งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกตรวจครรภ์ ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช

2 การสัมภาษณ์มิสนมแม่ ร.พ.ส.ต.
1.นโยบายโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ของโรงพยาบาลมีอะไรบ้าง แนวคิดของการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก มี 3 องค์ประกอบ -การพัฒนาคุณภาพบริการแต่ละแผนก -การมีส่วนร่วมของชุมชนเช่น ชมรม อาสาสมัครต่างๆ -ผลการดำเนินบรรลุผล 3 ข้อ 1)Early ANC ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 60 2)อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 50 3)เด็ก0-2ปีและ3-5ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85

3 การสัมภาษณ์มิสนมแม่ ร.พ.ส.ต.
2.ในรอบปีที่ผ่านมาท่านได้รับการอบรม/ประชุม ทางวิชาการต่างๆเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว หรือไม่ วัน วัน วัน

4 การสัมภาษณ์มิสนมแม่ ร.พ.ส.ต.
3.1 ท่านทราบสาเหตุการตายของมารดาในพื้นที่รับผิดชอบและในจังหวัดของท่านหรือไม่ ตกเลือดหลังคลอด ติดเชื้อ เอมโบลิซึม โรคหัวใจ

5 การสัมภาษณ์มิสนมแม่ ร.พ.ส.ต.
3.2 ท่านทราบสาเหตุการตายของทารกปริกำเนิดในพื้นที่รับผิดชอบและในจังหวัดของท่านหรือไม่ ตายเปื่อยยุ่ย พิการแต่กำเนิด..... ตายในระยะคลอด... ติดเชื้อ

6 การสัมภาษณ์มิสนมแม่ ร.พ.ส.ต.
4.ขณะคุณทำงานในร.พ.ส.ต.นี้ คุณเคยฝึก อบรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บ้างหรือไม่ ฝึก ชั่วโมง วันที่( ปี ) 5.คุณเคยได้รับon the job training บ้างหรือไม่ ฝึก ชั่วโมง วันที่( ปี )

7 การสัมภาษณ์มิสนมแม่ ร.พ.ส.ต.
6.คุณสอนแม่ให้รู้จักท่าทางในการอุ้มลูกและการให้ลูกอมหัวนมเพื่อให้ลูกดูดนมแม่บ้างหรือไม่ 7.โปรดสาธิต ท่าทางการอุ้มลูก การอมหัวนมของลูก 8.คุณ แสดงหรือสอนแม่ให้รู้จักการบีบน้ำนมตนเองรือไม่ 9.โปรดบอกเทคนิคในการบีบน้ำนมที่ได้สอนแม่ไว้ ขั้นเตรียม ขั้นบีบ

8 การสัมภาษณ์มิสนมแม่ ร.พ.ส.ต.
10.การให้นมผสมหรือน้ำก่อน จะกระทบความสำเร็จในการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่อย่างไรบ้าง 11.สาเหตุที่ทำให้เจ็บหัวนมคืออะไร 12.สาเหตุที่พบบ่อยของการมีน้ำนมไม่พอคืออะไร

9 ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

10


ดาวน์โหลด ppt นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google