งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแบบบูรณาการ ตอนที่ 1 ตอน การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลัง อ. วิมลศรี รื่นบุญ อ. อารียา บุญทวีคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแบบบูรณาการ ตอนที่ 1 ตอน การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลัง อ. วิมลศรี รื่นบุญ อ. อารียา บุญทวีคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแบบบูรณาการ ตอนที่ 1 ตอน การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลัง อ. วิมลศรี รื่นบุญ อ. อารียา บุญทวีคุณ อ. บุญรอด วงษ์ สวาท อ. ราม ติวารี

2 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์ เดียว

3 อะมีบา

4 - การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์ เดียว - การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์ เดียว

5 การเคลื่อนที่แบบอะมีบา

6 การเคลื่อนที่แบบอะมีบา

7 การเคลื่อนที่โดยใช้แฟลเจลลัม

8 - การเคลื่อนที่โดยใช้แฟลเจลลัม - การเคลื่อนที่โดยใช้แฟลเจลลัม

9 - การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์ เดียว - การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์ เดียว

10

11

12 การพัดโบกของซิเลียของพารามี เซียม

13 โครงสร้างภายในของแฟลเจลลัม และซิเลีย

14 การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูก สันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ

15 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 ระบบท่อน้ำของดาวทะเล

28 การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูก สันหลังที่อาศัยอยู่บนบก

29 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูก สันหลังที่อาศัยอยู่บนบก - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูก สันหลังที่อาศัยอยู่บนบก

30

31

32

33

34

35 Help


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแบบบูรณาการ ตอนที่ 1 ตอน การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลัง อ. วิมลศรี รื่นบุญ อ. อารียา บุญทวีคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google