งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแบบบูรณาการ ตอนที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแบบบูรณาการ ตอนที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแบบบูรณาการ ตอนที่ 1
ตอน การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อ.วิมลศรี รื่นบุญ อ.อารียา บุญทวีคุณ อ.บุญรอด วงษ์สวาท อ.ราม ติวารี

2 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

3 อะมีบา

4 - การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

5 การเคลื่อนที่แบบอะมีบา

6 การเคลื่อนที่แบบอะมีบา

7 การเคลื่อนที่โดยใช้แฟลเจลลัม

8 - การเคลื่อนที่โดยใช้แฟลเจลลัม

9 - การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

10 - การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

11 - การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

12 การพัดโบกของซิเลียของพารามีเซียม

13 โครงสร้างภายในของแฟลเจลลัมและซิเลีย

14 การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ

15 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ

16 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ

17 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ

18 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ

19 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ

20 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ

21 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ

22 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ

23 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ

24 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ

25 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ

26 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ

27 ระบบท่อน้ำของดาวทะเล

28 การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนบก

29 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนบก

30 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนบก

31 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนบก

32 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนบก

33 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนบก

34 - การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนบก

35 Help


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแบบบูรณาการ ตอนที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google