งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์ประวัติศาสตร์สังคมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์ประวัติศาสตร์สังคมไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์ประวัติศาสตร์สังคมไทย
ชมรมศึกษาทฤษฎีการเมืองและพลวัตสังคมไทย สหายสิกขา ๙ มีนาคม ๒๕๕๐

2 ตัวเลขแสดงจำนวน คูณพันปีย้อนไปในอดีต (ภาพจากวิกิพีเดีย)

3 การคลี่คลายทางอารยธรรม
Sumer 3500–2334 BC Ancient Egypt 3200–343 BC Indus Valley and the Indian subcontinent 2500–1700 BC Elamite (3100–539 BC) and Persian (780 BC- present) China 3000 BC–present Greece 2000–1450 BC Korea c. 900 BC Ancient Rome 900BC-500AD

4

5 Map of the world civilizations, c
Map of the world civilizations, c. 820 (Old World unaware of the New World's existence, and vice versa)

6

7 1200 ภาพจากวิกิพีเดีย

8

9 ภาพจาก Trip : นครวัด – นครธม คนไทยมาจากไหน สุจิตต์ วงษ์เทศ

10 ภาพจาก คนไทยมาจากไหน สุจิตต์ วงษ์เทศ

11 ศักยภาพรัฐนายทาส ภาพจาก Trip : นครวัด – นครธม

12 ภาพจาก คนไทยมาจากไหน สุจิตต์ วงษ์เทศ

13 ศักยภาพรัฐศักดินา ภาพจาก คนไทยมาจากไหน สุจิตต์ วงษ์เทศ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

14


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์ประวัติศาสตร์สังคมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google