งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์ประวัติศาสตร์สังคมไทย ชมรมศึกษาทฤษฎีการเมืองและพลวัต สังคมไทย สหายสิกขา ๙ มีนาคม ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์ประวัติศาสตร์สังคมไทย ชมรมศึกษาทฤษฎีการเมืองและพลวัต สังคมไทย สหายสิกขา ๙ มีนาคม ๒๕๕๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์ประวัติศาสตร์สังคมไทย ชมรมศึกษาทฤษฎีการเมืองและพลวัต สังคมไทย สหายสิกขา ๙ มีนาคม ๒๕๕๐

2 ตัวเลขแสดงจำนวน คูณพันปีย้อนไปในอดีต ( ภาพจากวิกิพีเดีย )

3 การคลี่คลายทางอารยธรรม Sumer 3500–2334 BC Ancient Egypt 3200–343 BC Indus Valley and the Indian subcontinent 2500– 1700 BCIndus Valley and the Indian subcontinent 2500– 1700 BC Elamite (3100–539 BC) and Persian (780 BC- present)Elamite (3100–539 BC) and Persian (780 BC- present) China 3000 BC–present Greece 2000–1450 BC Korea c. 900 BC Ancient Rome 900BC-500AD

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Empire

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages Map of the world civilizations, c. 820 (Old World unaware of the New World's existence, and vice versa)

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages

7 1200 ภาพจากวิกิพีเดีย

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Mongol_empire

9 ภาพจาก (1)Trip : นครวัด – นครธม (2) คนไทยมาจากไหน สุจิตต์ วงษ์เทศ

10 ภาพจาก (1) คนไทยมาจากไหน สุจิตต์ วงษ์เทศ

11 ศักยภาพรัฐนายทาส ภาพจาก (1)Trip : นครวัด – นครธม

12 ภาพจาก (1) คนไทยมาจากไหน สุจิตต์ วงษ์เทศ

13 ศักยภาพรัฐศักดินา ภาพจาก (1) คนไทยมาจากไหน สุจิตต์ วงษ์เทศ (2) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

14


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์ประวัติศาสตร์สังคมไทย ชมรมศึกษาทฤษฎีการเมืองและพลวัต สังคมไทย สหายสิกขา ๙ มีนาคม ๒๕๕๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google