งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

123456 7 National Coverage มิ.ย.53 รายจังหวัด หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. 89101112 KPIจ.อุบลฯ 99.75% 1314151617181920 นครสวรรค์ นครราชสีมา ยโสธร นครศรีธรรมราชอำนาจเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "123456 7 National Coverage มิ.ย.53 รายจังหวัด หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. 89101112 KPIจ.อุบลฯ 99.75% 1314151617181920 นครสวรรค์ นครราชสีมา ยโสธร นครศรีธรรมราชอำนาจเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 National Coverage มิ.ย.53 รายจังหวัด หมายเหตุ ข้อมูล สปสช KPIจ.อุบลฯ 99.75% นครสวรรค์ นครราชสีมา ยโสธร นครศรีธรรมราชอำนาจเจริญ เลย อุดรธานีสุรินทร์ สกลนครชัยนาทอุตรดิตถ์นครพนมสตูลมุกดาหารแพร่ตากอุบลราชธานี หนองคาย ระยองศรีสะเกษ Median % ประเทศ 99.32%

2 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. National Coverage มิ.ย.53 รายจังหวัด KPIจ.อุบลฯ 99.75% Median % ประเทศ 99.32%

3 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. National Coverage มิ.ย.53 รายจังหวัด KPIจ.อุบลฯ 99.75% Median % ประเทศ 99.32%

4 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. National Coverage มิ.ย.53 รายจังหวัด KPIจ.อุบลฯ 99.75% Median % ประเทศ 99.32%

5 National Coverage มิ.ย.53 จ.อุบลฯ เขต และประเทศ หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. เขต(สปสช.) เขต10 ประเทศ

6 National Coverage มิ.ย.53 สปสช.เขต10 และประเทศ หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. (แสดง ร้อยละ ลำดับ และค่าว่าง) เขต10 ประเทศ ,4073,8829,687428,634

7 ปีงบ 52ปีงบ 53 National Coverage สปสช. เขต 10 UC(ราย) ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

8 National Coverage มิย.53 รายอำเภอ/CUP จ.อุบลราชธานี หมายเหตุ ข้อมูล สสจ.อุบลราชธานี KPIจังหวัด

9 ปีงบ 53ปีงบ 52 UC & National Coverage & ค่าว่าง จ.อุบลราชธานี 99.20% 99.75% UC เพิ่ม 15,203 ราย ค่าว่าง 14,192 ราย ค่าว่าง 4,407ราย ตค.51 มิย.53 UC(ราย) กย %ค่าว่าง 8,553 ราย UC เพิ่ม 17,535 ราย

10 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) ปีงบ 53ปีงบ 52 รพร.เดชอุดม

11 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) ปีงบ 53ปีงบ 52 วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร

12 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) ปีงบ 53ปีงบ 52 ตระการพืชผล เมือง(นอกนครอุยลฯ)

13 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) ปีงบ 53ปีงบ 52 เขื่องใน บุณฑริก

14 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) ปีงบ 53ปีงบ 52 ม่วงสามสิบ เขมราฐ

15 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) ปีงบ 53ปีงบ 52 น้ำยืน ศรีเมืองใหม่

16 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) ปีงบ 53ปีงบ 52 นาจะหลวย สำโรง สิรินธร

17 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) ปีงบ 53ปีงบ 52 สรรพสิทธิฯ โพธิ์ไทร

18 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) ปีงบ 53ปีงบ 52 กุดข้าวปุ้น โขงเจียม นาตาล

19 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) ปีงบ 53ปีงบ 52 น้ำขุ่น ตาลสุม สว่างวีระวงศ์

20 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) ปีงบ 53ปีงบ 52 ทุ่งศรีอุดม เหล่าเสือโก้ก นาเยีย ดอนมดแดง

21 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) ปีงบ 53ปีงบ 52 รพ.เอกชนร่มเกล้า รพ.ค่ายฯ รพ.กองบิน21

22 สปสช.ใช้คิดcoverageUC พค.53 5,778 ราย (99.68%) (ทราบตัวเลข ไม่ทราบรายบุคคล) การจัดการค่าว่างเดือนมิถุนายน 2553 แนวทางแก้ไขค่าว่าง 1.จ่ายค่าว่างให้ดาวโหลดรายสอ./ตำบล ในรูปแบบ excel ทาง ubonuc.phoubon.in.th เดือนละ 4 ครั้ง (P1,P2,P3,P4) หรือทุกวันจันทร์ 2.เปลี่ยนแปลงการสรุปผลงานจากทุกสิ้นเดือน เป็นทุก วันที่ 1 ของเดือน 3. สนับสนุนให้หน่วยบริการลงทะเบียน online สปสช 1กค.53 ค่าว่างเหลือ 4,470 ราย coverageUCมิย.53 (99.75%) (ทราบตัวเลข ไม่ทราบรายบุคคล)


ดาวน์โหลด ppt 123456 7 National Coverage มิ.ย.53 รายจังหวัด หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. 89101112 KPIจ.อุบลฯ 99.75% 1314151617181920 นครสวรรค์ นครราชสีมา ยโสธร นครศรีธรรมราชอำนาจเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google