งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

National Coverage มิ.ย.53 รายจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "National Coverage มิ.ย.53 รายจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 National Coverage มิ.ย.53 รายจังหวัด
KPIจ.อุบลฯ 99.75% Median % ประเทศ 99.32% นครราชสีมา ยโสธร นครศรีธรรมราช อำนาจเจริญ เลย อุดรธานี สุรินทร์ สกลนคร ชัยนาท อุตรดิตถ์ นครพนม สตูล มุกดาหาร แพร่ ตาก อุบลราชธานี หนองคาย ระยอง ศรีสะเกษ นครสวรรค์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช.

2 National Coverage มิ.ย.53 รายจังหวัด
KPIจ.อุบลฯ 99.75% Median % ประเทศ 99.32% 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช.

3 National Coverage มิ.ย.53 รายจังหวัด
KPIจ.อุบลฯ 99.75% Median % ประเทศ 99.32% 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช.

4 National Coverage มิ.ย.53 รายจังหวัด
KPIจ.อุบลฯ 99.75% Median % ประเทศ 99.32% 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช.

5 National Coverage มิ.ย.53 จ.อุบลฯ เขต และประเทศ
เขต10 ประเทศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 เขต(สปสช.) หมายเหตุ ข้อมูล สปสช.

6 National Coverage มิ.ย.53 สปสช.เขต10 และประเทศ
2 3 4 5 303 356 739 4,407 3,882 9,687 428,634 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. (แสดง ร้อยละ ลำดับ และค่าว่าง)

7 National Coverage สปสช. เขต 10
UC(ราย) ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ปีงบ 52 ปีงบ 53

8 National Coverage มิย.53 รายอำเภอ/CUP จ.อุบลราชธานี
KPIจังหวัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 หมายเหตุ ข้อมูล สสจ.อุบลราชธานี

9 UC & National Coverage & ค่าว่าง จ.อุบลราชธานี
มิย.53 UC เพิ่ม 15,203 ราย 99.75% ค่าว่าง 4,407ราย กย.52 99.52% ค่าว่าง 8,553 ราย UC เพิ่ม 17,535 ราย 99.20% ค่าว่าง 14,192 ราย ตค.51 ปีงบ 52 ปีงบ 53

10 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) รพร.เดชอุดม ปีงบ 52 ปีงบ 53

11 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) วารินชำราบ พิบูลมังสาหาร ปีงบ 52 ปีงบ 53

12 ตระการพืชผล ประชากร UC รายอำเภอ เมือง(นอกนครอุยลฯ) UC(ราย) ปีงบ 52
ปีงบ 53

13 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) เขื่องใน บุณฑริก ปีงบ 52 ปีงบ 53

14 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) ม่วงสามสิบ เขมราฐ ปีงบ 52 ปีงบ 53

15 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) น้ำยืน ศรีเมืองใหม่ ปีงบ 52 ปีงบ 53

16 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) นาจะหลวย สำโรง สิรินธร ปีงบ 52 ปีงบ 53

17 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) สรรพสิทธิฯ โพธิ์ไทร ปีงบ 52 ปีงบ 53

18 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) กุดข้าวปุ้น โขงเจียม นาตาล ปีงบ 52 ปีงบ 53

19 น้ำขุ่น ตาลสุม สว่างวีระวงศ์ ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย) ปีงบ 52
ปีงบ 53

20 ทุ่งศรีอุดม เหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง นาเยีย ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย)
ปีงบ 52 ปีงบ 53

21 รพ.ค่ายฯ รพ.เอกชนร่มเกล้า รพ.กองบิน21 ประชากร UC รายอำเภอ UC(ราย)
ปีงบ 52 ปีงบ 53

22 การจัดการค่าว่างเดือนมิถุนายน 2553
สปสช.ใช้คิดcoverageUC พค.53 5,778 ราย (99.68%) (ทราบตัวเลข ไม่ทราบรายบุคคล) แนวทางแก้ไขค่าว่าง 1.จ่ายค่าว่างให้ดาวโหลดรายสอ./ตำบล ในรูปแบบ excel ทาง ubonuc.phoubon.in.th เดือนละ 4 ครั้ง (P1,P2,P3,P4) หรือทุกวันจันทร์ 2.เปลี่ยนแปลงการสรุปผลงานจากทุกสิ้นเดือน เป็นทุกวันที่ 1 ของเดือน 3. สนับสนุนให้หน่วยบริการลงทะเบียน online สปสช 1กค.53 ค่าว่างเหลือ 4,470 ราย coverageUCมิย.53 (99.75%) (ทราบตัวเลข ไม่ทราบรายบุคคล)


ดาวน์โหลด ppt National Coverage มิ.ย.53 รายจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google