งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคเบาหวาน เบาหวาน คือภาวะที่ร่างกายมีระดับ น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องมาจาก ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไป ใช้ได้ตามปกติ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคเบาหวาน เบาหวาน คือภาวะที่ร่างกายมีระดับ น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องมาจาก ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไป ใช้ได้ตามปกติ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคเบาหวาน เบาหวาน คือภาวะที่ร่างกายมีระดับ น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องมาจาก ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไป ใช้ได้ตามปกติ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติ ของต่อมไร้ท่อที่ตับอ่อนปล่อยฮอร์โมนที่ เรียกว่า “ อินซูลิน ” ออกมาไม่เพียงพอกับ ความต้องการของร่างกาย

3 ประเภทเบาหวาน เบาหวานสามารถพบได้ทั้งในเด็กและ ผู้ใหญ่ เบาหวานที่สำคัญแบ่งเป็น 2 ชนิด. ชนิดพึ่งอินซูลิน มักเกิดในคนที่มีอายุน้อย ผอม ซึ่งคนเหล่านี้ไม่สามารถผลิตอินซูลิน เองได้ หรือได้แต่ได้น้อย อาการแรกพบมัก รุนแรงและต้องใช้อินซูลินช่วย. ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน มักเกิดในคนอายุมากกว่า 40 ปี อ้วน คนเหล่านี้ตับอ่อนยังสามารถผลิต อินซูลินได้บ้างหรือปกติ อาการมักไม่รุนแรง อาจใช้การควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ จำเป็นต้องใช้อินซูลิน

4 ประเภทเบาหวาน เบาหวานสามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เบาหวานที่สำคัญแบ่งเป็น 2 ชนิด. ชนิดพึ่งอินซูลิน มักเกิดในคนที่มีอายุน้อย ผอม ซึ่งคนเหล่านี้ไม่สามารถผลิตอินซูลินเอง ได้ หรือได้แต่ได้น้อย อาการแรกพบมักรุนแรง และต้องใช้อินซูลินช่วย. ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน มักเกิดในคนอายุมากกว่า 40 ปี อ้วน คนเหล่านี้ตับอ่อนยังสามารถผลิต อินซูลินได้บ้างหรือปกติ อาการมักไม่รุนแรง อาจใช้การควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ จำเป็นต้องใช้อินซูลิน

5 เกณฑ์การวินิจฉัย. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก่อน รับประทานอาหารเช้าโดยงดอาหารทุก ชนิดหลังเที่ยงคืนนอกจากน้ำถ้าค่า น้ำตาลในเลือดมากกว่า 40mg/dl. ตรวจพบน้ำตาลในเลือดไม่ว่าเวลาใด มากกว่า 200mg/dl เพียงครั้งเดียวร่วมกับมี อาการกินจุ กระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อย น้ำหนัก ลด

6 อาการ – อาการของโรคเบาหวานคือ ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำมาก รับประทานอาหารมากจะมี อากานอ่อนเพลียซึม ปวดเมื่อยตาม กล้ามเนื้อ ขา ตามปลายมือ ปลายเท้าคัน ตามผิวหนังและบริเวณอวัยวะเพศ ความรู้สึก ทางเพศลดลงหรือหมดไป ตามัวพร่า

7 ภาวะแทรกซ้อนจาก โรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานมักจะ เกิดเมื่อเป็นเบาหวานมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเมื่อควบคุมเบาหวานไม่ได้ ทำ ให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ไม่ดีทำให้ เกิดอาการเสื่อมตามมา เช่น. โรคแทรกซ้อนทางตา - ตาบอดจากเส้นเลือดของจอรับภาพตา โป่งพองมีเส้นเลือดแตกต้อกระจก

8 ระบบประสาท ทำให้ปลายมือปลายเท้า ชา ตามองเห็นภาพซ้อน ทานอาหารได้ น้อย. โรคแทรกซ้อนทางไตทำ ให้ไตวาย. หัวใจและหลอดเลือดแดงทำให้เส้น เลือดตีบแข็ง ความดันโลหิตสูง

9 หลักการปฏิบัติของผู้ป่วย เบาหวาน อาหาร ต้องรับประทานอาหารให้เป็นเวลา ไม่สูบบุหรี่ งดเว้นเครื่องดื่มที่มี alcohol และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจาก น้ำตาล เช่นน้ำหวาน น้ำอัดลม ขนมหวาน รวมถึงผลไม้ที่มีรสหวานๆ

10 ยา ต้องรับประทานยาหรือฉีดยาตามแพทย์สั่ง อย่างเคร่งครัด หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษา แพทย์ อย่าปรับขนาดของยาเอง ชนิดและขนาด ยาจะไม่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยในแต่ละคนไม่ควร เปลี่ยนยาหรือเพิ่มขนาดยาเองตามคำบอกเล่าของ ผู้อื่น

11 . การออกกำลังกาย ควรออกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอพอเหมาะกับสภาพของร่างกาย

12 รักษาความสะอาดของร่างกาย เช่น สุขภาพฟัน เท้า และบริเวณอับชื้น อย่าง สม่ำเสมอ

13 หมั่นตรวจสุขภาพ และตรวจเลือดหา ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดอย่าง สม่ำเสมอผู้ป่วยเบาหวานอาจมีระดับ น้ำตาลขึ้นลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย อย่าง คือ อาหาร ยา และการออกกำลัง กาย


ดาวน์โหลด ppt โรคเบาหวาน เบาหวาน คือภาวะที่ร่างกายมีระดับ น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องมาจาก ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไป ใช้ได้ตามปกติ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google