งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานระบบอีเมล์ และเว็บไซต์ โรงเรียนนาเชือก พิทยาสรรค์ วันที่ 16 และ 18 มีนาคม 2554 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียน นาเชือกพิทยาสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานระบบอีเมล์ และเว็บไซต์ โรงเรียนนาเชือก พิทยาสรรค์ วันที่ 16 และ 18 มีนาคม 2554 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียน นาเชือกพิทยาสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานระบบอีเมล์ และเว็บไซต์ โรงเรียนนาเชือก พิทยาสรรค์ วันที่ 16 และ 18 มีนาคม 2554 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียน นาเชือกพิทยาสรรค์

2 www.thmemgallery.comCompany Logo เนื้อหาหลัก การใช้งานระบบอีเมล์ 1 การเข้าระบบผู้ดูแลเว็บ 2 การเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ 3 การจัดการหมวดหมู่ 4 การโพสข้อมูลลงเว็บ 5

3 www.thmemgallery.comCompany Logo การใช้งานระบบ อีเมล์ ในการใช้งานระบบอีเมล์โรงเรียน นาเชือกพิทยาสรรค์ จำเป็นต้องมี ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หากยังไม่มี กรุณาติดต่อคุณครูธวัชชัย ฝ่าย พลแสน เพื่อทำการเพิ่มชื่อผู้ใช้ เข้าในระบบ หากมีชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่านแล้ว ให้เข้าไปที่ http://www.nachuakpit.ac.t h/webmail หรือเข้าเว็บไซต์ โรงเรียน www.nachuakpit.ac.th เข้าไป ส่วน “ นาเชือกพิทฯ บริการ ” แถบ ขวามือด้านล่าง ๆ

4 www.thmemgallery.comCompany Logo การใช้งานระบบ อีเมล์

5 www.thmemgallery.comCompany Logo การใช้งานระบบ อีเมล์ ในส่วน E-mail ให้ใส่อีเมล์ของท่านที่ได้รับ เช่น thawatchai@nachuakpit.ac.th ส่วน Password ให้ใส่รหัสผ่านเป็นวันเดือนปีเกิด เช่นเกิดวันที่ 5 มกราคม 2515 ให้ใส่ รหัสผ่านเป็น 05012515 โดยจะได้รหัสผ่าน 8 ตัวอักษรพอดี

6 www.thmemgallery.comCompany Logo การใช้งานระบบ อีเมล์ หากต้องการอ่านจดหมาย สามารถ คลิกได้ที่ “ ข้อความ ” ถ้ามีจดหมายอยู่สามารถคลิกที่หัว เรื่องเพื่อเข้าไปอ่าน หรือหากต้องการส่งอีเมล์ให้คลิกที่ “ เขียนจดหมาย ”

7 www.thmemgallery.comCompany Logo การเข้าระบบผู้ดูแลเว็บ การใช้งานระบบเว็บไซต์ แต่ละท่านจะมีเว็บไซต์ แตกต่างกันไป โดยจะอยู่ ในรูปแบบ http://blog.nachuakpi t.ac.th/ ชื่อผู้ใช้ เช่น http://blog.nachuakpi t.ac.th/thawatchai ซึ่ง เริ่มแรกจะมีหน้าเว็บ เหมือนกันหมด

8 www.thmemgallery.comCompany Logo การเข้าระบบผู้ดูแลเว็บ

9 www.thmemgallery.comCompany Logo การใช้งานระบบ อีเมล์ ก่อนที่เราจะเขียนเรื่องราว ต่าง ๆ ลงไปในเว็บได้จะต้องทำการเข้า ระบบ โดยเข้าไปที่ http://blog.nachuakpit.ac.th/ ชื่อผู้ใช้ /wp-admin ตัวอย่างเช่น http://blog.nachuakpit.ac.th/t hawatchai/wp-admin หรือคลิกเข้าไปที่ข้อความ “ เข้าสู่ ระบบ ” ที่อยู่แถบด้านขวาล่าง หลังจากนั้นจะพบหน้าจอการเข้า ระบบดังรูป

10 www.thmemgallery.comCompany Logo การใช้งานระบบ อีเมล์ ช่องชื่อผู้ใช้ ให้ใส่ ชื่อผู้ใช้ที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น thawatchai ช่อง รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านเป็นวันเดือนปี เกิด เช่นเกิดวันที่ 5 มกราคม 2515 ให้ใส่รหัสผ่านเป็น 05012515 โดยจะได้รหัสผ่าน 8 ตัวอักษรพอดี เมื่อใส่ทั้ง 2 ช่องแล้ว คลิกที่ เข้าสู่ระบบ

11 www.thmemgallery.comCompany Logo การเข้าระบบผู้ดูแลเว็บ

12 www.thmemgallery.comCompany Logo การเปลี่ยนรูปแบบ เว็บไซต์ ให้เข้าไปที่เมนูทางด้านซ้าย โดย คลิกที่คำว่า รูปแบบบล็อก

13 www.thmemgallery.comCompany Logo การเปลี่ยนข้อความหัวข้อ เว็บ และสโลแกน ไปในส่วน “ ตั้งค่า ” จากเมนูด้าน ซ้ายมือ

14 www.thmemgallery.comCompany Logo การจัดการหมวดหมู่ เข้าไปจัดการหมวดหมู่ได้ที่เมนู “ เรื่อง ” ที่อยู่ ซ้ายมือ แล้วคลิกที่ “ หมวดหมู่ ”

15 www.thmemgallery.comCompany Logo การจัดการหมวดหมู่ การแก้ไขหมวดหมู่ ให้ใส่ข้อมูล 2 ตำแหน่ง แล้ว อัพเดท

16 www.thmemgallery.comCompany Logo การจัดการหมวดหมู่ การเพิ่มหมวดหมู่ ให้ใส่ข้อมูล 2 ตำแหน่ง

17 www.thmemgallery.comCompany Logo การโพสข้อมูลลงเว็บ คลิกที่เมนู “ เรื่อง ” ที่อยู่ด้านซ้ายมือ จากนั้นคลิกที่เมนูย่อย “ เขียนเรื่อง ใหม่ ” เพื่อทำการเพิ่มเรื่องใหม่

18 www.thmemgallery.comCompany Logo การโพสข้อมูลลงเว็บ

19 www.thmemgallery.comCompany Logo การแทรกรูปภาพ หรือสื่อต่าง ๆ ลงในเรื่องที่โพส

20 www.thmemgallery.comCompany Logo การแทรกรูปภาพ หรือสื่อต่าง ๆ ลงในเรื่องที่โพส

21 www.thmemgallery.comCompany Logo การแทรกรูปภาพ หรือสื่อต่าง ๆ ลงในเรื่องที่โพส

22 www.thmemgallery.comCompany Logo การแทรกรูปภาพ หรือสื่อต่าง ๆ ลงในเรื่องที่โพส

23 www.thmemgallery.comCompany Logo การแก้ไขหน้าผู้จัดทำ เราจะทำการแก้ไขหน้าที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นั้นคือหน้า “ เกี่ยวกับ ” โดยไปที่เมนู “ หน้า ” ที่อยู่ ด้านซ้าย

24 www.thmemgallery.comCompany Logo การแก้ไขหน้าผู้จัดทำ

25 www.thmemgallery.comCompany Logo การแก้ไขหน้าผู้จัดทำ

26


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานระบบอีเมล์ และเว็บไซต์ โรงเรียนนาเชือก พิทยาสรรค์ วันที่ 16 และ 18 มีนาคม 2554 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียน นาเชือกพิทยาสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google