร วิทยุและส่ง ชุดปฏิบัติการ ( เลือกชุด บอกพิกัด ผู้ป่วย ) งานติดตามการ ปฏิบัติงาน ( ข้อมูลเวลา การปฏิบัติงาน ) คอมพิวเตอร์ 2 จอ 1 จอ โทรศัพท์ 2 สาย 1 สาย วิทยุ - หลายความถี่ ระบบโทรศัพท์โทรออก โอนสาย ประชุมสายได้ Internet Port Number : 54000 (upload), 54001 (download) Microsoft.Net Framework 2.0

6 การทำงานของระบบ ITEMS 6

7 การส่งข้อมูลในระบบ ITEMS – Call Center

8 ระบบบริหารและจัดการข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าที่ www.niems.go.thwww.niems.go.th หัวข้อ “Service Online” เลือก “ ระบบสารสนเทศน์การแพทย์ ฉุกเฉิน ” หรือที่ http://ws.niems.go.th/items_front/index.aspx สำหรับทำการฝึกอบรมและช่วงทดสอบ โปรแกรม 1 เดือน เลือกที่ “ ระบบทดสอบ ” หรือที่ http://119.46.66.17/items_front/index.aspx 8


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน Information Technology for Emergency Medical Service system สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google