งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกตรวจครรภ์ ร. พ. มหาราชนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกตรวจครรภ์ ร. พ. มหาราชนครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกตรวจครรภ์ ร. พ. มหาราชนครศรีธรรมราช

2 การสัมภาษณ์มิสนมแม่ ร. พ. ส. ต. 1. นโยบายโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว ของโรงพยาบาลมีอะไรบ้าง แนวคิดของการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก มี 3 องค์ประกอบ - การพัฒนาคุณภาพบริการแต่ละแผนก - การมีส่วนร่วมของชุมชนเช่น ชมรม อาสาสมัครต่างๆ - ผลการดำเนินบรรลุผล 3 ข้อ 1)Early ANC ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 60 2) อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 50 3) เด็ก 0-2 ปีและ 3-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อย ละ 85

3 การสัมภาษณ์มิสนมแม่ ร. พ. ส. ต. 2. ในรอบปีที่ผ่านมาท่านได้รับการอบรม / ประชุม ทางวิชาการต่างๆเพื่อส่งเสริมการ ดำเนินงานโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง ครอบครัว หรือไม่ 2.1.............................................................................................. วัน 2.2............................................................................................... วัน 2.3................................................................................................ วัน

4 การสัมภาษณ์มิสนมแม่ ร. พ. ส. ต. 3.1 ท่านทราบสาเหตุการตายของมารดาใน พื้นที่รับผิดชอบและในจังหวัดของท่านหรือไม่ 1........ ตกเลือดหลังคลอด............ 2........ ติดเชื้อ................................ 3........ เอมโบลิซึม......................... 4......... โรคหัวใจ...........................

5 การสัมภาษณ์มิสนมแม่ ร. พ. ส. ต. 3.2 ท่านทราบสาเหตุการตายของทารกปริ กำเนิดในพื้นที่รับผิดชอบและในจังหวัดของ ท่านหรือไม่ 1....... ตายเปื่อยยุ่ย.......... 2........ พิการแต่กำเนิด..... 3........ ตายในระยะคลอด... 4......... ติดเชื้อ...................

6 การสัมภาษณ์มิสนมแม่ ร. พ. ส. ต. 4. ขณะคุณทำงานในร. พ. ส. ต. นี้ คุณเคยฝึก อบรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บ้างหรือไม่ ฝึก..............17..................... ชั่วโมง วันที่ (........ ปี.2555......................) 5. คุณเคยได้รับ on the job training บ้างหรือไม่ ฝึก..............3..................... ชั่วโมง วันที่ (........ ปี.2555......................)

7 การสัมภาษณ์มิสนมแม่ ร. พ. ส. ต. 6. คุณสอนแม่ให้รู้จักท่าทางในการอุ้มลูกและการ ให้ลูกอมหัวนมเพื่อให้ลูกดูดนมแม่บ้างหรือไม่ 7. โปรดสาธิต ท่าทางการอุ้มลูก การอมหัวนม ของลูก 8. คุณ แสดงหรือสอนแม่ให้รู้จักการบีบน้ำนม ตนเองรือไม่ 9. โปรดบอกเทคนิคในการบีบน้ำนมที่ได้สอนแม่ไว้ ขั้นเตรียม ขั้นบีบ

8 การสัมภาษณ์มิสนมแม่ ร. พ. ส. ต. 10. การให้นมผสมหรือน้ำก่อน จะกระทบ ความสำเร็จในการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่อย่างไรบ้าง 11. สาเหตุที่ทำให้เจ็บหัวนมคืออะไร 12. สาเหตุที่พบบ่อยของการมีน้ำนมไม่พอคือ อะไร

9 ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

10


ดาวน์โหลด ppt นางวิมล นวลมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คลินิกตรวจครรภ์ ร. พ. มหาราชนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google